Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1755
Univerzitný e-mail: eva.vavrova [at] mendelu.cz
 
Výzkumná pracovníčka Senior - Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
 
Externí školitelka - Lesnická a dřevařská fakulta

     
     
     
Publikácie
     
Stáže     
     
Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PŘEČKOVÁ, L. -- VÁVROVÁ, E. The Level of Integration of Bancassurance Products of Financial Groups Erste Group Bank, UniCredit Group and KBC Group in Selected Countries. Financial Assets and Investing. 2017. zv. 8, č. 2, s. 49--60. ISSN 1804-5081. URL: https://is.muni.cz/do/econ/soubory/aktivity/fai/2_2017/FAI2017_02_04.pdf

Originálny názov: The Level of Integration of Bancassurance Products of Financial Groups Erste Group Bank, UniCredit Group and KBC Group in Selected Countries
Český názov:
Autor: Lenka Přečková
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Pracovisko: Ústav financí
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Financial Assets and Investing
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník):
8
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2017
Od strany: 49
Do strany: 60
Počet strán:
12
Poddruh:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
This paper will evaluate the current state of cooperation between banks and insurance companies as well as internal integration of bancassurance products in financial groups Erste Group Bank, UniCredit Group and KBC Group. The evaluation is performed as of September, 2016. There shall be selected ten countries which are located in Central and Eastern Europe: Czech Republic, Slovak Republic, Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, Croatia, Bosnia and Hercegovina, Slovenia and Serbia. The aim of this paper is to determine whether or not there is a similarity in integrated financial products belonging to different financial groups in individual countries. This paper will apply a qualitative research approach. A theoretical base for evaluating the level of cooperation between banks and insurance companies and for evaluation of an internal integration of bancassurance products will be set in the paper. The theoretical base is to be compared with the current bancassurance practice within financial groups and countries. To evaluate bancassurance practice, this paper shall use data available on web sites, financial and annual reports of financial institutions. The qualitative research is to contain a detailed analysis, sorting and comparison of set theoretical bases. The financial groups show differentness as far as integration is concerned. The research led to the conclusion that there is a similarity in bancassurance products which are offered in evaluated countries. A dissimilarity was found in the level of integration of bancassurance products.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2017
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://is.muni.cz/do/econ/soubory/aktivity/fai/2_2017/FAI2017_02_04.pdf
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.02.2018 14:58 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12
3
45
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
12345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Financial Assets and Investing. Brno: ISSN 1804-5081.

Originálny názov: Financial Assets and Investing
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1804-5081
Štát vydavateľa: Česká republika
Miesto vydania: Brno
Vydavateľ:
Masaryk University
URL:
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
01.02.2018 14:58 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -