Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Kumšta, Ph.D.
Identifikační číslo: 18199
Univerzitní e-mail: michal.kumsta [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Výzkumník projektu I - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

     Výuka     
Závěrečná práce
     
     
          
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Studium fenolických látek hroznů révy vinné
Autor:
Ing. Michal Kumšta, Ph.D.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Oponent 1:
prof. Ing. Jan Tříska, CSc.
Oponent 2:
Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D.
Oponent 3:
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Studium fenolických látek hroznů révy vinné
Abstrakt:
Jádrem předkládané práce je šest publikací věnujících se fenolickým látkám ve víně a hroznech. V literárním přehledu jsou popsány hlavní skupiny fenolických látek vyskytujících se v hroznech a ve víně z nich vyrobených. Jsou popsány hydroxybenzoové a hydrxyskořicové kyseliny, stilbeny, flavan-3-oly, flavonoly a anthokyany. Uvedena je též jejich syntéza v bobulích révy vinné. Dále jsou popsány reakce probíhající v moštu za účasti oxidativních enzymů postihujících především kyselinu kaftarovou s následnými reakcemi zahrnujícími glutathion, nebo kyselinu askorbovou. V hotovém víně je popsána oxidace za účasti kovů vedoucí ke vzniku acetaldehydu a další možné reakce oxidačních produktů. Praktická část zahrnuje potřebné chemikálie, úpravu a zpracování vzorků, použité instrumentální vybavení a popis metod použitých k stanovení jednotlivých analytů kapalinovou chromatografií, nebo skupinové spektrofotometrické stanovení. První tři publikace řeší fenolické látky v ryzlinku rýnském, jež umožňují ověření geografického původu hroznů. Další publikace ke stejnému účelu používá anthokyany. Stanovení profilu anthokynových barviv umožňuje též vyloučit nevhodné genetické zdroje při šlechtění révy. Stanovení skupin fenolických látek odhaluje kinetiku procesů probíhajících při maceraci rmutu.
Klíčová slova:
víno, neflavonoidní fenolické sloučeniny, stilbeny, réva, fenolické látky, flavonoidy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D..