Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikační číslo: 1768
Univerzitní e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Celoživotní vzdělávání
Autor: Ing. Marie Vlčková
Pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Oponent:doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Celoživotní vzdělávání
Abstrakt:Vlčková, M. Celoživotní vzdělávání. Diplomová práce, PEF MZLU. Brno, 2009. Diplomová práce je zaměřena na problematiku stavu celoživotního vzdělávání. Hlavním cílem bylo analyzovat současný postoj obyvatel k celoživotnímu vzdělávání. Práce je rozdělena na dvě základní části: teoretickou a praktickou. V teoretické části je vymezena daná problematika. Jsou zde zahrnuty pojem celoživotní vzdělávání, jeho vývoj a postavení vzdělávání ve společnosti a jeho význam. Praktická část obsahuje rozpracovaný pohled na vzdělání v České republice a charakteristiku Institutu celoživotního vzdělávání MZLU v Brně. Práce také obsahuje analýzu celoživotního vzdělávání z pohledu široké veřejnosti i z pohledu studentů Institutu celoživotního vzdělávání. Analýza byla provedena na základě dotazníkového šetření. Výsledkem průzkumu je celkové shrnutí a následné doporučení pro praxi.
Klíčová slova:vzdělávání, motivace, průzkum, výdaje

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc..