Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikační číslo: 1768
Univerzitní e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Analýza pohledů na šikanu učitelů a žáků vybrané střední školy
Autor: Ing. Dana Straková
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza pohledů na šikanu učitelů a žáků vybrané střední školy
Abstrakt:Abstrakt Práce na téma. Analýza pohledu na šikanu učitelů a žáků vybrané střední škole je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Jejím cílem je jednak zpřehlednit informace týkající se dané problematiky, jednak zmapovat výskyt šikany na střední škole -- Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem a jeho okolí. Informace budou zpřístupněny školám, na nichž byl výzkum uskutečněn, aby je mohly využít. Teoretická část se zabývá výskytem šikany v historii, definuje šikanu obecně a následně ji dokládá na konkrétních projevech. Popisuje chování účastníků šikany a zaměřuje se na její prostředí a následky. Sleduje ji ze tří hledisek, a to, z hlediska patologického chování, vztah agresor x oběť, porucha vztahů ve skupině. Dále definuje pojem šikana, uvádí rozdíly v chápání studenta a učitele. Zabývá se rovněž otázkou jaká je v současnosti prevence šikany na školách- porovnání i s předchozími lety, pojmenovává druhy šikany nyní a před deseti lety, důvody vedoucí k šikaně- i dle dotazníku. Podstatu praktické části tvoří dotazníkové šetření uskutečněné v dunu 2008, kterého se zúčastnilo 150 respondentů ( 100 studentů, 50 učitelů). V závěru se práce zamýšlí nad otázkou: Jak se daný problém bude ubírat do budoucnosti ?
Klíčová slova:dotazník, prevence, šikana

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc..