Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc., Ph.D.
Identification number: 18030
University e-mail: vit.janis [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)

     
     
Final thesis
     
Projects
     
     
     
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Strategický management v dynamickém prostředí české e-komerce
Written by (author):
Department:
Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Strategický management v dynamickém prostředí české e-komerce
Summary:Tato disertační práce se zabývá problematikou strategického managementu (SM) v dynamickém prostředí e-komerce. Přináší metodiku SM, jejíž původní principy autor úspěšně implementoval ve třech firmách během své desetileté praxe v SM, a která reflektuje potřeby specifického přístupu k SM v situaci dynamicky se vyvíjejícího prostředí elektronické komerce. Dalším přínosem je identifikace determinantů uplatňovaného přístupu k SM a komplexní metodika vyhodnocení uplatňovaného přístupu k SM. Z provedeného šetření mezi firmami podnikajícími v prostředí e-komerce vyplynulo, že existuje závislost mezi přístupem k SM a počtem zaměstnanců a dále přístupem k SM a dobou profesního působení v oboru.
Key words:
emergentní přístup, preskriptivní přístup, strategický management

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review J. JanováOpponent's review I. TicháOpponent's review L. Blažek

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D..