Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. David Procházka, Ph.D.
Identifikačné číslo: 18583
Univerzitný e-mail: david.prochazka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav informatiky (PEF)
Pracovník pro implementaci investic - Ústav informatiky (PEF)
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta
Externí školitel - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     
Životopis     Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Na tejto stránke je zobrazený náhľad zvoleného životopisu.

 
Životopis

Vzdělání     
2008Ph.D.MZLU v Brně, Provozně ekonomická fakulta
Systémové inženýrství a informatika (Ekonomická informatika)
2005Ing.VUT v Brně, Fakulta informačních technologií
Elektrotechnika a informatika

Zaměstnání     
2005–2011MZLU v Brně (Ústav informatiky)
Vysokoškolský učitel - odborný asistent

Pedagogická činnost na univerzitě     
ZS 2020/2021EBC-ZOO Základy objektového návrhu (Garant)
ZS 2020/2021PURA Pokročilá uživatelská rozhraní v AJ (Garant)
LS 2019/2020EBC-ZOO Základy objektového návrhu (Cvičící, Tutor, Garant, Zkoušející, Přednášející)
LS 2019/2020 - CVESA-M23 Module 23: Modern Approaches to Information Processing (Cvičící, Zkoušející, Přednášející)
LS 2019/2020CPPA Programovací jazyk C++ v AJ (Cvičící, Tutor, Zkoušející, Přednášející)
LS 2019/2020IOS Mobilní aplikace pro iOS (Cvičící, Tutor, Garant, Zkoušející, Přednášející)
LS 2019/2020PUR Pokročilá uživatelská rozhraní (Cvičící, Tutor, Garant, Zkoušející, Přednášející)
2019/2020 - doktorská studiaIKT Informační a komunikační technologie (Garant)
2019/2020 - doktorská studiaPOS Polohově orientované služby (Přednášející, Zkoušející)
2019/2020 - doktorská studiaINPD Infrastruktura prostorových dat (Garant)
ZS 2019/2020ZOO Základy objektového návrhu (Cvičící, Tutor, Garant, Zkoušející, Přednášející)
2019/2020 - doktorská studiaDHM Hypertextové a multimediální systémy pro DSP (Přednášející, Zkoušející)
2019/2020 - doktorská studiaGISAID GIS, analýza a integrace dat (Přednášející)
2019/2020 - doktorská studiaDEI Ekonomická informatika pro DSP (Přednášející)
ZS 2019/2020CPPA Programovací jazyk C++ v AJ (Cvičící, Tutor, Zkoušející, Přednášející)
ZS 2019/2020PG2 Počítačová grafika II (Cvičící, Tutor, Garant, Zkoušející, Přednášející)
ZS 2019/2020CPP Programovací jazyk C++ (Cvičící, Tutor, Zkoušející, Přednášející)
ZS 2019/2020EBC-ZOO Základy objektového návrhu (Cvičící, Tutor, Garant, Zkoušející, Přednášející)
ZS 2019/2020PURA Pokročilá uživatelská rozhraní v AJ (Cvičící, Tutor, Garant, Zkoušející, Přednášející)
LS 2018/2019ZOO Základy objektového návrhu (Cvičící, Tutor, Garant, Zkoušející, Přednášející)
LS 2018/2019116BC-ZOO Základy objektového návrhu (Garant)
LS 2018/2019CPPA Programovací jazyk C++ v AJ (Cvičící, Tutor, Zkoušející, Přednášející)
LS 2018/2019IOS Mobilní aplikace pro iOS (Cvičící, Tutor, Garant, Zkoušející, Přednášející)
LS 2018/2019CPP Programovací jazyk C++ (Cvičící, Tutor, Zkoušející, Přednášející)
LS 2018/2019PUR Pokročilá uživatelská rozhraní (Cvičící, Tutor, Garant, Zkoušející, Přednášející)
LS 2018/2019AVT Praxe vývojových technik (Cvičící, Zkoušející)
ZS 2018/2019ZOO Základy objektového návrhu (Cvičící, Tutor, Garant, Zkoušející, Přednášející)
ZS 2018/2019CPP Programovací jazyk C++ (Cvičící, Tutor, Zkoušející, Přednášející)
ZS 2018/2019PG2 Počítačová grafika II (Cvičící, Tutor, Garant, Zkoušející, Přednášející)
ZS 2018/2019BPA Bakalářská práce IS/ICT (Cvičící, Zkoušející)
2018/2019 - doktorská studiaIKT Informační a komunikační technologie (Garant)
2018/2019 - doktorská studiaINPD Infrastruktura prostorových dat (Garant)
2018/2019 - doktorská studiaPOS Polohově orientované služby (Přednášející, Zkoušející)
ZS 2018/2019IOS Mobilní aplikace pro iOS (Cvičící, Tutor, Garant, Zkoušející, Přednášející)
ZS 2018/2019XMLA Mobilní aplikace v AJ (Cvičící, Tutor, Garant, Zkoušející, Přednášející)
2018/2019 - doktorská studiaDEI Ekonomická informatika pro DSP (Přednášející)
2018/2019 - doktorská studiaGISAID GIS, analýza a integrace dat (Přednášející)
2018/2019 - doktorská studiaDHM Hypertextové a multimediální systémy pro DSP (Přednášející, Zkoušející)

Řešené projekty     
2006–2006Integrace geodat pro podporu výuky na PEF MZLU v BrněAdministrativa
2006–2007Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Progamovací jazyk C++ (293/2007 - F5d) Administrativa
2006–2007Integrace mobilních geografických inf. technologií do výuky na PEF MZLU (G5/1986/2007) Administrativa
2008–2008Rozvoj laboratoří pro výuku geografických informačních technologií (2273/2008/Ab) Administrativa
2009–2008Vznik navazujícího předmětu Digitální fotografieAdministrativa
2007–2009Metody a technologie agregace a prohledávání prostorových dat v prostředí Internetu (201/08/1329) Administrativa
2008–2009Softwarové vybavení učebny pro studenty specializující se na počítačovou grafiku a GIS (FR190061/1102/116) Administrativa
2010–2010Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikaceAdministrativa
2010–2010Vizualizace komplexních grafických dat pro podporu rozhodovacího procesuAdministrativa
2009–2011Laboratoř pokročilých uživatelských rozhraní (F1a/714/2011) Administrativa
2011–2011Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesuAdministrativa
2012–2012Využití rozšířené reality pro marketingové účelyAdministrativa
2008–2013MoebiusAdministrativa
2013–2014Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodůAdministrativa
2014–2014Inovace učebny počítačové grafiky, geografických a mobilních technologií (1020/2013 Ab) Administrativa
2009–2014Využití geografických informací v rámci dolování dat ve vícerozměrných socio-sémantických sítích (P202/11/P064) Administrativa
2015–2015Školení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy GeosenseAdministrativa
2014–2015Vývoj komerčního mobilního geografického informačního systému pro platformu AndroidAdministrativa
2015–2015Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému QiAdministrativa
2015–2015Návrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických datAdministrativa
2015–2015Rozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELUAdministrativa
2015–2016Inovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QIAdministrativa

Univerzitní aktivity     
2018–Programová komisia študijného programu (B-SI Systémové inženýrství a informatika) (člen)
2018–Programová komisia študijného programu (N-SI Systémové inženýrství a informatika) (člen)
2018–Oborová komise bakalářského studijního programu (B-SI-EI Ekonomická informatika) (člen)
2018–Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-SI-EI Ekonomická informatika) (člen)

Akademické stáže     
09/2006–09/2006individuální (jiný zdroj) (studentská) ILEI, Helsinki, Oulu, Finská republika

Odborná sdružení     
2008–Association for Computing Machinery (člen)
2006–Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (člen)
2006–The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) (Člen)

Publikační činnost v posledních 5 letech     
PROCHÁZKA, D. -- PROCHÁZKOVÁ, J. -- LANDA, J. Automatic lane marking extraction from point cloud into polygon map layer. European Journal of Remote Sensing. 2019. zv. 52, č. S1, s. 26--39. ISSN 2279-7254. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22797254.2018.1535837
KELMAN, I. -- ORLOWSKA, J. -- UPADHYAY, H. -- STOJANOV, R. -- WEBERSIK, C. -- SIMONELLI, A C. -- PROCHÁZKA, D. -- NĚMEC, D. Does climate change influence people's migration decisions in Maldives?. Climatic Change. 2019. zv. 153, č. 1-2, s. 285--299. ISSN 0165-0009. URL: https://doi.org/10.1007/s10584-019-02376-y
PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- ONDROUŠEK, V. -- PISAŘOVIC, I. -- DUBROVSKÝ, J. GIS Hackathon 2019. 28. 3. 2019 - 29. 3. 2019, Brno (CZ).
KOSTELNÍK, P. -- PISAŘOVIC, I. -- MUROŇ, M. -- DAŘENA, F. -- PROCHÁZKA, D. Chatbots for enterprises: Outlook. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. zv. 67, č. 6, s. 1541--1550. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2019067061541.pdf
KOSTELNÍK, P. -- PISAŘOVIC, I. -- MUROŇ, M. -- PROCHÁZKA, D. -- DAŘENA, F. Chatbots for Enterprises: outlook. In Enterprise and Competitive Environment: Abstracts. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 29. ISBN 978-80-7509-654-8.
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Moje MENDELU. PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- PISAŘOVIC, I. -- ORAVEC, R. -- JANIŠ, V. -- ABOUD, D. -- BISTÁKOVÁ, L. -- BRNOVIK, D. -- ČANIGOVÁ, M. -- HASPROVÁ, K. -- IVAN, O. -- JAVORKOVÁ, P. -- PROCHÁZKA, F. -- ZÁMEČNÍK, P. 2019.
PISAŘOVIC, I. -- DAŘENA, F. -- PROCHÁZKA, D. -- JANIŠ, V. Question Answering Based on Normative Documents. In HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 105--106. ISBN 978-80-7509-692-0.
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Strategická simulační hra. PISAŘOVIC, I. -- MUROŇ, M. -- JANIŠ, V. -- PROCHÁZKA, D. -- ŽUFAN, P. 2019.
LANDA, J. -- PISAŘOVIC, I. -- KOLOMAZNÍK, J. -- ŠVEHLA, O. -- PROCHÁZKA, D. Development of a location-based service for a Brno City District. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. zv. 66, č. 5, s. 1295--1299. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066051295.pdf
STANCIOFF, C E. -- STOJANOV, R. -- KELMAN, I. -- NĚMEC, D. -- LANDA, J. -- TICHY , R. -- PROCHÁZKA, D. -- BROWN, G. -- HOFMAN, C L. Local Perceptions of Climate Change Impacts in St. Kitts (Caribbean Sea) and Malé, Maldives (Indian Ocean). Atmosphere. 2018. zv. 9, č. 12, ISSN 2073-4433. URL: https://www.mdpi.com/2073-4433/9/12/459
PISAŘOVIC, I. -- PROCHÁZKA, D. -- VYBÍRAL, D. -- PROCHÁZKOVÁ, J. Providing customised information panel content based on user behavioral patterns. In Mendel . Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s. 173--180. ISSN 1803-3814.
PISAŘOVIC, I. -- KOUBEK, T. -- ONDROUŠEK, V. -- PROCHÁZKA, D. Smart displays: Personalisation of information panels. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. zv. 66, č. 5, s. 1307--1314. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066051307.pdf
MUROŇ, M. -- PROCHÁZKA, D. Spatial data driven evaluation of city locations. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. zv. 66, č. 5, s. 1301--1306. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066051301.pdf
MUROŇ, M. -- PROCHÁZKA, D. Wi-Fi Indoor Localisation: A Deeper Insight Into Patterns in the Fingerprint Map Data. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. zv. 66, č. 6, s. 1565--1571. ISSN 1211-8516. URL: https://doi.org/10.11118/actaun201866061565
PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- PROCHÁZKOVÁ, J. Automatic Lane Marking Extraction From Point Cloud Into Polygon Map Layer. In 37th EARSeL Symposium - Smart Future with Remote Sensing: Abstract Book. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017, s. 52. ISBN 978-80-01-06192-3.
STOJANOV, R. -- KELMAN, I. -- PROCHÁZKA, D. -- NĚMEC, D. -- DUŽÍ, B. Climate Change and Migration in Maldives. Georgetown Journal of International Affairs. 2017. č. Nečíslováno, ISSN 1526-0054. URL: https://www.georgetownjournalofinternationalaffairs.org/online-edition/2017/8/16/climate-change-and-migration-in-maldives
PISAŘOVIC, I. -- PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- KOLOMAZNÍK, J. -- ZÍDEK, K. -- FRANĚK, L. Collaborative Real-Time Mobile Mapping. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 694--701. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
PISAŘOVIC, I. -- PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- KOLOMAZNÍK, J. -- ZÍDEK, K. -- FRANĚK, L. Effective collaborative mapping based on mobile devices. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. zv. 65, č. 6, s. 2067--2072. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/65/6/2067/
VYBÍRAL, D. -- PROCHÁZKA, D. Identification of human behavior based on analysis of cellphone location data. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 940--949. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
STOJANOV, R. -- DUŽÍ, B. -- KELMAN, I. -- NĚMEC, D. -- PROCHÁZKA, D. Local perceptions of climate change impacts and migration patterns in Malé, Maldives. Geographical Journal. 2017. zv. 183, č. 4, s. 370--385. ISSN 0016-7398.
STOJANOV, R. -- NĚMEC, D. -- PROCHÁZKA, D. Migrace do Evropy: svědectví a fakta. Přírodovědci.cz. 2017. č. 2, s. 9--11. ISSN 1805-5591. URL: https://www.prirodovedci.cz/templates/modules/magazin/pc/index.php?uuid=3ce21bac-4a8e-11e7-8321-0025900e353a
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Systém pro analýzu webového obsahu. PŘICHYSTAL, J. -- LÝSEK, J. -- PROCHÁZKA, D. -- VALOVIČ, R. -- JAKÚBEK, T. -- VYBÍRAL, D. 2017. URL: https://eqs.mendelu.cz/crawler/frontend/build/
PŘICHYSTAL, J. -- FUCHS, J. -- DAŘENA, F. -- KOUBEK, T. -- LÝSEK, J. -- PROCHÁZKA, D. -- TURČÍNEK, P. -- VYBÍRAL, D. -- ZÍDEK, K. The system for selecting suppliers based on user requirements. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 673--682. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vícejazyčné analytické jádro webové aplikace Mojilidi.cz. PŘICHYSTAL, J. -- DAŘENA, F. -- LÝSEK, J. -- TURČÍNEK, P. -- SCHUBERT, D. -- PROCHÁZKA, D. 2017. URL: https://mojilidi.cz
PROCHÁZKA, D. -- KOUBEK, T. -- VYBÍRAL, D. -- ZÍDEK, K. -- JANIŠ, V. Závěrečná zpráva k designu uživatelského rozhraní nové generace informačního systému Qi.  Brno. 2017.
SABOL, J. -- PROCHÁZKA, D. -- PATOČKA, Z. Development of models for forest variable estimation from airborne laser scanning data using an area-based approach at a plot level. Journal of forest science. 2016. zv. 62, č. 3, s. 137--142. ISSN 1212-4834. URL: http://www.agriculturejournals.cz/web/jfs.htm?volume=62&firstPage=137&type=publishedArticle
PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- PROCHÁZKOVÁ, J. -- KLIMÁNEK, M. Geospatial infrastructure for European Union sustainable development. In: HUBER, P. -- NERUDOVÁ, D. -- ROZMAHEL, P. Competitiveness, Social Inclusion and Sustainability in a Diverse European Union: Perspectives from Old and New Member States. Cham: Springer Switzerland, 2016. s. 179--189. ISBN 978-3-319-17298-9.
DUBROVSKÝ, J. -- DUBROVSKÝ, V. -- PROCHÁZKA, D. GIS Hackathon 2016. 1. 4. 2016 - 2. 4. 2016, Brno (CZ). URL: http://gishackathon.eu/workshop/
DUBROVSKÝ, J. -- DUBROVSKÝ, V. -- PROCHÁZKA, D. GIS Xamathon. 25. 11. 2016 - 26. 11. 2016, Brno (CZ).
STOJANOV, R. -- DUŽÍ, B. -- KELMAN, I. -- NĚMEC, D. -- PROCHÁZKA, D. Household Adaptation Strategies to Climate Extremes Impacts and Population Dynamics: Case Study from the Czech Republic. In: Migration, Risk Management and Climate Change: Evidence and Policy Responses . Cham: Springer Switzerland, 2016. s. 87--103. ISBN 978-3-319-42920-5.
LANDA, J. -- TURČÍNEK, P. -- PROCHÁZKA, D. Inovace předmětu GIS aneb jak jsme se snažili zapojit firmy do výuky. In Informatika XXIX / 2016: sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 39--40. ISBN 978-80-7509-420-9.
STOJANOV, R. -- KELMAN, I. -- ULLAH, A. -- DUŽÍ, B. -- PROCHÁZKA, D. -- KAVANOVÁ, K. Local Expert Perceptions of Migration as a Climate Change Adaptation in Bangladesh. Sustainability. 2016. zv. 8, č. 12, ISSN 2071-1050. URL: http://www.mdpi.com/2071-1050/8/12/1223
PROCHÁZKA, D. -- SIROTEK, J. Studenti se učili práci s otevřenými daty. iHNed.cz. 2016. č. 1, ISSN 1213-7693.
PROCHÁZKA, D. -- CHODÚR, M. User friendly interaction with natural objects in web map applications based on object recognition. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2016. zv. 64, č. 6, s. 2109--2116. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/64/6/2109/
PROCHÁZKA, D. -- CHODÚR, M. User Friendly Interaction with Natural Objects in Web Map Applications Based on Object Recognition. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2016, s. 355--362. ISSN 1877-0428.
PROCHÁZKA, D. -- KOUBEK, T. -- VYBÍRAL, D. -- ZÍDEK, K. Závěrečná práva o realizovaném testování uživatelského rozhraní a designu nové verze rozhraní.  Brno. 2016.
PROCHÁZKA, D. -- ZÍDEK, K. -- VYBÍRAL, D. Zpráva o testování uživatelského rozhraní informačního systému Qi a designu jeho nové verze.  Brno. 2016.

Jazykové znalosti     
Angličtina (velmi dobrá)
Francouzština (základní)
Němčina (základní)

 
Datum: 25. 02. 2020