Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Identification number: 1787
University e-mail: jan.marecek [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
Head of department - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rostislav Adam
Návrh úpravy technologie a zařízení čistírny odpadních vod v obci Dyjákovičky
April 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Antoš
Analýza vývoje cenových indexů speciálních pneumatik u horských kol
April 2006Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Romana Bajerová
Ocenění nemovitosti podle zvolených metod
April 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Vladimír Baraník
Ocenění souboru movitého majetku poškozeného živelnou událostí
February 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteFT(FS)Written by (author): Bc. Jiří Bartoněk
Znalecký posudek dle příslušné znalecké metodiky na zjištění ceny pro převod nemovitosti
April 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Robert Baumgartner
Analýza a návrh úprav likvidace pojistných událostí svodidlových systémů
April 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Robert Baumgartner
Dekódování řídicích jednotek ve vztahu k řešení účelových pojistných událostí
April 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Tomáš Bazgier
Ocenění pásového rýpadla
May 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Beller
Metrologie a vizualizace teplot povrchů zařízení odpadového hospodářství
April 2009Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Benáček
Ocenění speciálního vysokozdvižného vozíku formou znaleckého posudku
April 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jiří Beneš, Ph.D.
Ocenění nemovitosti (bytu) podle platných předpisů
January 2008Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Beneš
Vývoj ceny nových bytů v souvislosti s krizí v roce 2008
April 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Petr Beran
Znalecký posudek - určení rozsahu poškození ORC turbogenerátoru
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Tomáš Bílek
Testování a validace aktuátorů turbodmychadel
April 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lenka Bisová
Optimalizace nakládání s nebezpečným odpadem ve vybrané provozovně
April 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sylvie Blažková
Definování biotechnických procesů v průběhu stabilizace biologicky rozložitelného materiálu
April 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Ondřej Bravenec
Určení ceny motorového vozidla za účelem prodeje
February 2007Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Tomáš Březina
Ocenění osobního automobilu
February 2007Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Bc. Miloš Břicháček
Ocenění motorového vozidla a likvidační zpráva na nemovitost
May 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Stanislav Buchta
Ocenění nemovitosti po provedené rekonstrukci
April 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Magdalena Buzková
Znalecký posudek na výpočet škody při neoprávněném odběru tepelné energie
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Michal Cigler
Škody na motorových vozidlech
April 2010Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Martina Čadová
Ocenění movitého majetku - zemědělský stroj
April 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Čech
Analýza vztahu činnosti stanic techinické kontroly a bezpečnosti provozu motorových vozidel
April 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Miroslav Čejpa
Likvidační zpráva na škodní událost na majetku
April 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jiří Čermák
Stanovení časové ceny a obecné ceny motorového vozidla
April 2009Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Černý
Optimalizace vybraných parametrů kompresorového chlazení v potravinářském provozu
April 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Černý
Zpráva likvidace pojistné události poškození sklízecí řezačky požárem
April 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloslav Černý
Využití expertních metod při ochraně obyvatelstva a krizovém řízení
April 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloslav Černý
Zpráva likvidace pojistné události poškození sklízecí mlátičky požárem
April 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmar Danielowitzová
Technicko-ekonomické vyhodnocení systému sdílených automobilů
May 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Lenka Deverová
Likvidační zpráva stanovení výše škody osobního automobilu při dopravní nehodě
May 2014Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Jan Dokoupil
Znalecký posudek na určení časové ceny motorového vozidla
April 2008Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Martin Dressler
Likvidační zpráva na škodní událost na motorovém vozidle
April 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Durkáč
Vývoj strojního zařízení pro hydrotermické zpracování bioodpadů
September 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jindřich Dušek
Ocenění movitého majetku
February 2007Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Kamil Faldýn
Likvidační zpráva ke škodní události
February 2007Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Pavel Fischer
Znalecký posudek stanovení ceny časové a ceny obecné souboru strojů a zařízení
April 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Fišr
Nové trendy v likvidaci pojistných událostí vybraných skupin počítačové a informační techniky
April 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Lenka Fojtová
Znalecký posudek ocenění nemovitosti - ocenění lesního pozemku a porostu
April 2011Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Martin Gaľa
Určení ceny kolového nakladače
April 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Eva Gmentová, LL.M.
Likvidační zpráva ke škodě požárem na traktoru New Holland T včetně znaleckého posudku na časovou cenu stroje
May 2019Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Pavel Gregor
Likvidační zpráva škodní události na osobním motorovém vozidle
April 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Jiří Hájek, DiS.
Znalecký posudek a likvidační zpráva na zlacené barokní řezby a jejich fragmenty
April 2010Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Eva Hájková
Znalecký posudek stanovení technické hodnoty a ceny obecné zařízení termického odstraňování laku
April 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Haluza
Změny v likvidaci pojistných událostí vyplývající z nového Občanského zákona
May 2015Displaying the final thesis
47.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Hammerschmiedt
Návrh algoritmu řízení bioplynové stanice na principech umělé inteligence
September 2016Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Michal Hammerschmiedt
Znalecký posudek na cenu počítačového vybavení firmy
May 2015Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Martin Handl
Likvidační zpráva poškození motorového vozidla při havárii
April 2012Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Handl
Optimalizace podmínek testování turbínových kol na plynových hořácích
May 2017Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Handl
Optimalizace vybraných parametrů rozdělovací klapky testování turbodmychadel
April 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Josef Hantsch
Biotechnické vazby rozmrazovací komory pro šetrné rozmrazení masa
April 2009Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Jiří Hanzlíček
Likvidační zpráva škody na motorovém vozidle a postup při její likvidaci
April 2013Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Vítězslav Hanzlik
Ocenění nemovitosti (zahradní chata) podle platných předpisů
April 2009Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jiří Havlíček
Znalecký posudek ocenění strojního zařízení (řezačky papíru) z důvodu soudního sporu o výši pojistného plnění
May 2016Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Petr Havlík
Ocenění motorového vozidla - technologický vývoj ve vztahu k amortizaci vozidel
May 2016Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Hlaváčková
Porovnání možností pojištění nemovitostí proti povodním v záplavových oblastech
April 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Hana Hlavňovská
Oceňování motorového osobního vozidla
May 2015Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Ondřej Homolka
Ocenění nemovitosti
April 2009Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Radomír Homolka
Ocenění nemovitosti dle platných norem a předpisů
January 2008Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Hradil
Analýza vývoje cenových indexů vybraných skupin strojů a zařízení
April 2006Displaying the final thesis
62.Final thesis is incompleteFT(FS)Written by (author): Ing. Lukáš Hradil
Ocenění movitého majetku
February 2007Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Roman Hromada
Expertní posouzení návrhu na rozšíření výroby o daší segment výrobků
April 2015Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. et Ing. Roman Hromada
Kvantifikace rizika spojená s provozováním zvolené skládky komunálního odpadu
April 2018Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Roman Hromada
Návrh materiálového využití pryžového granulátu z pneumatik formou podnikatelského záměru
April 2018Displaying the final thesis
66.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. et Ing. Roman Hromada
Vyhodnocení pokročilých technologií kompostovacích zařízení ve vztahu k návrhu úpravy souvisejících předpisů
March 2023Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karel Hruška
Stanovení technické hodnoty, ceny časové a obecné speciálního drážního vozidla MUV69
April 2013Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Petr Hruška
Určení ceny časové a obecné osobního automobilu
May 2014Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Romana Hübnerová, Ph.D.
Ověření environmentální účinnosti indikátorů nejlepších dostupných technik ve vybraném typu dotčených zařízení v ČR
June 2006Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Romana Hübnerová, Ph.D.
Ověření environmentální účinnosti indikátorů nejlepších dostupných technik ve vybraném typu dotčených zařízení v ČR
June 2006Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Chromá
Analýza předpisů ve vztahu k dovozu a vývozu odpadů v ČR
April 2010Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Petr Ilgner
Znalecký posudek o příčině a rozsahu poškození motorového vozidla
May 2014Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Gabriela Ivančicová, DiS.
Optimalizace procesů a metod oceňování majetku v rámci agendy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
May 2017Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Stanislav Janák
Likvidační zpráva na škodní událost
April 2008Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Martina Janhubová
Likvidace pojistné události na motorových vozidlech
January 2008Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Petr Janík
Znalecký posudek dle metodiky soudního znalectví na ocenění výpočetní techniky
May 2018Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Miroslav Jankovský
Ocenění motorového vozidla poškozeného dopravní nehodou za účelem prodeje
April 2008Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Vítězslav Jankových
Ocenění nemovitosti
April 2010Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Erik Jedon
Znalecký posudek stanovní technické hodnoty, ceny časové a obecné zemědělského stroje
April 2012Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Jaroslav Jeřábek
Znalecký posudek dle metodiky soudního znalectví na konkrétní movitý majetek - vozidlo
April 2010Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Petr Jirkal
Likvidační zpráva ke škodní události na SMV a zdraví
February 2007Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Václav Jiruška
Znalecký posudek na určení ceny časové a obecné linky D9
April 2011Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jakub John, Ph.D.
Výzkum možností energetického využití biologicky dosoušené biomasy
September 2015Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Návrh modelového řešení střediska mechanicko-biologické úpravy odpadů
May 2010Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Znalecký posudek na stanovení ceny technologického zařízení - tandemové dojírny
April 2010Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Františka Jurošová
Znalecký posudek o ocenění nemovitosti - zahrádkářské chaty pro majetkoprávní převod
February 2007Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Radovan Kadlec, Ph.D.
Znalecký posudek dle metodiky soudního znalectví na ocenění motorového vozidla za účelem prodeje
April 2008Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jiří Kaláb
Stanovení ceny osobního automobilu
April 2009Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ivan Kameník, Ph.D., MBA
Vliv surovinových složek substrátu na produkci žampiónů
June 2010Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamila Karafiátová
Analýza předpisů ve vztahu k dovozu a vývozu odpadů v ČR
April 2010Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ludmila Karásková
Znalecký posudek ocenění nemovitosti pro stanovení pojistné ceny
April 2013Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Kaszová
Likvidace pojistné události u nemovitostí - bytový dům poškozený požárem
April 2011Displaying the final thesis
93.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Kašpar
Znalecký posudek o určení časové a obecné ceny tří konstrukčně různých rýpadel
May 2014Displaying the final thesis
94.Final thesis was unsuccessfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Richard Klein
Evaluace řídicích veličin biotechnických procesů
September 2015Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Richard Klein
Znalecký posudek o příčině a rozsahu poškození serveru
May 2014Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Knop
Měření a výkonnostní charakteristiky turbodmychadel
April 2012Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Miroslav Kohut
Komplexní výpočet náhrad škod na produkčních funkcích lesa pro stavbu "Frýdek-Místek, ul. Dlouhá, Resslova - rekonstrukce kanalizace"
April 2009Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Kolísek
Optimalizace pojistného plnění v procesu likvidace pojistných událostí s ohledem na klientskou spokojenost
April 2016Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Kolísek
Pojistné podvody na motorových vozidlech
May 2014Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Konůpka
Možnosti zvýšení spolehlivosti hasicího systému vrtulníku Mi-171š
May 2017Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Konůpka
Vliv prostředí a obsluhy na životnost leteckého rotačního kulometu 9 - A - 624
April 2013Displaying the final thesis
102.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Radek Korolkov
Optimalizace montážního procesu plastového víka olejového filtru
April 2015Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Korolkov
Specifika reklamačního řízení motorových vozidel
April 2012Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Jiří Kostov
Likvidační zpráva na škodní událost - požár
April 2010Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Zuzana Kotíková
Znalecký posudek o ceně nemovitosti - rekreační chata
February 2007Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Jan Kovačka
Určení rozsahu poškození motorového vozidla havárií a následná kalkulace ceny opravy
April 2011Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Libor Krajčír
Znalecký posudek na stanovení ceny kolového traktoru pro následný prodej
April 2009Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jan Král
Ocenění hmotného majetku (nemovitosti) podle platných předpisů
April 2009Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Král
Konstrukce a provoz Wankelova motoru
April 2015Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Král
Sledování vztahu hodnot charakteristických veličin a provozuschopnosti Wankelova motoru
May 2017Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Tomáš Krannich
Znalecký posudek zjištění ceny auta za účelem prodeje
February 2007Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Kratochvíl
Technicko-ekonomická analýza odebíracího strojního zařízení pro výrobu ochranných papírových rohů
April 2012Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Antonín Krbušek
Posouzení technického stavu zanedbané nemovitosti a návrh nápravných opatření
April 2011Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Ing. Milada Krejčí
Nemovitost s věcným břemenem určená k demolici
February 2007Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Zbyněk Kros
Komplexní řešení škodné události
April 2008Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Ing. Jiří Kroupa
Znalecký posudek o ceně nemovitosti - truhlářská provozovna
April 2010Displaying the final thesis
117.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Veronika Křivánková
Výzkum a optimalizace technologických procesů hydrotermického zpracování vybraných bioodpadů
September 2013Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Marek Křivý
Znalecký posudek na ocenění nemovitosti za účelem prodeje
February 2007Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Bc. Petr Kubík
Likvidační zpráva škodní události na motorovém vozidle
April 2013Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Petr Kubík
Ocenění motorového vozidla a likvidační zpráva na škodní událost nemovitosti
May 2015Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Martin Kubín, Ph.D.
Znalecký posudek na ocenění mostového jeřábu
May 2014Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Zdeněk Kučera
Likvidace pojistné události
February 2007Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jana Kučeříková
Znalecký posudek na nemovitost - pozemek p.č. 1696 v k.ú. Lednice na Moravě
April 2009Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Kudělková
Analýza legislativní úpravy procesů integrované prevence v ČR a SR
April 2006Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Michal Kudláček
Likvidace totální škody na vozidle - porovnání metod výpočtu dle zdroje vstupních dat
May 2017Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D.
Znalecký posudek na stanovení časové ceny a ceny zbytků zemědělského stroje po dopravní nehodě na pozemní komunikaci pro účely likvidace škodní události pojišťovnou
May 2016Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Igor Laštůvka, Ph.D., MBA
Energetické využití nerecyklovatelného směsného komunálního odpadu
September 2014Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Lengál
Analýza předpisů ve vztahu k dovozu a vývozu odpadů v ČR
April 2010Displaying the final thesis
129.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Lhotský
Analýza databáze příslušných dokladů ve vztahu k dovozu a vývozu odpadů v ČR
April 2012Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Licek
Návrh variantního řešení nakládání s odpady Fakultní nemocnice Brno-Bohunice
April 2018Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Licek
Vyhodnocení možnosti rozšíření výroby vybrané společnosti
April 2015Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Alena Lopaurová
Znalecký posudek dle metodiky soudního znalectví na ocenění nemovitosti
April 2008Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Macek, DiS.
Analýza konstrukce vybraného strojního objektu vzhledem k definované poruše
April 2015Displaying the final thesis
134.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jiří Mácha
Faktory implementace pokročilých technologií trvale udržitelného zemědělství na příkladu vybraného zemědělského podniku
March 2023Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS.
Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod
May 2010Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS.
Stanovení ceny automatického plnícího stroje RG250
April 2008Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Karel Makovec
Likvidační zpráva na škodní událost - požár domu
April 2008Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Malá
Analýza předpisů ve vztahu k dovozu a vývozu odpadů v ČR
April 2009Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Malá
Identifikace příměsí obsažených v PET lahvích a jejich vliv při recyklaci
April 2011Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Marek
Management rizika zemědělské techniky
April 2014Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Marková
Řešení pojistných podvodů v kooperaci s centralizovaným informačním systémem stanic technické kontroly a s Centrálním registrem vozidel
April 2018Displaying the final thesis
142.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcela Marková
Šetření pojistných událostí a detekce pojistných podvodů
April 2016Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Martínez Barroso
Vliv mechanické dezintegrace biologicky rozložitelného materiálu na průběh stabilizace
April 2011Displaying the final thesis
144.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Petra Martínez Barroso
Výzkum a optimalizace technologických procesů hydrotermického zpracování vybraných bioodpadů
September 2014Displaying the final thesis
145.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Miloš Maxmilián
Likvidace škodní události na havarovaném motorovém vozidle
April 2011Displaying the final thesis
146.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jitka Mazáková
Analýza trendu pojistných podvodů za léta 2000 až 2010
April 2012Displaying the final thesis
147.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Jan Mergl
Znalecký posudek o ceně časové a obecné motorového vozidla
May 2014Displaying the final thesis
148.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jaroslav Míč
Ocenění osobního automobilu za účelem prodeje
January 2008Displaying the final thesis
149.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Lenka Mikešová Šachová
Zohlednění nových poznatků řešení specifického poškození motorového vozidla při dopravní nehodě
May 2019Displaying the final thesis
150.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Pavel Miloš
Specifika likvidace pojistných událostí nákladních vozidel a zemědělské techniky
May 2014Displaying the final thesis
151.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Jan Místecký
Ocenění motorového vozidla
April 2010Displaying the final thesis
152.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Petr Místecký
Ocenění nemovitosti
April 2010Displaying the final thesis
153.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Petr Mlčoch
Výpočet majetkové újmy vzniklé na nemovitosti poškozené tíhou sněhu
February 2007Displaying the final thesis
154.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Martin Mokrý
Likvidace škod na motorových vozidlech
April 2008Displaying the final thesis
155.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Morava
Analýza předpisů ve vztahu k dovozu a vývozu odpadů v ČR
April 2010Displaying the final thesis
156.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Petr Nauš
Likvidační zpráva s oceněním movitého majetku (dřevoobráběcí stroj)
February 2007Displaying the final thesis
157.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Vladimír Nemčík
Likvidační zpráva škodní události k hmotnému majetku
May 2015Displaying the final thesis
158.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Martin Němec
Znalecký posudek určení ceny nemovitosti - ocenění lesního pozemku a porostu
April 2011Displaying the final thesis
159.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Vladimír Nesvadbík
Určení ceny motorového vozidla za účelem prodeje
January 2008Displaying the final thesis
160.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Nevřivý
Možná hlediska členění pojistných podvodů
April 2013Displaying the final thesis
161.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Nevřivý
Testování podezřelých příčin vzniku škodních událostí v průběhu jejich likvidace pojišťovnou
April 2015Displaying the final thesis
162.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Adriana Nezbedová
Likvidační zpráva na škodní událost na garáži způsobenou vichřicí
April 2009Displaying the final thesis
163.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jaromír Nosek
Posouzení a ocenění nákladního automobilu ve správním a soudním řízení
April 2008Displaying the final thesis
164.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslava Novotná
Specifika likvidace škody na motorovém vozidle v souvislosti s dopravní nehodou
April 2019Displaying the final thesis
165.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Zdeněk Nymburský
Likvidační zpráva na škodní událost - vodovodní škoda
April 2010Displaying the final thesis
166.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Jaroslav Obršlík
Analýza funkční životnosti filtrů pevných částic spalovacích motorů
April 2018Displaying the final thesis
167.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Jaroslav Obršlík
Analýza funkční životnosti katalyzátorů spalovacích motorů
May 2017Displaying the final thesis
168.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Jaroslav Obršlík
Identifikační znaky vozidel a jejich využití ve znalecké praxi
April 2015Displaying the final thesis
169.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Esma Opravilová
Likvidační zpráva škodní události na osobním motorovém vozidle
April 2012Displaying the final thesis
170.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Martina Opravilová, DiS.
Likvidační zpráva škodní události na osobním motorovém vozidle
April 2012Displaying the final thesis
171.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Jaroslav Osička
Likvidace pojistné události na motorových vozidlech z pojištění odpovědnosti
April 2011Displaying the final thesis
172.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Oslzlý
Vyhodnocení osobního automobilu s hybridním pohonem z hlediska transformace energie
April 2011Displaying the final thesis
173.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Ostrý
Lisy na válcové balíky
April 2015Displaying the final thesis
174.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Zdeněk Palát
Ocenění osobního automobilu za účelem prodeje
April 2010Displaying the final thesis
175.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladislava Pálková
Komparace expertní činnosti při likvidaci totální škody motorových vozidel
April 2019Displaying the final thesis
176.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Petr Pařil, Ph.D.
Ocenění laboratorní vakuově tlakové linky na úpravu vlastností dřeva
May 2015Displaying the final thesis
177.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. et Ing. Petr Paseka, Ph.D.
Vliv environmentální legislativy na hodnotu technických zařízení podniku
September 2013Displaying the final thesis
178.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. et Ing. Petr Paseka, Ph.D.
Znalecký posudek na ocenění motorového vozidla
April 2013Displaying the final thesis
179.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vlastimil Paseka, BA (Hons)
Nástroj k validaci necertifikovaného systému výrobce zdravotnického prostředku
April 2013Displaying the final thesis
180.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Marek Pavlovský
Ocenění souboru movitého majetku
February 2007Displaying the final thesis
181.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Václav Pecinka
Ocenění movitého majetku - stroje
April 2013Displaying the final thesis
182.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jan Pechanec
Ocenění movitého majetku
February 2007Displaying the final thesis
183.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iva Pejchalová
Ocenění soukromé praxe praktického lékaře pro děti a dorost
April 2019Displaying the final thesis
184.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeňka Perutková
Modelové řešení energetického auditu vybraného zařízení
April 2005Displaying the final thesis
185.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Petrla
Vliv závažnosti poruchy automatické převodovky na technickou hodnotu a cenu vozidla
April 2011Displaying the final thesis
186.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Podbřecký
Energetický audit pneumatického systému vybrané strojní linky
April 2015Displaying the final thesis
187.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Ondřej Polák, Ph.D.
Znalecký posudek na stanovení obecné hodnoty osobního automobilu
April 2009Displaying the final thesis
188.Final thesis is in progressBTWritten by (author): David Prát
Porovnání olejů pro technické použití
April 2021Displaying the final thesis
189.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Bc. Radek Procházka
Ocenění nemovitosti za účelem prodeje
April 2008Displaying the final thesis
190.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Prokeš
Analýza energetických procesů v zemědělství pomocí termovizních metod
September 2014Displaying the final thesis
191.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Prokeš
Návrh rekonstrukce malé vodní elektrárny ve vztahu k současným environmentálním požadavkům
April 2010Displaying the final thesis
192.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Vít Ráček
Likvidační zpráva škodní události z pojištění nemovitého majetku
April 2011Displaying the final thesis
193.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tomáš Rada
Analýza chybovosti likvidace a následné revize pojistné události na motorových vozidlech
April 2016Displaying the final thesis
194.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Ivan Rachůnek
Ocenění věci movité - diagnostických jednotek motorových vozidel
May 2019Displaying the final thesis
195.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Michaela Rösslerová
Ocenění vybrané nemovitosti - činžovního domu
April 2008Displaying the final thesis
196.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Robert Rouš
Metody měření vybraných složek bioplynu
September 2016Displaying the final thesis
197.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jitka Řezníčková
Nakládáni s biologicky rozložitelným komunálním odpadem statutárního města Zlína
April 2006Displaying the final thesis
198.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Tatiana Řezníčková
Znalecký posudek na ocenění nemovitostí pro účely prodeje
April 2009Displaying the final thesis
199.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Václav Říha
Znalecký posudek strojního zařízení - linka na výrobu laťovkového středu v areálu firmy KIMOS Srní u České Lípy - určení ceny časové a obecné
April 2011Displaying the final thesis
200.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Jan Salnek
Analýza předpisů a dokladů ve vztahu k dovozu a vývozu odpadů v ČR
April 2012Displaying the final thesis
201.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.
Znalecký posudek stanovení ceny obvyklé motorových paliv
April 2012Displaying the final thesis
202.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Martin Schenk
Obecné postupy likvidace a likvidační zpráva na odpovědnostní škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli
April 2008Displaying the final thesis
203.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Monika Skálová
Znalecký posudek na posouzení příčiny a stanovení výše škody na zařízení kotelny na spalování biomasy
April 2012Displaying the final thesis
204.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Lenka Slabejová, MBA
Likvidační zpráva poškození motorového vozidla živelnou událostí
May 2014Displaying the final thesis
205.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Vlastimil Slaný
Využití chytrých technologií v oblasti vodního hospodářství
September 2017Displaying the final thesis
206.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Vlastimil Slaný
Znalecký posudek na cenu HW vybavení firmy
May 2015Displaying the final thesis
207.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Slavík
Analýza vývoje cenových indexů a trendů pneumatik u horských kol
April 2006Displaying the final thesis
208.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Slosiarik
Optimalizace investičního záměru zřízení kompostárny
April 2006Displaying the final thesis
209.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Josef Smetana
Znalecký posudek na ocenění motorového vozidla
April 2009Displaying the final thesis
210.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Petr Smrkovský
Likvidační zpráva ke škodní události
February 2007Displaying the final thesis
211.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ladislav Smutný
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
September 2022Displaying the final thesis
212.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Vladimír Srp
Likvidační zpráva na škodní událost
April 2008Displaying the final thesis
213.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Simona Stavinohová
Likvidační zpráva škody na přepravovaném nákladu z pojištění dopravce vzniklé havárií vozidla, s oceněním přepravovaného nákladu
May 2018Displaying the final thesis
214.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Jiří Stehlík
Znalecký posudek na ocenění kolového traktoru
April 2009Displaying the final thesis
215.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Petr Stypa
Stanovení časové a obvyklé ceny požárem zničené sklízecí mlátičky New Holland CR 9.80
May 2018Displaying the final thesis
216.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Petr Stypa
Téma podle návrhu studenta
September 2018Displaying the final thesis
217.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michal Suchánek
Porovnatelnost a porovnání osobních automobilů vybrané kategorie
April 2021Displaying the final thesis
218.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Aleš Suchý
Znalecký posudek dle metodiky soudního znalectví na stanovení ceny motorového vozidla
April 2008Displaying the final thesis
219.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Luděk Szorád
Ocenění nemovitého majetku - byt
April 2010Displaying the final thesis
220.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jaroslav Ševců
Znalecký posudek o ceně nemovitostí - chalupa
April 2009Displaying the final thesis
221.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Šindelářová
Stanovení fyzikálně-chemických veličin jako indikátorů procesů stabilizace biologicky rozložitelných materiálů
April 2009Displaying the final thesis
222.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Šmerda, DiS.
Risk management jako nástroj řízení pojištění hospodářských rizik komerční pojišťovny
April 2019Displaying the final thesis
223.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Marek Šnejdar
Ocenění nemovitosti
April 2010Displaying the final thesis
224.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Zbyněk Šoch
Stanovení časové a obecné ceny movitého majetku
February 2007Displaying the final thesis
225.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Lenka Šoustalová
Znalecký posudek o ceně nemovitosti
April 2010Displaying the final thesis
226.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Karel Špiřík
Analýza a optimalizace informačních toků ve výrobě
April 2012Displaying the final thesis
227.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Pavel Šponer
Znalecký posudek o určení časové a obecné ceny rypadla-nakladače
April 2011Displaying the final thesis
228.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jiří Špunda
Ocenění nemovitosti a hmotného majetku podle platných předpisů
January 2008Displaying the final thesis
229.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Stanislav Šťastník, Ph.D.
Tepelné toky ve vybraném objektu zemědělsko-potravinářského komplexu.
September 2014Displaying the final thesis
230.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jaroslav Štěpánek
Likvidace škody na movitých věcech a obecné zásady likvidace škod - krádež
April 2008Displaying the final thesis
231.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Vít Šustr
Znalecký posudek dle metodiky soudního znalectví na konkrétní movitý majetek - motorové vozidlo
April 2010Displaying the final thesis
232.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Miroslav Švec
Stanovení obecné hodnoty osobního automobilu
February 2007Displaying the final thesis
233.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michaela Tejzrová
Skladba a možnosti zpracování směsných odpadů z obcí
April 2016Displaying the final thesis
234.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Tesař
Analýza tržního podílu a rozvoje infrastruktury u automobilů využívajících pohon CNG
April 2016Displaying the final thesis
235.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Výzkum a optimalizace procesu spalování s využitím matematického modelování
May 2011Displaying the final thesis
236.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Vít Uhlíř, Ph.D.
Stanovení ceny vybraného zemědělského stroje
February 2007Displaying the final thesis
237.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Bc. Ing. Lukáš Urban, Ph.D.
Analýza energetických procesů v potravinářství pomocí termovizních metod
September 2012Displaying the final thesis
238.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marian Urban, Ph.D.
Využití vybraných zemědělských a potravinářských odpadů k výrobě funkčních potravin a biomateriálů
June 2009Displaying the final thesis
239.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Martin Urban
Likvidační zpráva poškození motorového vozidla při dopravní nehodě
April 2013Displaying the final thesis
240.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Petr Václavík
Znalecký posudek a stanovení technické hodnoty, ceny časové a obecné kolového traktoru
April 2012Displaying the final thesis
241.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Luděk Valenta
Likvidace škodní události - požár, poškození majetku zubní laboratoře
April 2011Displaying the final thesis
242.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Šimon Valenta
Likvidační zpráva na škodní událost
April 2008Displaying the final thesis
243.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Vališka
Analýza trendu pojistných podvodů za léta 2000 až 2010
April 2012Displaying the final thesis
244.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zdeněk Valný, Ph.D.
Kvantifikace potenciálu produkce odpadní energeticky využitelné dendromasy buku lesního v podmínkách lesnického hospodaření
June 2005Displaying the final thesis
245.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. David Varner, Ph.D.
Znalecký posudek na posouzení stavu hydraulického čerpadla měřením akustické emise
April 2009Displaying the final thesis
246.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Vaverka
Analýza vývoje cenových indexů vybraných skupin strojů a zařízení
April 2006Displaying the final thesis
247.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. David Vaverka
Ocenění movitého majetku
February 2007Displaying the final thesis
248.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Martin Večeřa, DiS.
Znalecký posudek dle metodiky soudního znalectví na vozidlo VW Passat 1,9 TDI
April 2011Displaying the final thesis
249.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jan Veverka
Škoda na motorovém vozidle a postup při její likvidaci
April 2013Displaying the final thesis
250.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
Znalecký posudek č. XX o stanovení ceny výrobní technologie kyseliny citronové
February 2007Displaying the final thesis
251.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jitka Vítková, DiS.
Analýza předpisů ve vztahu k dovozu a vývozu odpadů v ČR - analýza neshod
April 2012Displaying the final thesis
252.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Radek Vlasák
Likvidace pojistných událostí na strojích
February 2007Displaying the final thesis
253.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Vodička
Vývoj legislativních předpisů určujících požadavky na jakost technických zařízení a procesů
May 2006Displaying the final thesis
254.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Volejník
Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostí
September 2014Displaying the final thesis
255.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Rudolf Vomela
Ocenění movitého majetku - zemědělský stroj
February 2007Displaying the final thesis
256.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Ing. Milan Vondra, Ph.D.
Likvidace pojistných událostí na motorových vozidlech poškozených v důsledku krupobití
April 2011Displaying the final thesis
257.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Anna Vraspírová
Znalecký posudek stanovení technické hodnoty, ceny časové a obecné části strojního zařízení společnosti Gatema, s.r.o.
April 2012Displaying the final thesis
258.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Petr Vybíhal
Znalecký posudek stanovení ceny časové a ceny obecné motorového vozidla
April 2012Displaying the final thesis
259.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Jan Vytlačil
Likvidační zpráva na škodní událost
April 2010Displaying the final thesis
260.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Karel Wojnar
Problematika oceňování domovních čistíren odpadních vod
April 2020Displaying the final thesis
261.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Jan Wolf
Likvidační zpráva na škodní událost - požár rodinného domu
April 2011Displaying the final thesis
262.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Stanislav Zamrzla
Vyhodnocení provozních údajů bioplynové stanice výrobně obchodního družstva Jetřichovec
April 2018Displaying the final thesis
263.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Bc. Kateřina Zapletalová
Likvidační zpráva o rozsahu poškození a určení výše škody na motorovém vozidle po dopravní nehodě
May 2014Displaying the final thesis
264.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Vratislav Závada, Ph.D.
Ocenění nemovitosti dle platných předpisů
April 2010Displaying the final thesis
265.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Roman Zelinka, DiS.
Náhrada škody způsobená provozem motorového vozidla dle současné právní úpravy Občanského zákoníku v porovnání s nově připravovaným Občanským zákoníkem
April 2009Displaying the final thesis
266.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Martin Zeman
Znalecký posudek dle metodiky soudního znalectví na ocenění nemovitosti - rodinného domu
April 2008Displaying the final thesis
267.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Pavel Zeman
Ocenění movitého majetku - osobní automobil
April 2008Displaying the final thesis
268.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Radek Zeman
Likvidační zpráva na škodní událost na poškození strojního zařízení, stroje
April 2008Displaying the final thesis
269.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Zemek, Ph.D.
Analýza vlivu environmentální strategie vybraných zařízení ve vztahu k hodnocení environmentálního profilu
June 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress