Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikační číslo: 1768
Univerzitní e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Analýza častých problémů záků středních škol
Autor: Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D.
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza častých problémů záků středních škol
Abstrakt:Předmětem závěrečné práce je analýza častých problémů a dilemat současné středoškolské mládeže a jejich vliv na vyučovací proces. Pro řešení uvedené problematiky je nutné analyzovat problémy žáků, které bezprostředně ovlivňují jejich psychické rozpoložení a to nejen ve vztahu k sobě samému, ale rovněž ve vztahu s vrstevníky a v neposlední řadě ve vztahu k učiteli. Celá koncepce práce je sestavena tak, aby deduktivně a v logickém sledu identifikovala nejčastější skupinu problémů, které jsou podle svého charakteru, respektive vztahu, rozděleny do tří částí. Každá část je definována vždy pouze z pohledu žáka. Výsledná analýza uvedené koncepce specifikuje problémy každé části a rovněž jejich možné příčiny.
Klíčová slova:žák, problém, adolescence, média a informační technologie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc..