Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Identifikační číslo: 1787
Univerzitní e-mail: jan.marecek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
 
Externí školitel - Ústav informatiky (PEF)

     Výuka     Projekty     
     
Orgány
     Konference     

Zvolená osoba byla nebo je členem následujících orgánů na MENDELU.

Stav
OrgánOdkdy
Dokdy
Role
Kolegium děkana (Agronomická fakulta)14.07.2020
člen
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (Agronomická fakulta)
04.12.2018
místopředseda
Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZS-TAM Technology and Agriculture Machinery)25.10.2018
člen
Oborová rada doktorského studijního programu (D-TO Technologie odpadů)01.10.2018
předseda
09.02.2018
člen
Akademický senát (Agronomická fakulta)01.05.2017
člen
06.12.2016
člen
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZS-PT Provoz techniky)
24.11.2014
člen
01.09.2014člen
01.09.2014
člen
Oborová komise bakalářského studijního programu (B-II-ARI Automatizace řízení a informatika)
01.09.2012
člen
Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-II-ARI Automatizace řízení a informatika)01.09.2012člen
14.12.2011člen
Programová komise studijního programu (N-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství)14.12.2011
člen
01.09.2010
člen
01.09.2010člen
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-TO-TMO Technologie a management odpadů)25.02.2010
člen
01.01.2009
člen
Oborová rada bakalářského studijního programu (B-TO-OH Odpadové hospodářství)
07.09.2007
člen
07.09.2007
člen
07.09.2007
člen
Programová komise studijního programu (B-TO Technologie odpadů)
06.09.2007
člen
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (Agronomická fakulta)
02.01.2007
člen
01.10.2006
člen
16.05.2006
člen
Vědecká rada (Agronomická fakulta)
21.03.2005
člen
Oborová rada doktorského studijního programu (D-BO Biotechnologie odpadů)25.10.2004předseda
25.10.2004předseda
Oborová rada doktorského studijního programu (D-TP-ZZM Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů)
25.10.2004
člen
Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZS-TMZ Technika a mechanizace zemědělství)25.10.2004
člen
Kolegium děkana (Agronomická fakulta)
06.05.201914.07.2020
člen
Vědecká rada (Institut celoživotního vzdělávání)
01.11.2006
09.07.2019
člen
Vědecká rada (Provozně ekonomická fakulta)01.02.201431.01.2018člen
Kolegium rektora
01.02.2006
31.01.2018člen
Vědecká rada
01.02.2006
31.01.2018člen
Programová komise studijního programu (B-II Inženýrská informatika)
16.05.2006
31.08.2012
předseda
Programová komise studijního programu (B-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví)
29.06.201014.12.2011
člen
Oborová rada doktorského studijního programu (D-SI Systémové inženýrství a informatika)01.09.200630.08.2010člen
Řídící komise projektu ustavení nové Fakulty biotechniky a aplikované tvorby Mendelu
01.07.2008
30.06.2009
předseda
Rada celoživotního vzdělávání
01.04.2005
31.08.2007
člen

Legenda
aktivní členství
historické členství