Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikačné číslo: 1768
Univerzitný e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externá učiteľka - Institut celoživotního vzdělávání
Externá učiteľka - Agronomická fakulta
Pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Gabriela Baláková
Psychologická analýza vnímání televizní reklamy
júl 2004Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Gabriela Baláková
Reklama v podnikové strategii
jún 2006Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Alena Bartášková
Názory žáků středních škol na integraci tělesně postižených do vzdělání.
september 2006Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Milada Blatná
Vzdělávání dospělých ve vybraném státním ústavu
jún 2003Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Gabriela Bučková
Speciální vzdělávací potřeby žáků středních škol
august 2011Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Markéta Burdová
Osobnost učitele jako motivační činitel výuky žáků
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kateřina Cachová
Zkušenosti speciálního pedagoga s péčí o mladistvé ve výkonu vazby
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Cudrighová
Činnosti metodika prevence na vybrané střední škole.
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Čermáková
Příprava lidských zdrojů na budoucí povolání
apríl 2003Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristýna Černá
Školní zátěž žáků v podmínkách konkrétní střední odborné školy
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Aneta Daňková
Image firmy
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Eva Daňková
Výukový software jako efektivní nástroj ve vzdělávání předmětů s botanickým zaměřením na středních školách
marec 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je rozpracovanáZPicvAutor: Ing. et Ing. Martin Danzer
Pracovní listy pro vyučovací předmět Lesnická botanika
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Jana Dvořáková
Analýza vybrané učebnice pro střední odborné školy
júl 2008Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jitka Dvořáková
Vzdělávání jedinců s poruchou autistického spektra na střední škole
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Martin Dymák
Blended learning na LDF MZLU v Brně
január 2010Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucie Fajmonová
Vliv filmových a seriálových postav na formování osobnosti adolescenta v České republice
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Lucia Filová
Aplikace vybrané typologie žáků v pedagogické praxi střední školy.
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marcela Fungáčová
Identifikace klimatu školní třídy na střední škole
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Stanislava Gergelová
Pracovní motivace zaměstnanců vybrané firmy
január 2004Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Dilemata a problémy současné středoškolské mládeže.
január 2008Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kateřina Hiklová
Spotřební chování zákazníků
apríl 2004Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Petr Hladík
Motivace k volnočasovým aktivitám mládeže
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Iva Hlavjenková
Tvorba prezentace a její využití ve výuce střední školy
január 2010Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdeňka Hošková
Vytvoření firemní univerzity pro Arch.Design, s.r.o.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
Distanční prvky ve výuce
september 2009Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Ladislav Hromádko, Ph.D.
Návrh realizace mimoškolního vzdělávání na VOŠL a SLŠ Trutnov
august 2007Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Taťána Hubáčková
Posuzování stupně rozvoje emoční inteligence žáků střední školy
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Helena Hudcová
Agresivita žáků
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Eva Chroboková, Ph.D.
Styly učení žáků středních škol.
september 2006Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Irmannová
Chování spotřebitele ve vybrané oblasti služeb
apríl 2004Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Bc. Ing. Vladan Jareš
Analýza stylů učení žáků vybraných středních škol.
august 2008Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Vladan Jareš
Implementace poznatků o stylech učení žáků vybraných středních škol
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Vilém Jelen
Dilemata a problémy dnešní středoškolské mládeže
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Jeřábková
Analýza vzdělávacího systému vybrané firmy
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Milada Jochová
Styly učení žáků na středních školách
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Josef Jurnečka
Posuzování klimatu školní třídy
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Zdenka Kabrdová
Problém současné středoškolské mládeže.
september 2006Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Hana Kačenková
Psychohygiena učitele střední odborné školy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. MVDr. Petra Kadlecová
Hodnotová orientace žáků střední školy jako motivační faktor k učení
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Markéta Karbanová
Šikana na vybrané střední škole
september 2006Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletnáZPicvAutor: Ing. Bohumil Klement
Efektivita následné péče a doléčování u drogově závislých v DC Koněšín
marec 2010Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Jana Klézlová
Průzkum zkušeností žáků se šikanou na SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Pavel Klíma
Pozitiva a negativa výuky v hodinách autoškoly na SOŠ a SOU André Citroena
december 2006Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Jiří Kloz
Podněty pro konkretizaci mimovýukových aktivit žáků středních škol
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petr Kočvara
Analýza postojů studentů MZLU v Brně k ochraně životního prostředí
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miloslava Koláčková
Současné problémy dospívajících
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Lenka Kolomazníková
Osobnost učitele jako motivační činitel výuky žáků
december 2004Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jan Komárek
Učitel jako spolutvůrce klimatu ve třídě
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.
Analýza studentů přijatých ke studiu studijního programu Technologie odpadů, studijního oboru Odpadové hospodářství na AF MZLU v Brně.
december 2010Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Kopečná
Současný společenský problém: fotbalové násilí
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je nekompletnáZPicvAutor: Ing. Veronika Kopřivová
Analýza postojů učitelů vvbraných středních odborných škol k jejich psychické zátěži
august 2007Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Jarmila Korcová
Zvyšování motivace žáků k učební činnosti na vybrané střední škole
august 2010Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Aneta Kosíková
Klima školní třídy vybrané střední školy
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Kosíková
Syndrom vyhoření u učitelů odborného výcviku
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Jana Krejčí
Názory současých žáků středních škol potenciálně ovlivňující jejich motivaci ke studiu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Bronislava Krénarová
Postoje žáků vybrané střední školy k učení
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Hana Krůpová
Problematika nekázně na středních školách
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Ludmila Krutišová
Pozornost žáků obchodní akademie ve výuce předmětu Účetnictví
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Mgr. Václav Křičenský
Návrh studijního textu pro účastníky ICT kurzu pro dospělé
august 2008Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Svět půdy a neživé přírody: představení výukového programu pro environmentální vzdělávání středních škol
január 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Kučerová
Analýza psychosociálních dopadů nezaměstnanosti v okresu Blansko
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Venuše Kučerová
Autoregulace školního učení (ne)úspěšných žáků středních odborných škol
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Iveta Kulihová
Sebereflexe začínajícího pedagogického pracovníka
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimíra Lencová
Učitel střední školy a syndrom vyhoření
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Malová
Efektivní učení žáků středních škol
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Mařáková
Zpracování pilotní studie dotazníku pro Terapeutickou komunitu Fides
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Pavlína Matějíčková
Neprospívání žáků na středních školách
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petr Mazálek
Výuka kritického myšlení žáků středních škol
november 2018Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. František Merta
Výchova mladistvých a mladých dospělých vězněných osob ke správným stravovacím návykům
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristýna Měsíčková
Integrace sluchově postiženého žáka na střední škole
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Mimochodková
Vnitropodniková komunikace firmy ŽS Brno, a.s.
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tereza Modráková
Sociální a psychické aspekty spotřebitelského chování
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikola Musil
Strategie a taktiky učení žáků středních škol
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D.
Analýza častých problémů záků středních škol
január 2010Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Lenka Nevídalová
Analýza šikany na vybrané střední škole
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Mgr. Markéta Nováková
Styly učení žáků středních škol
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Veronika Omastová
Krize a traumata současné mládeže
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Vladimíra Omelková, DiS.
Zvládání školní zátěže žáků vybrané střední školy
december 2011Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kamil Ondrušák
Příspěvek k evaluaci vybrané střední školy
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Jindřiška Orálková
Analýza postojů k záškoláctví žáků vybraných středních škol v lokalitě Prostějov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Petra Packová, Ph.D.
Pedagogická kompetence učitelů SŠ
júl 2010Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Leona Panáčková
Využití ICT ve vzdělávání dospělých
august 2008Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Karel Pánský
Návrh k realizaci soutěže odborných dovedností
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca je rozpracovanáZPicvAutor: Ing. Jana Pecnová
Vnímání školní úspěšnosti očima žáků vybrané střední školy
jún 2019Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Kateřina Pechová
Posuzování verbální komunikace pedagogických pracovníků střední školy
január 2007Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavlína Pejřová, DiS.
Motivace žáků střední školy
december 2010Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Piňosová
Současné vzdělávání a profese učitele střední školy
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Pokorná
Klima třídy a emoční inteligence žáků
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Jana Polanská
Žáci s poruchami učení na střední škole.
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Barbora Popelková, Ph.D.
Možnosti využití projektové výuky na středních školách
december 2013Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Iva Presová
Životní problémy současné středoškolské mládeže
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Pavla Procházková
Trávení volného času z pohledu žáků vybraných škol
január 2010Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iva Purdjaková
Analýza současného stavu rozvoje vzdělávání s využitím teorie sociálního kapitálu
jún 2006Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Iva Purdjaková
Postoj ekonomicky aktivních jedinců k celoživotnímu vzdělávání ve firmě
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Aleš Radil
Motivace žáků středních škol k učení
december 2010Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucie Randuchová
Univerzita třetího věku: součást celoživotního vzdělávání
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Sylvie Riederová, Ph.D.
Dilemata a problémy středoškolské mládeže
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Roman Rolný
Techniky učení žáků na střední škole
jún 2019Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Eliška Růžičková
Přístupy žáků středních škol ke studiu a vzdělávání
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Monika Siatková
Styly učení žáků střední školy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Diagnostika image Obchodní akademie Kroměříž
august 2007Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Smetana
Vzdělávání dospělých a vybrané kvalitativní ukazatele verbální komunikace ve výrobním podniku
jún 2003Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Daniela Smetanová
Kvalifikace žáků vybraných středních škol v kontextu evropského vzdělávání
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca je rozpracovanáZPicvAutor: Ing. Petra Staňa
Zadejte název práce
júl 2008Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Stará
Analýza vybraných rysů spotřebního chování studentů MZLU v Brně
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Stiburková
Rozvoj prosociálního chování žáků středních škol
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Dana Straková
Analýza pohledů na šikanu učitelů a žáků vybrané střední školy
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Bc. Lucie Suráková, DiS.
Anylýza situace s výskytem šikany na vybrané střední škole
august 2009Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Ševelová
Prvky distančního vzdělávání na MZLU v Brně
január 2006Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Ševelová
Rozvoj lidského kapitálu s využitím finančních zdrojů Evropské unie
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristina Šidlová
Žáci s duševním onemocněním na střední škole
december 2017Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Věra Šimoníková
K problematice autoevaluace střední školy
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Šindelářová
Hodnocení dílčí oblasti služeb za pomocí dotazníkového šetření
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marie Škrobáčková
Adaptační změny v názorech žáků na prostředí střední školy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Markéta Šplíchalová
Středoškolské vzdělání jako jeden z aspektů úspěšnosti studia na vysoké škole
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Štrublíková
Člověk v zajetí nezaměstnanosti
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D.
Postoje žáků vybraných středních škol ke vzdělávací instituci
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Silvie Truparová
Diagnostika stylů učení žáků různých typů středních škol
december 2011Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Lukáš Urban, Ph.D.
Postoje žáků středních škol ke vzdělávání
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Lukáš Urban
Náměty k vizualizaci výuky předmětu Technologie na střední odborné škole
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Marta Urbanová
Kurikulární reforma na středních lesnických školách
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Vlastimil Vala, CSc.
Vzdělávání podle kompetencí
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Vladimíra Vančurová
Analýza výsledků průzkumu šikany na vybrané střední odborné škole
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marie Vlčková
Celoživotní vzdělávání
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. MVDr. Ing. Josef Vopálenský
Informační výchova žáků střední školy
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Olga Vykydalová
Výukový program pro mládež ve včelařském kroužku
december 2006Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Bc. Lukáš Wallert
Diagnostika image školy
december 2006Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Lucie Záhoříková
Postoje žáků středních škol k využívání aktivizačních metod výuky
september 2006Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná