Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikační číslo: 1768
Univerzitní e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Styly učení žáků středních škol.
Autor: Ing. Eva Chroboková, Ph.D.
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Styly učení žáků středních škol.
Abstrakt:Učení je proces, který začíná už v samém počátku života člověka. Tato problematika byla zkoumána mnoha autory, kteří uváděli různé teorie učení. Hlavním cílem této práce bylo sledování stylů učení studentů středních škol. Vlastní styl učení je odlišný vnitřně jednotný způsob výběru a kombinování prvků a postupů při učení. Oblast problematiky učení se zabývá identifikací samotného pojmu učení a dalšími tématy. Jedná se o kapitoly týkající se paměti a zapomínání, přístupu k učení, orientace učení, taktik a strategií učení, řízení svého učení. Informace potřebné pro zjištění stylů učení byly získány pomocí dotazníků, které byly předloženy studentům středních škol.
Klíčová slova:učení, styl učení, strategie učení , paměť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc..