Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikační číslo: 1768
Univerzitní e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Gabriela Baláková
Psychologická analýza vnímání televizní reklamy
červenec 2004Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Gabriela Baláková
Reklama v podnikové strategii
červen 2006Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Alena Bartášková
Názory žáků středních škol na integraci tělesně postižených do vzdělání.
září 2006Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Milada Blatná
Vzdělávání dospělých ve vybraném státním ústavu
červen 2003Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Gabriela Bučková
Speciální vzdělávací potřeby žáků středních škol
srpen 2011Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Markéta Burdová
Osobnost učitele jako motivační činitel výuky žáků
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Cachová
Zkušenosti speciálního pedagoga s péčí o mladistvé ve výkonu vazby
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Cudrighová
Činnosti metodika prevence na vybrané střední škole.
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Čermáková
Příprava lidských zdrojů na budoucí povolání
duben 2003Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kristýna Černá
Školní zátěž žáků v podmínkách konkrétní střední odborné školy
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Aneta Daňková
Image firmy
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Eva Daňková
Výukový software jako efektivní nástroj ve vzdělávání předmětů s botanickým zaměřením na středních školách
březen 2012Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce je rozpracovánaZPicvAutor: Ing. et Ing. Martin Danzer
Pracovní listy pro vyučovací předmět Lesnická botanika
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Jana Dvořáková
Analýza vybrané učebnice pro střední odborné školy
červenec 2008Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jitka Dvořáková
Vzdělávání jedinců s poruchou autistického spektra na střední škole
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Martin Dymák
Blended learning na LDF MZLU v Brně
leden 2010Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lucie Fajmonová
Vliv filmových a seriálových postav na formování osobnosti adolescenta v České republice
červen 2015Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Lucia Filová
Aplikace vybrané typologie žáků v pedagogické praxi střední školy.
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marcela Fungáčová
Identifikace klimatu školní třídy na střední škole
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Stanislava Gergelová
Pracovní motivace zaměstnanců vybrané firmy
leden 2004Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Dilemata a problémy současné středoškolské mládeže.
leden 2008Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Hiklová
Spotřební chování zákazníků
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Petr Hladík
Motivace k volnočasovým aktivitám mládeže
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Iva Hlavjenková
Tvorba prezentace a její využití ve výuce střední školy
leden 2010Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zdeňka Hošková
Vytvoření firemní univerzity pro Arch.Design, s.r.o.
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
Distanční prvky ve výuce
září 2009Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Ladislav Hromádko, Ph.D.
Návrh realizace mimoškolního vzdělávání na VOŠL a SLŠ Trutnov
srpen 2007Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Taťána Hubáčková
Posuzování stupně rozvoje emoční inteligence žáků střední školy
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Helena Hudcová
Agresivita žáků
březen 2016Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Eva Chroboková, Ph.D.
Styly učení žáků středních škol.
září 2006Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Irmannová
Chování spotřebitele ve vybrané oblasti služeb
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Bc. Ing. Vladan Jareš
Analýza stylů učení žáků vybraných středních škol.
srpen 2008Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Vladan Jareš
Implementace poznatků o stylech učení žáků vybraných středních škol
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Vilém Jelen
Dilemata a problémy dnešní středoškolské mládeže
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Jeřábková
Analýza vzdělávacího systému vybrané firmy
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Milada Jochová
Styly učení žáků na středních školách
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Josef Jurnečka
Posuzování klimatu školní třídy
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Zdenka Kabrdová
Problém současné středoškolské mládeže.
září 2006Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Hana Kačenková
Psychohygiena učitele střední odborné školy
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. MVDr. Petra Kadlecová
Hodnotová orientace žáků střední školy jako motivační faktor k učení
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Markéta Karbanová
Šikana na vybrané střední škole
září 2006Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce je nekompletníZPicvAutor: Ing. Bohumil Klement
Efektivita následné péče a doléčování u drogově závislých v DC Koněšín
březen 2010Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Jana Klézlová
Průzkum zkušeností žáků se šikanou na SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Pavel Klíma
Pozitiva a negativa výuky v hodinách autoškoly na SOŠ a SOU André Citroena
prosinec 2006Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Jiří Kloz
Podněty pro konkretizaci mimovýukových aktivit žáků středních škol
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petr Kočvara
Analýza postojů studentů MZLU v Brně k ochraně životního prostředí
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Miloslava Koláčková
Současné problémy dospívajících
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Lenka Kolomazníková
Osobnost učitele jako motivační činitel výuky žáků
prosinec 2004Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jan Komárek
Učitel jako spolutvůrce klimatu ve třídě
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.
Analýza studentů přijatých ke studiu studijního programu Technologie odpadů, studijního oboru Odpadové hospodářství na AF MZLU v Brně.
prosinec 2010Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Kopečná
Současný společenský problém: fotbalové násilí
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce je nekompletníZPicvAutor: Ing. Veronika Kopřivová
Analýza postojů učitelů vvbraných středních odborných škol k jejich psychické zátěži
srpen 2007Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Jarmila Korcová
Zvyšování motivace žáků k učební činnosti na vybrané střední škole
srpen 2010Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Aneta Kosíková
Klima školní třídy vybrané střední školy
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Kosíková
Syndrom vyhoření u učitelů odborného výcviku
červen 2016Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Jana Krejčí
Názory současých žáků středních škol potenciálně ovlivňující jejich motivaci ke studiu
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Bronislava Krénarová
Postoje žáků vybrané střední školy k učení
červenec 2011Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Hana Krůpová
Problematika nekázně na středních školách
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Ludmila Krutišová
Pozornost žáků obchodní akademie ve výuce předmětu Účetnictví
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Mgr. Václav Křičenský
Návrh studijního textu pro účastníky ICT kurzu pro dospělé
srpen 2008Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Svět půdy a neživé přírody: představení výukového programu pro environmentální vzdělávání středních škol
leden 2013Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Kučerová
Analýza psychosociálních dopadů nezaměstnanosti v okresu Blansko
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Venuše Kučerová
Autoregulace školního učení (ne)úspěšných žáků středních odborných škol
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Iveta Kulihová
Sebereflexe začínajícího pedagogického pracovníka
srpen 2016Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Vladimíra Lencová
Učitel střední školy a syndrom vyhoření
červen 2014Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Malová
Efektivní učení žáků středních škol
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Mařáková
Zpracování pilotní studie dotazníku pro Terapeutickou komunitu Fides
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Pavlína Matějíčková
Neprospívání žáků na středních školách
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petr Mazálek
Výuka kritického myšlení žáků středních škol
listopad 2018Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. František Merta
Výchova mladistvých a mladých dospělých vězněných osob ke správným stravovacím návykům
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kristýna Měsíčková
Integrace sluchově postiženého žáka na střední škole
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Mimochodková
Vnitropodniková komunikace firmy ŽS Brno, a.s.
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tereza Modráková
Sociální a psychické aspekty spotřebitelského chování
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Nikola Musil
Strategie a taktiky učení žáků středních škol
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D.
Analýza častých problémů záků středních škol
leden 2010Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Lenka Nevídalová
Analýza šikany na vybrané střední škole
srpen 2013Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Mgr. Markéta Nováková
Styly učení žáků středních škol
červen 2015Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Veronika Omastová
Krize a traumata současné mládeže
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Vladimíra Omelková, DiS.
Zvládání školní zátěže žáků vybrané střední školy
prosinec 2011Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kamil Ondrušák
Příspěvek k evaluaci vybrané střední školy
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Jindřiška Orálková
Analýza postojů k záškoláctví žáků vybraných středních škol v lokalitě Prostějov
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Petra Packová, Ph.D.
Pedagogická kompetence učitelů SŠ
červenec 2010Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Leona Panáčková
Využití ICT ve vzdělávání dospělých
srpen 2008Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Karel Pánský
Návrh k realizaci soutěže odborných dovedností
březen 2016Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce je rozpracovánaZPicvAutor: Ing. Jana Pecnová
Vnímání školní úspěšnosti očima žáků vybrané střední školy
červen 2019Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Kateřina Pechová
Posuzování verbální komunikace pedagogických pracovníků střední školy
leden 2007Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavlína Pejřová, DiS.
Motivace žáků střední školy
prosinec 2010Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jana Piňosová
Současné vzdělávání a profese učitele střední školy
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jana Pokorná
Klima třídy a emoční inteligence žáků
červen 2014Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Jana Polanská
Žáci s poruchami učení na střední škole.
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Barbora Popelková, Ph.D.
Možnosti využití projektové výuky na středních školách
prosinec 2013Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Iva Presová
Životní problémy současné středoškolské mládeže
srpen 2014Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Pavla Procházková
Trávení volného času z pohledu žáků vybraných škol
leden 2010Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iva Purdjaková
Analýza současného stavu rozvoje vzdělávání s využitím teorie sociálního kapitálu
červen 2006Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Iva Purdjaková
Postoj ekonomicky aktivních jedinců k celoživotnímu vzdělávání ve firmě
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Aleš Radil
Motivace žáků středních škol k učení
prosinec 2010Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucie Randuchová
Univerzita třetího věku: součást celoživotního vzdělávání
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Sylvie Riederová, Ph.D.
Dilemata a problémy středoškolské mládeže
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Roman Rolný
Techniky učení žáků na střední škole
červen 2019Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Eliška Růžičková
Přístupy žáků středních škol ke studiu a vzdělávání
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Monika Siatková
Styly učení žáků střední školy
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Diagnostika image Obchodní akademie Kroměříž
srpen 2007Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Smetana
Vzdělávání dospělých a vybrané kvalitativní ukazatele verbální komunikace ve výrobním podniku
červen 2003Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Daniela Smetanová
Kvalifikace žáků vybraných středních škol v kontextu evropského vzdělávání
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce je rozpracovánaZPicvAutor: Ing. Petra Staňa
Zadejte název práce
červenec 2008Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Stará
Analýza vybraných rysů spotřebního chování studentů MZLU v Brně
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lenka Stiburková
Rozvoj prosociálního chování žáků středních škol
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Dana Straková
Analýza pohledů na šikanu učitelů a žáků vybrané střední školy
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Bc. Lucie Suráková, DiS.
Anylýza situace s výskytem šikany na vybrané střední škole
srpen 2009Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Ševelová
Prvky distančního vzdělávání na MZLU v Brně
leden 2006Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Ševelová
Rozvoj lidského kapitálu s využitím finančních zdrojů Evropské unie
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kristina Šidlová
Žáci s duševním onemocněním na střední škole
prosinec 2017Zobrazení závěrečné práce
113.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Věra Šimoníková
K problematice autoevaluace střední školy
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
114.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Šindelářová
Hodnocení dílčí oblasti služeb za pomocí dotazníkového šetření
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
115.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marie Škrobáčková
Adaptační změny v názorech žáků na prostředí střední školy
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
116.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Markéta Šplíchalová
Středoškolské vzdělání jako jeden z aspektů úspěšnosti studia na vysoké škole
červen 2015Zobrazení závěrečné práce
117.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jana Štrublíková
Člověk v zajetí nezaměstnanosti
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
118.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D.
Postoje žáků vybraných středních škol ke vzdělávací instituci
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
119.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Silvie Truparová
Diagnostika stylů učení žáků různých typů středních škol
prosinec 2011Zobrazení závěrečné práce
120.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Lukáš Urban, Ph.D.
Postoje žáků středních škol ke vzdělávání
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
121.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Lukáš Urban
Náměty k vizualizaci výuky předmětu Technologie na střední odborné škole
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
122.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Marta Urbanová
Kurikulární reforma na středních lesnických školách
leden 2012Zobrazení závěrečné práce
123.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Vlastimil Vala, CSc.
Vzdělávání podle kompetencí
září 2012Zobrazení závěrečné práce
124.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Vladimíra Vančurová
Analýza výsledků průzkumu šikany na vybrané střední odborné škole
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
125.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marie Vlčková
Celoživotní vzdělávání
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
126.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. MVDr. Ing. Josef Vopálenský
Informační výchova žáků střední školy
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
127.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Olga Vykydalová
Výukový program pro mládež ve včelařském kroužku
prosinec 2006Zobrazení závěrečné práce
128.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Bc. Lukáš Wallert
Diagnostika image školy
prosinec 2006Zobrazení závěrečné práce
129.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Lucie Záhoříková
Postoje žáků středních škol k využívání aktivizačních metod výuky
září 2006Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována