Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikační číslo: 1768
Univerzitní e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Možnosti využití projektové výuky na středních školách
Autor: Bc. Ing. Barbora Popelková, Ph.D.
Pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Oponent:Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti využití projektové výuky na středních školách
Abstrakt:Práce se zabývá projektovou výukou na střední škole. Projektová výuka představuje nový vztah teorie a praxe, který poskytuje prostor pro samostatnou, kreativní a odpovědnou činnost žáka v situaci, která je pro něj zajímavá a představuje pro něj skutečný problém. Projektová metoda je uspořádaný systém činností učitele a žáka, ve kterém mají dominantní roli učební aktivity žáků a poradenská činnost učitele má pouze podporující roli. Hlavním cílem práce bylo vytvoření návrhu projektu, který by byl uskutečnitelný v reálném školním prostředí na konkrétní střední škole. Metodou teoretické části je studium odborných literárních zdrojů, tvorba výpisků a jejich analýza, syntéza a srovnávání. V praktické části byla použita metoda modelování průběhu projektové výuky na střední škole. Na základě dohody s vedením Švehlovy střední polytechnické školy v Prostějově byly zpracovány veškeré podklady (metodická i obsahová část) pro realizaci projektové výuky na uvedené střední škole, v rámci výuky oboru vzdělávání Analýza potravin, čtvrtý ročník, předmět Analytická chemie. Projekt "Potravinářským inspektorem" je primárně navržen pro konkrétní střední školu a do výuky bude implementován v následujícím školním roce, nicméně může sloužit i jako inspirace pro tvorbu příštích výukových projektů.
Klíčová slova:projektová výuka, projektová metoda, analýza potravin

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc..