Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikační číslo: 1768
Univerzitní e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza vybraných rysů spotřebního chování studentů MZLU v Brně
Autor: Ing. Jana Stará
Pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Oponent:PhDr. Jana Šindlářová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza vybraných rysů spotřebního chování studentů MZLU v Brně
Abstrakt:Předložená práce se zabývá podstatnými aspekty, které se vztahují ke spotřebnímu chování. Stěžejní část představuje analýzu vybraných rysů spotřebního chování studentů, přičemž je přihlíženo k možným rozdílům dle pohlaví. K tomuto účelu byl proveden průzkum pomocí dotazníků. Získaná data přinášejí informace o tom, do jaké míry zkoumané faktory ovlivňují spotřební chování studentů, jakými vlastnostmi se studenti vystihují jako spotřebitelé či jaký typ prodejen nejčastěji využívají při koupi běžného zboží. Výsledky průzkumu jsou diskutovány a v závěru práce shrnuty.
Klíčová slova:spotřební chování, faktory ovlivňující spotřebitele, maloobchod, průzkum

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc..