Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikační číslo: 1768
Univerzitní e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vytvoření firemní univerzity pro Arch.Design, s.r.o.
Autor: Ing. Zdeňka Hošková
Pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Oponent:Ing. Michal Kotuč
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vytvoření firemní univerzity pro Arch.Design, s.r.o.
Abstrakt:Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou navrhnutí systému vzdělávání ve společnosti Arch.Design, s.r.o., vedoucí k rozvoji schopností a dovedností pracovníků a ke zvýšení kvality práce. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky o vzdělávání a zákonitostech fungujících ve firemních univerzitách a dále uvádíme teoretické poznatky k pojmům vzdělávání, motivace a stimulace. Principy fungování těchto pojmů jsou důležitou součástí systému vzdělávání. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na skutečné navrhnutí a deskripci systému vzdělávání "Vytvoření firemní univerzity" v konkrétní firmě. Následuje navrhnutí a deskripce "benefitového programu", jako součásti motivace pracovníků ke vzdělávání.
Klíčová slova:Vzdělávání, Benefitový program, Motivace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc..