Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikační číslo: 1768
Univerzitní e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Motivace žáků střední školy
Autor: Bc. Pavlína Pejřová, DiS.
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Oponent:Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Motivace žáků střední školy
Abstrakt:Bakalářská práce se nazývá "Motivace žáků středních škol". Cílem práce je objasnit základní pojmy týkající se motivace obecně i motivace ve vyučovacím procesu, zjistit postoje žáků k jejich motivování na vybrané střední škole a navrhnout možná řešení ke zvýšení jejich motivace. Práce je členěna na část teoretickou - zde je využita metoda studia odborných pramenů a jejich analýza a srovnání, a část empirickou. Empirická část bakalářské práce je vázána na průzkumné šetření na konkrétní škole -- VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ v Boskovicích. Použita byla metoda dotazování, konkrétně technika dotazníků. Zjištěné skutečnosti jsou vyhodnoceny pomocí jednoduchých statistických metod. Práce obsahuje současný stav motivace z pohledu žáků a návrhy na zvyšování motivace na konkrétní střední odborné škole.
Klíčová slova:Motivace ve vyučovacím procesu, Motiv, Žáci středních škol

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc..