Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikační číslo: 1768
Univerzitní e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Motivace žáků středních škol k učení
Autor: Bc. Ing. Aleš Radil
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Oponent:Mgr. Hana Knedlová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Motivace žáků středních škol k učení
Abstrakt:Cílem bakalářské práce je charakterizovat na základě literárních pramenů nejdůležitější a nejčastější motivační faktory žáků středních škol k učení. Bakalářská práce se zabývá pojmem motivace. Co všechno tento pojem obsahuje a jak je třeba postupovat v motivování žáků. Popisuje motivační vlivy a jednotlivé faktory. Zabývá se i doporučenými činnostmi pedagogů během vyučování tak, aby žáci byli více motivovaní k dalšímu vzdělávání. V praktické části se práce zabývá průzkumem vybraných motivačních faktorů na Střední škole zahradnické v Litomyšli. Průzkum je prováděn jednou z exploračních metod, technikou dotazníku. Otázky dotazníku jsou koncipovány zrcadlově pro učitele a žáky. Cílem praktického šetření je analyzovat postoje žáků a učitelů k problematice motivace žáka střední školy k učení a prostřednictvím komparace popsat rozdíly v motivaci obou dotazovaných skupin. Výsledky praktického šetření prokázaly shodu v názorech žáků a učitelů ve většině faktorů. Na základě výsledků praktického šetření lze usoudit, že mezi žáky a učiteli existuje určitá míra empatie.
Klíčová slova:Motivace, Motiv, Potřeba, Učení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc..