Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. David Procházka, Ph.D.
Identifikačné číslo: 18583
Univerzitný e-mail: david.prochazka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav informatiky (PEF)
Pracovník pro implementaci investic - Ústav informatiky (PEF)
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta
Externí školitel - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     
Životopis     Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Na tejto stránke je zobrazený náhľad zvoleného životopisu.

 
Životopis

Osobní údaje     
Ing. David Procházka, Ph.D.
ÚI PEF, ext LDF, ext ÚHÚLAG LDF

Vzdělání     
2008Ph.D.MZLU v Brně, Provozně ekonomická fakulta
Systémové inženýrství a informatika (Ekonomická informatika)
2005Ing.VUT v Brně, Fakulta informačních technologií
Elektrotechnika a informatika

Zaměstnání     
2005–2011MZLU v Brně (Ústav informatiky)
Vysokoškolský učitel - odborný asistent

Pedagogická činnost     
CPPProgramovací jazyk C++ (PEF)
DEIEkonomická informatika pro DSP (PEF)
DHMHypertextové a multimediální systémy pro DSP (PEF)
IKTInformační a komunikační technologie (LDF)
IOSMobilní aplikace pro iOS (PEF)
PG2Počítačová grafika II (PEF)
POSPolohově orientované služby (LDF)
PURPokročilá uživatelská rozhraní (PEF)
ZOOZáklady objektového návrhu (PEF)
CPPAProgramovací jazyk C++ v AJ (PEF)
INPDInfrastruktura prostorových dat (LDF)
PURAPokročilá uživatelská rozhraní v AJ (PEF)
GISAIDGIS, analýza a integrace dat (PEF)
EBC-ZOOZáklady objektového návrhu (PEF)
ESA-M23Module 23: Modern Approaches to Information Processing (PEF)

Řešené projekty     
2015–2015Smluvní výzkumNávrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat
2015–2016Smluvní výzkumInovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QI
2015–2015Smluvní výzkumZpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qi
2015–2015RPRozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELU
2015–2015Smluvní výzkumŠkolení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy Geosense
2014–2015Smluvní výzkumVývoj komerčního mobilního geografického informačního systému pro platformu Android
2013–2014IGAZvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů
2014–2014FRVŠInovace učebny počítačové grafiky, geografických a mobilních technologií
2012–2012IGAVyužití rozšířené reality pro marketingové účely
2011–2011IGAVyužití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu
2010–2010IGAVirtualizace mapových služeb pro podnikové aplikace
2010–2010IGAVizualizace komplexních grafických dat pro podporu rozhodovacího procesu
2008–2009FRVŠSoftwarové vybavení učebny pro studenty specializující se na počítačovou grafiku a GISřešitel
2008–2013JinýMoebius
2008–2008FRVŠRozvoj laboratoří pro výuku geografických informačních technologií
2009–2008FRVŠVznik navazujícího předmětu Digitální fotografiespoluřešitel
2006–2007FRVŠIntegrace mobilních geografických inf. technologií do výuky na PEF MZLU
2006–2007FRVŠTvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Progamovací jazyk C++spoluřešitel
2006–2006FRVŠIntegrace geodat pro podporu výuky na PEF MZLU v Brně
2006–2006FRVŠLaboratoř virtuální realitypedagogická podpora projektu
2006–2011eTS VZ06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi p...
2005–2011TS VZ02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikat...
2005–2011eTS VZ02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelsk...
2005–2011eTS VZ02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU
2005–2011eTS VZ02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí
2005–2011eTS VZ02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vz...
2005–2011eTS VZ02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezináro...
2005–2011VZČeská ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropské...
2005–2006Akt eTS VZ01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání
2006–2011Akt eTS VZ01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání
2005–2011eTS VZ01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a...
2005–2011eTS VZ01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost ...
2005–2011TS VZ01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evrop...
2005–2006Akt eTS VZ01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...
2006–2011Akt eTS VZ01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...
2005–2006eTS VZ01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...
2006–2011eTS VZ01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...
2005–2006eTS VZ01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...
2006–2011eTS VZ01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...
2005–2006Akt eTS VZ02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...
2006–2011Akt eTS VZ02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...
2005–2011eTS VZ02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s ner...
2005–2006eTS VZ02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...
2006–2011eTS VZ02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...
2005–2006eTS VZ02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání domi...
2006–2011eTS VZ02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání domi...
2005–2006Akt eTS VZ02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...
2006–2011Akt eTS VZ02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...
2005–2006eTS VZ02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...
2006–2011eTS VZ02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...
2005–2006Akt eTS VZ03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...
2006–2011Akt eTS VZ03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...
2005–2011eTS VZ03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod ...
2005–2006Akt eTS VZ03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...
2006–2011Akt eTS VZ03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...
2005–2006eTS VZ03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů ...
2006–2011eTS VZ03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů ...
2005–2011eTS VZ03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a meto...
2005–2006eTS VZ03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...
2006–2011eTS VZ03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...
2005–2011TS VZ03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového ...
2005–2011eTS VZ04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u zá...
2005–2006eTS VZ04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...
2006–2011eTS VZ04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...
2005–2011eTS VZ04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradič...
2005–2006Akt eTS VZ04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí
2006–2011Akt eTS VZ04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí
2005–2006eTS VZ04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...
2006–2011eTS VZ04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...
2005–2006Akt eTS VZ04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...
2006–2011Akt eTS VZ04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...
2005–2011TS VZ04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesec...
2005–2006Akt eTS VZ05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy
2006–2011Akt eTS VZ05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy
2005–2006eTS VZ05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efek...
2006–2011eTS VZ05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efek...
2005–2011eTS VZ05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v...
2005–2006Akt eTS VZ05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb
2006–2011Akt eTS VZ05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb
2005–2011TS VZ05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky
2005–2006Akt eTS VZ06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách
2006–2011Akt eTS VZ06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách
2005–2006Akt eTS VZ06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...
2006–2011Akt eTS VZ06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...
2005–2006eTS VZ06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...
2006–2011eTS VZ06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...

Univerzitní aktivity     
2018–Programová komisia študijného programu (B-SI Systémové inženýrství a informatika) (člen)
2018–Programová komisia študijného programu (N-SI Systémové inženýrství a informatika) (člen)
2018–Oborová komise bakalářského studijního programu (B-SI-EI Ekonomická informatika) (člen)
2018–Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-SI-EI Ekonomická informatika) (člen)

Akademické stáže     
09/2006–09/2006individuální (jiný zdroj) (studentská) ILEI, Helsinki, Oulu, Finská republika

Odborná sdružení     
2008–Association for Computing Machinery (člen)
2006–Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (člen)
2006–The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) (Člen)

Jazykové znalosti     
Angličtina (velmi dobrá)
Francouzština (základní)
Němčina (základní)