Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1755
Univerzitný e-mail: eva.vavrova [at] mendelu.cz
 
Výzkumná pracovníčka Senior - Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
 
Externí školitelka - Lesnická a dřevařská fakulta

     
     
Projekty     Publikácie
     
Stáže     Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRABALOVÁ, E. -- VÁVROVÁ, E. -- PŘEČKOVÁ, L. Assessing the Impact of the Financial Crisis on Global Insurance Regulation. In European Financial Systems 2017: Proceedings of the 14th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 258--265. ISBN 978-80-210-8609-8. URL: https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/70896034/Proceedungs_EFS2017-Draft.pdf

Originálny názov:
Assessing the Impact of the Financial Crisis on Global Insurance Regulation
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav financí
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: European Financial Systems 2017: Proceedings of the 14th International Scientific Conference
Charakter článku:
pôvodná vedecká práca
Číslo časti:
Od strany:
258
Do strany:
265
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
418110700032
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The aim of this paper is to analyze the impact of the financial crisis on insurance markets in different regions of the global insurance market and to evaluate changes in global approaches to insurance regulation depending on the effects of the financial crisis. The financial crisis has triggered an identified banking crisis and has shifted through the contagion channels from the US mortgage market to other financial sectors and regions of the world. With regard to the integration of financial institutions and the globalization of financial markets, a number of regulatory proposals has emerged in recent years to address the impact of the crisis, to eliminate the trigger of the crisis and to prevent recurrence of the causes of the crisis. This paper builds on the contribution of the authors (Vávrová, Nečas, 2016) published at the international scientific conference European Financial System 2016, whose main objective was to assess the development of financial health of insurers within the global insurance market in the period of lingering financial crisis and to draw conclusions based on the analysis of the insurance sector.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
angličtina: regulation, financial crisis, insurance market
čeština: regulace, pojistný trh, finanční krize
Odbor výsledku:
Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnenia: 2017
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch:
Mimoprojektový výzkum (uplatnenie: RIV)
URL:
https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/70896034/Proceedungs_EFS2017-Draft.pdf
 
Záznam vložil: Kateřina Míčová, DiS.
Posledná zmena:
24.01.2018 14:07 (doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
12
3
45
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

European Financial Systems 2017: Proceedings of the 14th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8609-8.

Originálny názov:
European Financial Systems 2017: Proceedings of the 14th International Scientific Conference
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-210-8609-8
Vydavateľ: Masarykova univerzita
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2017
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
14th International Scientific Conference European Financial Systems 2017
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.08.2017 08:00 (Kateřina Míčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
345
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

14th International Scientific Conference European Financial Systems 2017. 26. 6. 2017 - 27. 6. 2017, Brno (CZ).

Originálny názov:
14th International Scientific Conference European Financial Systems 2017
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ: Masarykova univerzita
Štát: Česká republika
Rozsah akcie: celosvetová akcia
Typ konferencie:
vedecká konferencia
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
26. 6. 2017
Dátum ukončenia: 27. 6. 2017
Rok konania:
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 24.08.2017 08:00 (Kateřina Míčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1234
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -