Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Identification number: 1787
University e-mail: jan.marecek [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
Head of department - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalůJ. MarečekOthersupervisor01/01/200212/31/2002
2 Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělstvíJ. MarečekNAZVsupervisor06/01/200105/31/2002
3 Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementaceJ. MarečekOthersupervisor01/01/200312/31/2003
4 Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLUJ. MarečekRPsupervisor01/01/200312/31/2003
5 Inovace předmětu Expertní inženýrstvíJ. MarečekFRVŠsupervisor01/01/200512/31/2005
6 Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářstvíJ. MarečekFRVŠsupervisor01/01/200312/31/2003
7 Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorůJ. MarečekOthersupervisor01/01/199612/31/1999
8 Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologiíJ. MarečekOthersupervisor01/01/198112/31/1985
9      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladováníJ. MarečekOthersupervisor01/01/198112/31/1985
10 Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojůP. TrávníčekFRVŠspoluřešitel02/01/201012/31/2010
11 Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářstvíJ. MarečekFRVŠsupervisor01/01/200612/31/2006
12 Oil substances liquidation after solid surfaces contamination by means of foamsJ. MarečekMPOsupervisor05/25/2006
13 Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°CJ. MarečekOthersupervisor01/01/199612/31/1996
14 Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkceJ. MarečekInternalsupervisor01/01/199912/31/2004
15 Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulaceJ. MarečekInternalsupervisor01/01/199912/31/2003
16 Reduction of Grenhouse Gases and Ammonia Emission from Agricultural ActivitiesJ. MarečekNAZVsupervisor01/01/2003
17 Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studiaJ. MarečekRPsupervisor01/01/200612/31/2006
18 Strojní získávání mléka výběrové jakostiJ. MarečekOthersupervisor01/01/199512/31/1997
19 Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČRJ. MarečekOthersupervisor01/01/200212/31/2002
20 Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělstvíJ. ČervinkaNAZVřešitel08/31/200412/31/2008
21 Výroba a využití ethanoluJ. MarečekNAZVsupervisor01/01/199612/31/1999
22 Zabezpečení činnosti a jednání technické pracovní skupiny za rok 2013. Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd. Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu.J. MarečekSmluvní výzkumsupervisor06/24/201311/15/2013
23 Základní procesy v technologických zemědělských systémechJ. MarečekOthersupervisor01/01/198612/31/1990
24      Agrotermodynamika biomechanizmů procesů zpracování zemědělských produktůJ. MarečekOthersupervisor01/01/198612/31/1990
25 Zhotovení metodických pokynů k žádosti o integrované povoleníJ. MarečekOthersupervisor01/01/200212/31/2002

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected