Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Identifikační číslo: 1787
Univerzitní e-mail: jan.marecek [at] mendelu.cz
 
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty
     
Výuka     
Projekty
     
Publikace          
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů
J. MarečekJinýgarant01.01.2002
31.12.2002
2
 Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství
NAZV
garant
01.06.2001
31.05.2002
3 Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace
Jiný
garant01.01.200331.12.2003
4
 Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU
RP
garant
01.01.2003
31.12.2003
5
 Inovace předmětu Expertní inženýrství
FRVŠ
garant01.01.2005
31.12.2005
6
 Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství
J. MarečekFRVŠgarant01.01.2003
31.12.2003
7
 Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů
Jiný
garant
01.01.199631.12.1999
8
 Likvidace ropných látek po kontaminaci tuhých povrchů pomocí pěn.
MPO
garant
25.05.2006
9
 Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií
J. Mareček
Jiný
garant
01.01.1981
31.12.1985
10      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladováníJinýgarant01.01.1981
31.12.1985
11
 Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů
FRVŠ
spoluřešitel01.02.201031.12.2010
12
 Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství
J. MarečekFRVŠgarant01.01.2006
31.12.2006
13
 Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělských činností
NAZV
garant01.01.2003
14
 Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C
Jiný
garant
01.01.1996
31.12.1996
15 Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce
Interní
garant
01.01.1999
31.12.2004
16
 Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace
Interní
garant01.01.1999
31.12.2003
17
 Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia
RP
garant01.01.2006
31.12.2006
18 Strojní získávání mléka výběrové jakostiJ. MarečekJiný
garant
01.01.199531.12.1997
19
 Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR
Jinýgarant01.01.200231.12.2002
20
 Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství
J. Červinka
NAZV
řešitel31.08.2004
31.12.2008
21
 Výroba a využití ethanolu
NAZV
garant
01.01.1996
31.12.1999
22
 Zabezpečení činnosti a jednání technické pracovní skupiny za rok 2013. Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd. Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu.
J. MarečekSmluvní výzkumgarant24.06.201315.11.2013
23
 Základní procesy v technologických zemědělských systémech
Jiný
garant
01.01.1986
31.12.1990
24
      Agrotermodynamika biomechanizmů procesů zpracování zemědělských produktů
J. MarečekJinýgarant
01.01.1986
31.12.1990
25 Zhotovení metodických pokynů k žádosti o integrované povolení
Jiný
garant
01.01.2002
31.12.2002

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený