Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikačné číslo: 1768
Univerzitný e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externá učiteľka - Agronomická fakulta
Pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání

     
Výučba
     
     
Publikácie     Orgány          

Vybraná osoba bola alebo je členom nasledujúcich orgánov MENDELU.

Stav
Orgán
Odkedy
Dokedy
Úloha
14.05.2018
člen
09.02.2018
člen
16.03.2014
predseda
14.12.2011
člen
14.12.2011
člen
Programová komisia študijného programu (N-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství)
14.12.2011
člen
Kolegium ředitele (Institut celoživotního vzdělávání)01.02.2010
člen
Vedecká rada (Institut celoživotního vzdělávání)
30.11.201809.07.2019člen
Komise rektorky pro strategii, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2018
09.08.2018člen
Interná akreditačná komisia01.09.2015
09.08.2018
člen
Kolégium rektora
01.02.2008
01.08.2018
člen
Komise rektora pro celoživotní vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
05.12.2011
28.03.2018
predseda
Komise rektora pro koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
01.06.201501.03.2018
člen
Vedecká rada01.02.2010
31.01.2018
člen
Interní akreditační komise pro studijní programy Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2014
31.08.2015
člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně24.02.201431.05.2015člen
Řídící výbor soustavy projektů definovaných v Koncepci rozvoje univerzity 2011-2015
11.04.2011
31.12.2014člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně20.12.2011
31.01.2014
člen
Interní akreditační komise pro studijní programy Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
31.01.2014
člen
Programová komisia študijného programu (B-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví)29.06.2010
14.12.2011
člen
Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2009
30.04.2011
člen
Akademický senát
01.02.2008
01.02.2011
predseda
Komise rektora pro pedagogiku Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
31.01.2011
člen
Rada pre audiovizuálne programy01.09.200728.02.2010člen
Komisia rektora pre pedagogickú činnosť22.01.200728.02.2010
člen
Redakční rada Acta Universitatis Mendelianae Brunensis
01.10.200715.03.2008člen
Redakčná rada zborníkov Acta Universitatis Mendelianae Brunensis
01.09.2007
30.09.2007
člen
Rada pre audiovizuálne programy
01.04.2005
31.01.2006
člen

Legenda
aktívne členstvo
historické členstvo