Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikační číslo: 1768
Univerzitní e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Životní problémy současné středoškolské mládeže
Autor: Ing. Iva Presová
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Životní problémy současné středoškolské mládeže
Abstrakt:Závěrečná práce se věnuje životním problémům současné středoškolské mládeže s cílem zjistit nejčastější životní problémy u žáků navštěvujících Střední školu gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Informace potřebné pro zpracování práce poskytla jednak odborná literatura zabývající se problematikou středoškolské mládeže a jejich problémy, jednak data získaná mezi žáky metodou dotazování. Z analýzy získaných informací pomocí dotazníkového šetření vyplynulo, že nejčastějšími problémy adolescentů jsou problémy související se školou, rodiči a financemi. Mezi nejčastější projevy rizikového či problémového chování žáků patří alkoholismus, užívání jiných drog a také záškoláctví. Pomoc nebo radu při obtížích adolescenti hledají zejména u rodičů, dále u kamarádů, část spoléhá na svépomoc.
Klíčová slova:středoškolská mládež, adolescent, životní problémy, škola, rodina, rizikové a problémové chování

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc..