Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikační číslo: 1768
Univerzitní e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza studentů přijatých ke studiu studijního programu Technologie odpadů, studijního oboru Odpadové hospodářství na AF MZLU v Brně.
Autor: Bc. Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Oponent:prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza studentů přijatých ke studiu studijního programu Technologie odpadů, studijního oboru Odpadové hospodářství na AF MZLU v Brně.
Abstrakt:Propagace studijních plánů oboru studia na MENDELU jako reakce na aktuální požadavky na trhu práce a uplatnění absolventů VŠ je jednou z variant zvyšování prestiže studijních oborů nabízených MENDELU studentům maturitních ročníků středních škol. Velmi vhodným způsobem se jeví provedení porovnávací analýzy počtu přihlášených studentů v minulých letech, v návaznosti na jejich studium na střední škole, a následné vytipování těch škol, z nichž se na daný obor hlásí nejvíce studentů. Výsledky analýzy jsou podkladem pro vytvoření efektivní marketingové akce pro prezentaci daného oboru na středních školách vč. jejího zaměření na určitou geografickou oblast.
Klíčová slova:přijímací řízení, prezentace, exkurze

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc..