Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikační číslo: 1768
Univerzitní e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Blended learning na LDF MZLU v Brně
Autor: Ing. Martin Dymák
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Blended learning na LDF MZLU v Brně
Abstrakt:Celá závěrečná práce je směřována spíše do praktické roviny. Hlavním cílem je vhodné propojení prezenční (denní) formy studia s elektronickým učením (e-learningem) v podmínkách Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Vytvořený blended learning (b-learning) je pak v podobě pilotního projektu aplikován na předmět Lesnická botanika speciální a následně zpětně vyhodnocen. Práce je členěna do tří logických celků. V úvodní části je analyzován současný stav řešené problematiky. Praktická část obsahuje ukázku tvorby konkrétního b-learningu. Výsledky jsou shrnuty v podobě vyhodnoceného dotazníkového šetření. Na závěr práce jsou pak navrženy možné úpravy b-learningu pro další studijní období.
Klíčová slova:blended learning, e-learning, lesnická botanika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc..