Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikační číslo: 1768
Univerzitní e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DANIELOVÁ, L. -- LINHARTOVÁ, D. Možnosti profesního vzdělávání učitelů středních škol na Mendelově univerzitě v Brně. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 54--64. ISBN 978-80-7509-426-1.

Originální název: Možnosti profesního vzdělávání učitelů středních škol na Mendelově univerzitě v Brně
Anglický název:
Autor: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Pracoviště: Oddělení sociálních věd
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany: 54
Do strany: 64
Počet stran: 11
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Příspěvek se věnuje aktuálnímu tématu profesního vzdělávání učitelů středních škol. Pozornost je věnována přípravnému vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování a odborného výcviku a následné podpoře absolventů - začínajících učitelů při nástupu do pedagogické praxe. Na základě teoretických východisek vyplývajících zejména ze strategických dokumentů české vzdělávací politiky, požadavků Akreditační komise ČR je reflektována Rámcová koncepce přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol. V návaznosti na pregraduální přípravu budoucích učitelů je řešena otázka jejich podpory v začátcích profesní dráhy a možnosti dalšího profesního vzdělávání v prostředí vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2016
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Kristýna Janíčková, DiS.
Poslední změna: 27.10.2016 13:27 (Kristýna Janíčková, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. ISBN 978-80-7509-426-1.

Originální název: Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-7509-426-1
Nakladatel: Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání: Brno
Forma vydání: elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2016
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2016
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Kristýna Janíčková, DiS.
Poslední změna: 27.10.2016 09:20 (Kristýna Janíčková, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2016. 2016, Křtiny.

Originální název: Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2016
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Křtiny
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2016
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Kristýna Janíčková, DiS.
Poslední změna: 27.10.2016 09:20 (Kristýna Janíčková, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -