Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Identification number: 1755
University e-mail: eva.vavrova [at] mendelu.cz
 
Akadem. vedoucí vědecko-výzk. pracovnice - Expert Engineering Department (ILE)
 
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Farouq Raj Ahmed
National Health Insurance Scheme with emphasis on Ghana
May 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lenka Alánová
Pojistné podvody ve vybraných druzích pojištění
May 2020Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Alexová
Likvidace škod z pojistných událostí
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Baráková
Rozbor nákladů v účetnictví komerční pojišťovny
May 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Bezdíčka
Likvidace pojistných událostí z pojištění strojů a elektronických zařízení
May 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Blažková
Změny životní úrovně v postproduktivním věku občanů ČR a ostatních zemí EU
May 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adriana Blechová
Současná podoba penzijního pojištění v České republice po zrušení II. pilíře
May 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Blinková
Zhodnocení finanční výkonnosti komerčních pojišťoven
January 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Brableczová
Analýza synergických prvků bankopojištění
April 2003Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Brychta
Fraud management v pojišťovnictví
January 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Brychta
Krytí pracovních úrazů prostřednictvím pojištění
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavlína Čapková
Efektivnost kombinace hypotečního úvěru a investičního životního pojištění
May 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radka Čápková
Specifika havarijního pojištění
June 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Čechová
Analýza finančního zdraví komerční pojišťovny
January 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Daňková
Solvency II Implementation
January 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jan Drábek
Metody likvidace pojistných událostí z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem
May 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šárka Důbravová
Komparace životního pojištění a penzijního připojištění u vybrané finanční instituce
May 2008Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Důbravová
Přístupy k měření finanční výkonnosti komerční pojišťovny
May 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Dvorník
Restrukturalizace procesu likvidace pojistných událostí
January 2007Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Dvořáček
Hodnocení finančního zdraví komerčních pojišťoven na českém pojistném trhu
May 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Dvořák
Způsoby zajištění rizik invalidity
January 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavlína Dvořáková
Pojistné podvody v pojištění motorových vozidel
May 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. David Faktor
Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel v České republice a Velké Británii
January 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Fenclová
Vliv dopravních nehod na pojišťovnictví
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renata Fikerová
Analýza životního pojištění a jeho dosavadního vývoje v České republice
January 2003Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Földeši
Systémy vykazování solventnosti
May 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Igor Földeši
Vybrané aspekty změny regulatorního rámce solventnosti komerčních pojišťoven/Changes to the regulatory framework of solvency of the commercial insurance companies
August 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Gažo
Proces likvidace škod na motorových vozidlech
May 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Kateřina Glawatá
Outsourcing cloude computingu ve finančních institucích
January 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavel Gottwald, Ph.D., DiS.
Jednotlivé typy penzijního připojištění se zaměřením na pojistně matematické ukazatele, demografii a vliv finančních nákladů generujících tyto penze
May 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Gottwald, Ph.D., DiS.
Reforma důchodového systému v ČR a postavení penzijních fondů
January 2006Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Gottwald, Ph.D., DiS.
Simulace výpočtu variant dávek z penzijního připojištění se zohledněním doby dožití
May 2008Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivona Hamalová
Dopady Solvency II na český pojistný trh
January 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Muhammed Shamsu Hamidu
Micro Insurance in Ghana: Institutional and SMEs Perspectives
October 2019Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renata Herzogová
Komparace pojistných produktů v pojištění vybraných zemědělských rizik
July 2003Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radmila Holátková
Rozbor možností pojištění obcí a měst
April 2003Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavlína Homolová, Ph.D.
Specifika účetnictví pojišťoven
April 2004Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lýdie Hotová
Optimalizace pojistné ochrany podnikatelského subjektu
January 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Edita Houfková, DiS.
Současné možnosti investičního životního pojištění
May 2009Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eliška Hrabalová
Dopady směrnice EU k životnímu pojištění na pojistný trh v České republice
May 2015Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Hrabalová
Zhodnocení finančního zdraví komerčních pojišťoven v rámci seskupení G8 a Evropské unie
May 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Hradilová
Systém eliminace rizik v zemědělském podnikání
June 2009Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Hrouz
Postupy homogenizace pojistného kmene
January 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Hrozková
Řízení bankopojištění v prostředí finančního trhu
January 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Hrušková
Flotilové pojištění odpovědnosti z provozu vozidel v České republice
June 2009Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Hana Hrušková
Řízení vztahů se zákazníky v komerční pojišťovně
January 2012Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Hübnerová
Analýza pozice pojišťovacího zprostředkovatele na českém pojistném trhu po přistoupení ČR k EU
June 2005Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dagmar Hudcová
Environmentální pojištění
May 2010Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Hunkes
Taxace pojistných smluv pojištění odpovědnosti za škodu
April 2004Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Chumchal
Dopad nového občanského zákoníku na vybrané produkty na finančním trhu
May 2014Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Gabriela Ivančicová, DiS.
Rozbor možností optimalizace životního pojištění
May 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Jahoda
Vývojové trendy životního pojištění na českém pojistném trhu
May 2006Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Jakubíková
Řízení vztahů se zákazníky v komerčním pojišťovnictví
January 2014Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Jamborová
Hodnocení změn na pojistném trhu v důsledku finanční krize
May 2012Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Dana Jamborová
Vybrané aspekty parametrizace navrhované penzijní reformy
September 2015Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Barbora Janíčková, DiS.
Vybrané aspekty pojištění osobních vozidel
May 2020Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Janovská
Finanční analýza komerční pojišťovny
May 2005Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Kalhaus
Asymetrie informací na pojistných trzích
May 2017Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Karas
Technické rezervy jako jeden ze způsobů řízení rizik komerční pojišťovny
January 2018Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Kiliánová
Rozbor pojištění nemovitostí a domácností u vybraných pojistitelů
June 2009Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Klofandová
Model pojištění zemědělského podniku
May 2007Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Kolářová
Přímá likvidace pojistné události
May 2013Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Kozumplíková
Komercializace a její vliv na ekonomiku středních škol
January 2017Displaying the final thesis
64.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michaela Krejčí
Pojištění pohledávek a jeho alternativy
May 2020Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Helena Křivohlavá
Zemědělské pojištění
January 2005Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Eliška Křížová
E-learning v životním pojištění
January 2008Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eliška Křížová
Komparace produktů investičního životního pojištění u vybraných pojišťoven
January 2005Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marta Kubínová
Zhodnocení možností finančního zabezpečení v postproduktivním věku bez účasti státu
May 2011Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamila Kučerová
Risk management komerčních pojišťoven
January 2013Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Kučírková, DiS.
Parametry vybraných faktorů životního pojištění ve zvolených zemích EU
May 2010Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Kuchařová
Analýza pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
May 2005Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Kupčík, Ph.D.
Hodnocení možností penzijních fondů v rámci penzijní reformy
May 2013Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Petr Kupčík, Ph.D.
Spravedlivé rozložení důchodového břemene mezi generace.
September 2016Displaying the final thesis
74.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Barbora Kvapilová
Ochrana spotřebitele v evropském pojišťovnictví
January 2014Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Simona Lacková
Analýza cestovního pojištění v České republice
April 2003Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Linda Lahodná
Řízení rizik v komerční pojišťovně
May 2007Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiřina Lapešová
Analýza vývoje a struktury penzijního fondu
May 2006Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Laubová
Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví
January 2010Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Lukešová
Postavení Pojišťovny České spořitelny, a. s., na pojistném trhu České republiky
June 2003Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Marečková
Integrovaná prevence jako nástroj environmentálního managementu
April 2003Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jitka Měchurová
Zhodnocení vývoje pojistných trhů v České republice a ve vybraných státech Evropské unie
January 2018Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Minářová
Outsourcing v komerční pojišťovně
May 2011Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Možnar
Model pojištění podnikatelských rizik
May 2007Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Mráz
Srovnání komerčního životního pojištění a penzijního připojištění
April 2004Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Jan Musil
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti
April 2013Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Nečasová
Implementace požadavků směrnice Solvency II
January 2016Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Nerudová
Identifikace a krytí rizik ve školním zemědělském podniku
January 2016Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Nerudová
Controlling v komerční pojišťovně
May 2007Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radana Novotná
Environmentální pojištění v České republice a ve vybraných státech Evropské unie
January 2017Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Otřísalová
Proces likvidace pojistných událostí
May 2011Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladislava Pálková
Soukromé životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele
May 2017Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bc. Lucie Parolková
Velikost veřejného sektoru a ovlivňující faktory
May 2017Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Pečinková
Využití pojistné matematiky v práci pojišťovacího zprostředkovatele
January 2013Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Pešková
Hodnocení systému pojištění zemědělských rizik
January 2015Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Petláková
Technické rezervy jako jeden ze způsobů řízení rizik komerční pojišťovny
January 2015Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zdeněk Polák
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
January 2007Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Procházková, DiS.
Analýza bankopojištění v České republice
January 2009Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Remešová
Taxace pojistných smluv životního pojištění
January 2006Displaying the final thesis
99.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Matyáš Řihák
Vybrané aspekty zemědělského pojištění v České republice a v Evropské unii
April 2020Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Sedláčková
Analýza dopadů konceptu Solventnost II
May 2008Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Slavíček
Vývoj pojistného trhu v České republice v letech 1991-2014
May 2016Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Sliwková
Pojištění majetku z pohledu spotřebitele
May 2008Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Slouka
Změna podmínek životního pojištění a její vliv na rozhodování klientů a pojistitelů
May 2013Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Sobotka
Hodnocení výkonnosti komerčních pojišťoven s využitím moderních přístupů
May 2017Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Somr
Partnerství veřejného a soukromého sektoru v pojišťovnictví
January 2008Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Staňková
Analýza činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů po vstupu České republiky do Evropské unie
April 2006Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Staňková
Komparace činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů
May 2004Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Stehlíková
Koncept bankopojištění v Evropské unii
January 2014Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Stehlíková
Pojištění majetku obce
January 2012Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Stránská
Řízení rizik v komerční pojišťovně
May 2014Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Strýček
Řízení rizik v komerční pojišťovně
January 2016Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aleš Svobodník
Komparace kapitálového a investičního životního pojištění u vybraných pojišťovacích institucí
May 2005Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Svobodová
Bankopojištění jako distribuční kanál
May 2017Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Šafařík
Současná podoba finančního poradenství
January 2015Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miloslav Šebela
Optimalizace pojištění větrného parku Pavlov I.
May 2014Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Šimčíková
Pojištění úvěrových rizik v zahraničním obchodě
January 2014Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Šmitková
Posouzení finanční situace komerčních pojišťoven České republiky a Slovenska
May 2012Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Šmitková
Rozbor cestovního pojištění na českém pojistném trhu
May 2010Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Šteffková
Fondové pilíře důchodových systémů zemí V4 a jejich produkty
May 2015Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Štočková
Provozní systém pro komerční pojišťovny
April 2007Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Štůlová
Rozbor úlohy České kanceláře pojistitelů
January 2011Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Šulcová
Dopady finanční krize na veřejné finance
May 2017Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Švihálková
Regulace a dohled nad pojišťovacími zprostředkovateli
May 2015Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Jiřina Tajovská
Likvidace škod z pojistných událostí
January 2014Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Talašová
Analýza marketingových přístupů v pojišťovnictví
April 2003Displaying the final thesis
126.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Miroslav Tomala
Zprostředkování životního a úrazového pojištění
May 2020Displaying the final thesis
127.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Vendula Topinková
Poplatková struktura životních pojištění a penzijních připojištění
January 2011Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Jana Tymová
Zemědělské pojištění
May 2016Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Unzeitigová
Ochrana spotřebitele na pojistném trhu v České republice
January 2016Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karel Urban
Vybrané aspekty marketingu v životním pojištění
January 2004Displaying the final thesis
131.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Markéta Vajčnerová
Zhodnocení využívání distribučních kanálů v pojišťovnictví
January 2016Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Irena Valenčíková
Využití outsourcingu v pojišťovnictví
May 2012Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Vilímová
Hodnocení výkonnosti a konkurenceschopnosti komerční pojišťovny
May 2014Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Vlach
Analýza penzijního fondu ze sociálně ekonomického hlediska
May 2004Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Vlach
Sociálně ekonomická analýza vývoje penzijního připojištění
May 2006Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Vlčková
Pojištění municipalit v mikroregionu Tišnovsko
May 2010Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Volfová
Systém environmentálního pojištění v ČR a ve vybraných zemích EU
January 2011Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Vykoukalová
Pojištění pohledávek
April 2004Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Zajícová
Rating komerčních pojišťoven
May 2011Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Zatloukalová
Budování obchodní skupiny v komerční pojišťovně
May 2006Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Zemanová, Ph.D.
Analýza postavení České pojišťovny a. s. na pojistném trhu
June 2005Displaying the final thesis
142.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Zetková
Analýza aktuálního modelu nemocenského pojištění
January 2009Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Zetková
Řízení rizik v komerční pojišťovně
May 2011Displaying the final thesis
144.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Josef Zrůst, Ph.D.
Komparace soukromého životního pojištění a penzijního připojištění
April 2005Displaying the final thesis
145.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Žandovská
Pojištění u leasingových společností
May 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress