Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Identification number: 1787
University e-mail: jan.marecek [at] mendelu.cz
 
 
External Instructor - Department of Informatics (FBE)

Contacts
     
Lesson
     
Projects     
     
     
     

Limit to:year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project titleSupervisor
Type
Official roles
Since
Until
1
 Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalůJ. MarečekOthersupervisor
01/01/2002
12/31/2002
2 Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělstvíNAZV
supervisor
06/01/200105/31/2002
3
 Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace
J. Mareček
Other
supervisor
01/01/2003
12/31/2003
4
 Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU
RP
supervisor
01/01/2003
12/31/2003
5
 Inovace předmětu Expertní inženýrství
FRVŠ
supervisor
01/01/2005
12/31/2005
6 Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství
FRVŠ
supervisor01/01/2003
12/31/2003
7
 Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů
Othersupervisor01/01/1996
12/31/1999
8
 Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií
J. Mareček
Other
supervisor
01/01/1981
12/31/1985
9
      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování
J. Mareček
Other
supervisor
01/01/1981
12/31/1985
10
 Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojůFRVŠspoluřešitel02/01/2010
12/31/2010
11
 Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářstvíFRVŠsupervisor
01/01/2006
12/31/2006
12
 Oil substances liquidation after solid surfaces contamination by means of foams
MPO
supervisor
05/25/2006
13
 Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°CJ. MarečekOther
supervisor
01/01/1996
12/31/1996
14
 Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce
Internal
supervisor
01/01/1999
12/31/2004
15
 Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace
J. Mareček
Internal
supervisor
01/01/1999
12/31/2003
16
 Reduction of Grenhouse Gases and Ammonia Emission from Agricultural Activities
J. Mareček
NAZV
supervisor
01/01/2003
17
 Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia
RP
supervisor
01/01/2006
12/31/2006
18
 Strojní získávání mléka výběrové jakosti
J. Mareček
Other
supervisor01/01/1995
12/31/1997
19
 Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČRJ. Mareček
Other
supervisor
01/01/2002
12/31/2002
20 Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělstvíNAZV
řešitel
08/31/2004
12/31/2008
21
 Výroba a využití ethanoluNAZVsupervisor01/01/199612/31/1999
22
 Zabezpečení činnosti a jednání technické pracovní skupiny za rok 2013. Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd. Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu.J. MarečekSmluvní výzkumsupervisor
06/24/2013
11/15/2013
23
 Základní procesy v technologických zemědělských systémech
Othersupervisor01/01/1986
12/31/1990
24
      Agrotermodynamika biomechanizmů procesů zpracování zemědělských produktůOthersupervisor01/01/198612/31/1990
25
 Zhotovení metodických pokynů k žádosti o integrované povoleníOthersupervisor01/01/200212/31/2002

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected