Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. David Procházka, Ph.D.
Identification number: 18583
University e-mail: david.prochazka [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Informatics (FBE)
Pracovník pro implementaci investic - Department of Informatics (FBE)
 
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)
External Instructor - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Curriculum vitae     Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

This page shows the preview of the selected CV.

 
Životopis

Vzdělání     
2008Ph.D.MUAF in Brno, Faculty of Business and Economics
System engineering and Informatics (Economical Informatics)
2005Ing.Brno University of Technology (Faculty of Information Technology)
Electrotechnics and Informatics

Zaměstnání     
2005–2011MUAF in Brno, Department of Informatics
Research Assistant

Pedagogická činnost na univerzitě     
WS 2019/2020ZOO Basics of Object Oriented Design (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
2019/2020 - post-graduate studiesDHM Hypertext and Multimedia Systems (Lecturer, Examiner)
2019/2020 - post-graduate studiesGISAID GIS, Analysis and Data Integration (Lecturer)
2019/2020 - post-graduate studiesDEI Business IT (Lecturer)
WS 2019/2020CPPA C++ Programming Language (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)
WS 2019/2020PG2 Computer Graphics II (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
WS 2019/2020CPP C++ Programming Language (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)
WS 2019/2020EBC-ZOO Basics of Object Oriented Design (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
WS 2019/2020PURA Advanced User Interfaces (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
SS 2018/2019ZOO Basics of Object Oriented Design (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
SS 2018/2019116BC-ZOO Basics of Object Oriented Design (Course supervisor)
SS 2018/2019CPPA C++ Programming Language (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)
SS 2018/2019IOS Mobile Applications for iOS (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
SS 2018/2019CPP C++ Programming Language (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)
SS 2018/2019PUR Advanced User Interfaces (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
SS 2018/2019AVT Application of Development Techniques (Instructor, Examiner)
WS 2018/2019ZOO Basics of Object Oriented Design (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
2018/2019 - post-graduate studiesDHM Hypertext and Multimedia Systems (Lecturer, Examiner)
2018/2019 - post-graduate studiesGISAID GIS, Analysis and Data Integration (Lecturer)
2018/2019 - post-graduate studiesDEI Business IT (Lecturer)
WS 2018/2019XMLA Mobile Applications (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
WS 2018/2019IOS Mobile Applications for iOS (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
2018/2019 - post-graduate studiesPOS Positional Oriented Services (Lecturer, Examiner)
2018/2019 - post-graduate studiesINPD Spatial Data Infrastructure (Course supervisor)
2018/2019 - post-graduate studiesIKT Information and Communication Technology (Course supervisor)
WS 2018/2019BPA Bachelor Thesis IS/ICT (Instructor, Examiner)
WS 2018/2019PG2 Computer Graphics II (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
WS 2018/2019CPP C++ Programming Language (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)
SS 2017/2018SEA Social and Economic Application of GIS (Instructor, Tutor)
SS 2017/2018IOS Mobile Applications for iOS (Course supervisor)
SS 2017/2018XMLA Mobile Applications (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
SS 2017/2018VA1A Computer Technology and Algorithms I (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)
SS 2017/2018PUR Advanced User Interfaces (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
SS 2017/2018ZOO Basics of Object Oriented Design (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
SS 2017/2018CPP C++ Programming Language (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)
SS 2017/2018XML Mobile Applications (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
2017/2018 - post-graduate studiesIKT Information and Communication Technology (Course supervisor)
2017/2018 - post-graduate studiesINPD Spatial Data Infrastructure (Course supervisor)
2017/2018 - post-graduate studiesPOS Positional Oriented Services (Lecturer, Examiner)
WS 2017/2018VA1A Computer Technology and Algorithms I (Lecturer, Tutor, Examiner)
WS 2017/2018ZOO Basics of Object Oriented Design (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
WS 2017/2018CPP C++ Programming Language (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)
WS 2017/2018DPII Master Thesis IS/ICT (Instructor, Examiner, Lecturer)
WS 2017/2018XML Mobile Applications (Course supervisor)
WS 2017/2018BPA Bachelor Thesis IS/ICT (Instructor, Lecturer)
WS 2017/2018PG2 Computer Graphics II (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
WS 2017/2018DISK Masters Thesis Seminar - Cybernetics (Lecturer)
WS 2017/2018DPK Master Thesis Cybenetics (Instructor)
2017/2018 - post-graduate studiesDEI Business IT (Lecturer)
2017/2018 - post-graduate studiesGISAID GIS, Analysis and Data Integration (Lecturer)
2017/2018 - post-graduate studiesDHM Hypertext and Multimedia Systems (Lecturer, Examiner)
WS 2017/2018XMLA Mobile Applications (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
WS 2017/2018CPPA C++ Programming Language (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)

Řešené projekty     
2006–2006Integrace geodat pro podporu výuky na PEF MZLU v BrněAdministration
2006–2007Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Progamovací jazyk C++ (293/2007 - F5d) Administration
2006–2007Integrace mobilních geografických inf. technologií do výuky na PEF MZLU (G5/1986/2007) Administration
2008–2008Rozvoj laboratoří pro výuku geografických informačních technologií (2273/2008/Ab) Administration
2009–2008Vznik navazujícího předmětu Digitální fotografieAdministration
2007–2009Metody a technologie agregace a prohledávání prostorových dat v prostředí Internetu (201/08/1329) Administration
2008–2009Softwarové vybavení učebny pro studenty specializující se na počítačovou grafiku a GIS (FR190061/1102/116) Administration
2010–2010Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikaceAdministration
2010–2010Vizualizace komplexních grafických dat pro podporu rozhodovacího procesuAdministration
2009–2011Laboratoř pokročilých uživatelských rozhraní (F1a/714/2011) Administration
2011–2011Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesuAdministration
2012–2012Využití rozšířené reality pro marketingové účelyAdministration
2008–2013MoebiusAdministration
2013–2014Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodůAdministration
2014–2014Inovace učebny počítačové grafiky, geografických a mobilních technologií (1020/2013 Ab) Administration
2009–2014Využití geografických informací v rámci dolování dat ve vícerozměrných socio-sémantických sítích (P202/11/P064) Administration
2015–2015Školení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy GeosenseAdministration
2014–2015Vývoj komerčního mobilního geografického informačního systému pro platformu AndroidAdministration
2015–2015Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému QiAdministration
2015–2015Návrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických datAdministration
2015–2015Rozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELUAdministration
2015–2016Inovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QIAdministration

Univerzitní aktivity     
2018–Study Programme Committee (B-SE System engineering and informatics) (member)
2018–Study Programme Committee (C-SE System engineering and informatics) (member)
2018–Field of Study Committee for Bachelor's study programme (B-SE-EI Economic informatics) (member)
2018–Field of Study Committee for Master's follow-up study programme (C-SE-EI Economic informatics) (member)

Akademické stáže     
09/2006–09/2006individuální (jiný zdroj) (studentská) ILEI, Helsinki, Oulu, Republic of Finland

Odborná sdružení     
2008–Association for Computing Machinery (member)
2006–Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (member)
2006–

Publikace     
PROCHÁZKA, D. -- PROCHÁZKOVÁ, J. -- LANDA, J. Automatic lane marking extraction from point cloud into polygon map layer. European Journal of Remote Sensing. 2019. v. 52, no. S1, p. 26--39. ISSN 2279-7254. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22797254.2018.1535837
KELMAN, I. -- ORLOWSKA, J. -- UPADHYAY, H. -- STOJANOV, R. -- WEBERSIK, C. -- SIMONELLI, A C. -- PROCHÁZKA, D. -- NĚMEC, D. Does climate change influence people's migration decisions in Maldives?. Climatic Change. 2019. v. 153, no. 1-2, p. 285--299. ISSN 0165-0009. URL: https://doi.org/10.1007/s10584-019-02376-y
LANDA, J. -- PISAŘOVIC, I. -- KOLOMAZNÍK, J. -- ŠVEHLA, O. -- PROCHÁZKA, D. Development of a location-based service for a Brno City District. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 5, p. 1295--1299. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066051295.pdf
STANCIOFF, C E. -- STOJANOV, R. -- KELMAN, I. -- NĚMEC, D. -- LANDA, J. -- TICHY , R. -- PROCHÁZKA, D. -- BROWN, G. -- HOFMAN, C L. Local Perceptions of Climate Change Impacts in St. Kitts (Caribbean Sea) and Malé, Maldives (Indian Ocean). Atmosphere. 2018. v. 9, no. 12, ISSN 2073-4433. URL: https://www.mdpi.com/2073-4433/9/12/459
PISAŘOVIC, I. -- PROCHÁZKA, D. -- VYBÍRAL, D. -- PROCHÁZKOVÁ, J. Providing customised information panel content based on user behavioral patterns. In Mendel . Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p. 173--180. ISSN 1803-3814.
PISAŘOVIC, I. -- KOUBEK, T. -- ONDROUŠEK, V. -- PROCHÁZKA, D. Smart displays: Personalisation of information panels. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 5, p. 1307--1314. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066051307.pdf
MUROŇ, M. -- PROCHÁZKA, D. Spatial data driven evaluation of city locations. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 5, p. 1301--1306. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066051301.pdf
MUROŇ, M. -- PROCHÁZKA, D. Wi-Fi Indoor Localisation: A Deeper Insight Into Patterns in the Fingerprint Map Data. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 6, p. 1565--1571. ISSN 1211-8516. URL: https://doi.org/10.11118/actaun201866061565
PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- PROCHÁZKOVÁ, J. Automatic Lane Marking Extraction From Point Cloud Into Polygon Map Layer. In 37th EARSeL Symposium - Smart Future with Remote Sensing: Abstract Book. 1st ed. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017, p. 52. ISBN 978-80-01-06192-3.
STOJANOV, R. -- KELMAN, I. -- PROCHÁZKA, D. -- NĚMEC, D. -- DUŽÍ, B. Climate Change and Migration in Maldives. Georgetown Journal of International Affairs. 2017. no. Nečíslováno, ISSN 1526-0054. URL: https://www.georgetownjournalofinternationalaffairs.org/online-edition/2017/8/16/climate-change-and-migration-in-maldives
PISAŘOVIC, I. -- PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- KOLOMAZNÍK, J. -- ZÍDEK, K. -- FRANĚK, L. Collaborative Real-Time Mobile Mapping. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, p. 694--701. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
PISAŘOVIC, I. -- PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- KOLOMAZNÍK, J. -- ZÍDEK, K. -- FRANĚK, L. Effective collaborative mapping based on mobile devices. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. v. 65, no. 6, p. 2067--2072. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/65/6/2067/
VYBÍRAL, D. -- PROCHÁZKA, D. Identification of human behavior based on analysis of cellphone location data. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, p. 940--949. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
STOJANOV, R. -- DUŽÍ, B. -- KELMAN, I. -- NĚMEC, D. -- PROCHÁZKA, D. Local perceptions of climate change impacts and migration patterns in Malé, Maldives. Geographical Journal. 2017. v. 183, no. 4, p. 370--385. ISSN 0016-7398.
STOJANOV, R. -- NĚMEC, D. -- PROCHÁZKA, D. Migrace do Evropy: svědectví a fakta. Přírodovědci.cz. 2017. no. 2, p. 9--11. ISSN 1805-5591. URL: https://www.prirodovedci.cz/templates/modules/magazin/pc/index.php?uuid=3ce21bac-4a8e-11e7-8321-0025900e353a
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Systém pro analýzu webového obsahu. PŘICHYSTAL, J. -- LÝSEK, J. -- PROCHÁZKA, D. -- VALOVIČ, R. -- JAKÚBEK, T. -- VYBÍRAL, D. 2017. URL: https://eqs.mendelu.cz/crawler/frontend/build/
PŘICHYSTAL, J. -- FUCHS, J. -- DAŘENA, F. -- KOUBEK, T. -- LÝSEK, J. -- PROCHÁZKA, D. -- TURČÍNEK, P. -- VYBÍRAL, D. -- ZÍDEK, K. The system for selecting suppliers based on user requirements. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, p. 673--682. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vícejazyčné analytické jádro webové aplikace Mojilidi.cz. PŘICHYSTAL, J. -- DAŘENA, F. -- LÝSEK, J. -- TURČÍNEK, P. -- SCHUBERT, D. -- PROCHÁZKA, D. 2017. URL: https://mojilidi.cz
PROCHÁZKA, D. -- KOUBEK, T. -- VYBÍRAL, D. -- ZÍDEK, K. -- JANIŠ, V. Závěrečná zpráva k designu uživatelského rozhraní nové generace informačního systému Qi.  Brno. 2017.
SABOL, J. -- PROCHÁZKA, D. -- PATOČKA, Z. Development of models for forest variable estimation from airborne laser scanning data using an area-based approach at a plot level. Journal of forest science. 2016. v. 62, no. 3, p. 137--142. ISSN 1212-4834. URL: http://www.agriculturejournals.cz/web/jfs.htm?volume=62&firstPage=137&type=publishedArticle
PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- PROCHÁZKOVÁ, J. -- KLIMÁNEK, M. Geospatial infrastructure for European Union sustainable development. In: HUBER, P. -- NERUDOVÁ, D. -- ROZMAHEL, P. Competitiveness, Social Inclusion and Sustainability in a Diverse European Union: Perspectives from Old and New Member States. Cham: Springer Switzerland, 2016. p. 179--189. ISBN 978-3-319-17298-9.
DUBROVSKÝ, J. -- DUBROVSKÝ, V. -- PROCHÁZKA, D. GIS Hackathon 2016. 1. 4. 2016 - 2. 4. 2016, Brno (CZ). URL: http://gishackathon.eu/workshop/
DUBROVSKÝ, J. -- DUBROVSKÝ, V. -- PROCHÁZKA, D. GIS Xamathon. 25. 11. 2016 - 26. 11. 2016, Brno (CZ).
STOJANOV, R. -- DUŽÍ, B. -- KELMAN, I. -- NĚMEC, D. -- PROCHÁZKA, D. Household Adaptation Strategies to Climate Extremes Impacts and Population Dynamics: Case Study from the Czech Republic. In: Migration, Risk Management and Climate Change: Evidence and Policy Responses . Cham: Springer Switzerland, 2016. p. 87--103. ISBN 978-3-319-42920-5.
LANDA, J. -- TURČÍNEK, P. -- PROCHÁZKA, D. Inovace předmětu GIS aneb jak jsme se snažili zapojit firmy do výuky. In Informatika XXIX / 2016: sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, p. 39--40. ISBN 978-80-7509-420-9.
STOJANOV, R. -- KELMAN, I. -- ULLAH, A. -- DUŽÍ, B. -- PROCHÁZKA, D. -- KAVANOVÁ, K. Local Expert Perceptions of Migration as a Climate Change Adaptation in Bangladesh. Sustainability. 2016. v. 8, no. 12, ISSN 2071-1050. URL: http://www.mdpi.com/2071-1050/8/12/1223
PROCHÁZKA, D. -- SIROTEK, J. Studenti se učili práci s otevřenými daty. iHNed.cz. 2016. no. 1, ISSN 1213-7693.
PROCHÁZKA, D. -- CHODÚR, M. User friendly interaction with natural objects in web map applications based on object recognition. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2016. v. 64, no. 6, p. 2109--2116. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/64/6/2109/
PROCHÁZKA, D. -- CHODÚR, M. User Friendly Interaction with Natural Objects in Web Map Applications Based on Object Recognition. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1st ed. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2016, p. 355--362. ISSN 1877-0428.
PROCHÁZKA, D. -- KOUBEK, T. -- VYBÍRAL, D. -- ZÍDEK, K. Závěrečná práva o realizovaném testování uživatelského rozhraní a designu nové verze rozhraní.  Brno. 2016.
PROCHÁZKA, D. -- ZÍDEK, K. -- VYBÍRAL, D. Zpráva o testování uživatelského rozhraní informačního systému Qi a designu jeho nové verze.  Brno. 2016.
STOJANOV, R. -- DUZI, B. -- DANEK , T. -- NEMEC, D. -- PROCHÁZKA, D. Adaptation to the Impacts of Climate Extremes in Central Europe: A Case Study in a Rural Area in the Czech Republic. Sustainability. 2015. v. 7, no. 9, p. 12758--12786. ISSN 2071-1050.
ZÍDEK, K. -- KOUBEK, T. -- PROCHÁZKA, D. -- VYTEČKA, M. Assistance System for Traffic Signs Inventory. In ŠIRŮČEK, M. -- ŠKATUĹÁROVÁ, I. Enterprise and Compatitive Environment - Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2015, p. 1008--1017. ISBN 978-80-7509-342-4. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ece_2015_final.pdf
ZÍDEK, K. -- KOUBEK, T. -- PROCHÁZKA, D. -- VYTEČKA, M. Assistance System for Traffic Signs Inventory. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2015. v. 63, no. 6, p. 2197--2204. ISSN 1211-8516.
PROCHÁZKA, D. -- KOUBEK, T. -- ZÍDEK, K. -- VYBÍRAL, D. Expertní studie grafického uživatelského rozhraní.  Brno. 2015.
PROCHÁZKA, D. -- DUBROVSKÝ, J. -- DUBROVSKÝ, V. GIS Hackathon 2015. 20. 11. 2015 - 21. 11. 2015, Brno (CZ).
PROCHÁZKA, D. et al. GIS Workshopy 2015. 27. 3. 2015 - 28. 3. 2015, Mendelova univerzita v Brně (CZ).
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Gisella: mobilní geografický informační systém pro platformu Google Android. PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- KOLOMAZNÍK, J. -- ZÍDEK, K. 2015.
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Gisella: služba pro sdílení prostorových dat v reálném čase. PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- KOLOMAZNÍK, J. -- PISAŘOVIC, I. -- FEJFAR, J. -- BŘENEK, R. 2015.
PŘICHYSTAL, J. -- DAŘENA, F. -- PROCHÁZKA, D. -- LÝSEK, J. -- TURČÍNEK, P. Prototyp systému pro výběr dodavatelů na základě požadavků uživatelů.  Brno. 2015.
PROCHÁZKA, D. -- KOUBEK, T. -- ZÍDEK, K. -- VYBÍRAL, D. Výzkumná zpráva o inovaci pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému Qi.  Brno. 2015.
PROCHÁZKA, D. -- KOUBEK, T. -- VYBÍRAL, D. -- KOLOMAZNÍK, J. Výzkumná zpráva o návrhu a realizaci aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat.  Brno. 2015.
PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- KOLOMAZNÍK, J. -- ZÍDEK, K. -- PISAŘOVIC, I. -- FEJFAR, J. -- BŘENEK, R. Výzkumná zpráva o vývoji komerčního mobilního geografického informačního systému pro platformu Android.  Brno. 2015.
PROCHÁZKA, D. -- ČAPEK, M. -- LÝSEK, J. -- KOUBEK, T. -- FALDÍK, O. -- ZÍDEK, K. -- VYBÍRAL, D. -- TURČÍNEK, P. -- KUBÍN, T. -- BŘENEK, R. -- VYTEČKA, M. -- FOLTÝNEK, T. Výzkumná zpráva o zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qi.  Brno. 2015.

Jazykové znalosti     
English (very good)
French (basic)
German (basic)

 
Date: 08/23/2019