Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1755
Univerzitní e-mail: eva.vavrova [at] mendelu.cz
 
Akadem. vedoucí vědecko-výzk. pracovnice - Oddělení expertního inženýrství (ICV)
 
Externí školitelka - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Farouq Raj Ahmed
National Health Insurance Scheme with emphasis on Ghana
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Bc. Lenka Alánová
Pojistné podvody ve vybraných druzích pojištění
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ivana Alexová
Likvidace škod z pojistných událostí
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Baráková
Rozbor nákladů v účetnictví komerční pojišťovny
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lukáš Bezdíčka
Likvidace pojistných událostí z pojištění strojů a elektronických zařízení
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iveta Blažková
Změny životní úrovně v postproduktivním věku občanů ČR a ostatních zemí EU
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Adriana Blechová
Současná podoba penzijního pojištění v České republice po zrušení II. pilíře
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Blinková
Zhodnocení finanční výkonnosti komerčních pojišťoven
leden 2013Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Renáta Brableczová
Analýza synergických prvků bankopojištění
duben 2003Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Brychta
Fraud management v pojišťovnictví
leden 2013Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Brychta
Krytí pracovních úrazů prostřednictvím pojištění
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavlína Čapková
Efektivnost kombinace hypotečního úvěru a investičního životního pojištění
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Radka Čápková
Specifika havarijního pojištění
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Čechová
Analýza finančního zdraví komerční pojišťovny
leden 2009Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Daňková
Solvency II Implementation
leden 2012Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je odevzdánaBPAutor: Jan Drábek
Metody likvidace pojistných událostí z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Šárka Důbravová
Komparace životního pojištění a penzijního připojištění u vybrané finanční instituce
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Šárka Důbravová
Přístupy k měření finanční výkonnosti komerční pojišťovny
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Dvorník
Restrukturalizace procesu likvidace pojistných událostí
leden 2007Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Dvořáček
Hodnocení finančního zdraví komerčních pojišťoven na českém pojistném trhu
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jakub Dvořák
Způsoby zajištění rizik invalidity
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavlína Dvořáková
Pojistné podvody v pojištění motorových vozidel
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. David Faktor
Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel v České republice a Velké Británii
leden 2018Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Fenclová
Vliv dopravních nehod na pojišťovnictví
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Renata Fikerová
Analýza životního pojištění a jeho dosavadního vývoje v České republice
leden 2003Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Igor Földeši
Systémy vykazování solventnosti
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Igor Földeši
Vybrané aspekty změny regulatorního rámce solventnosti komerčních pojišťoven/Changes to the regulatory framework of solvency of the commercial insurance companies
srpen 2017Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michal Gažo
Proces likvidace škod na motorových vozidlech
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Kateřina Glawatá
Outsourcing cloude computingu ve finančních institucích
leden 2013Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Pavel Gottwald, Ph.D., DiS.
Jednotlivé typy penzijního připojištění se zaměřením na pojistně matematické ukazatele, demografii a vliv finančních nákladů generujících tyto penze
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavel Gottwald, Ph.D., DiS.
Reforma důchodového systému v ČR a postavení penzijních fondů
leden 2006Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Gottwald, Ph.D., DiS.
Simulace výpočtu variant dávek z penzijního připojištění se zohledněním doby dožití
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivona Hamalová
Dopady Solvency II na český pojistný trh
leden 2013Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Muhammed Shamsu Hamidu
Micro Insurance in Ghana: Institutional and SMEs Perspectives
říjen 2019Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Renata Herzogová
Komparace pojistných produktů v pojištění vybraných zemědělských rizik
červenec 2003Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radmila Holátková
Rozbor možností pojištění obcí a měst
duben 2003Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavlína Homolová, Ph.D.
Specifika účetnictví pojišťoven
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lýdie Hotová
Optimalizace pojistné ochrany podnikatelského subjektu
leden 2016Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Edita Houfková, DiS.
Současné možnosti investičního životního pojištění
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Eliška Hrabalová
Dopady směrnice EU k životnímu pojištění na pojistný trh v České republice
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eliška Hrabalová
Zhodnocení finančního zdraví komerčních pojišťoven v rámci seskupení G8 a Evropské unie
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Hradilová
Systém eliminace rizik v zemědělském podnikání
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. David Hrouz
Postupy homogenizace pojistného kmene
leden 2015Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Hrozková
Řízení bankopojištění v prostředí finančního trhu
leden 2012Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Hana Hrušková
Flotilové pojištění odpovědnosti z provozu vozidel v České republice
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Hana Hrušková
Řízení vztahů se zákazníky v komerční pojišťovně
leden 2012Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Hübnerová
Analýza pozice pojišťovacího zprostředkovatele na českém pojistném trhu po přistoupení ČR k EU
červen 2005Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dagmar Hudcová
Environmentální pojištění
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Hunkes
Taxace pojistných smluv pojištění odpovědnosti za škodu
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petr Chumchal
Dopad nového občanského zákoníku na vybrané produkty na finančním trhu
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Gabriela Ivančicová, DiS.
Rozbor možností optimalizace životního pojištění
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavel Jahoda
Vývojové trendy životního pojištění na českém pojistném trhu
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Jakubíková
Řízení vztahů se zákazníky v komerčním pojišťovnictví
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dana Jamborová
Hodnocení změn na pojistném trhu v důsledku finanční krize
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Dana Jamborová
Vybrané aspekty parametrizace navrhované penzijní reformy
září 2015Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Barbora Janíčková, DiS.
Vybrané aspekty pojištění osobních vozidel
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tereza Janovská
Finanční analýza komerční pojišťovny
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ondřej Kalhaus
Asymetrie informací na pojistných trzích
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. David Karas
Technické rezervy jako jeden ze způsobů řízení rizik komerční pojišťovny
leden 2018Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucie Kiliánová
Rozbor pojištění nemovitostí a domácností u vybraných pojistitelů
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Klofandová
Model pojištění zemědělského podniku
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Kolářová
Přímá likvidace pojistné události
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Kozumplíková
Komercializace a její vliv na ekonomiku středních škol
leden 2017Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Michaela Krejčí
Pojištění pohledávek a jeho alternativy
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Helena Křivohlavá
Zemědělské pojištění
leden 2005Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Eliška Křížová
E-learning v životním pojištění
leden 2008Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eliška Křížová
Komparace produktů investičního životního pojištění u vybraných pojišťoven
leden 2005Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marta Kubínová
Zhodnocení možností finančního zabezpečení v postproduktivním věku bez účasti státu
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kamila Kučerová
Risk management komerčních pojišťoven
leden 2013Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Kučírková, DiS.
Parametry vybraných faktorů životního pojištění ve zvolených zemích EU
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Kuchařová
Analýza pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Kupčík, Ph.D.
Hodnocení možností penzijních fondů v rámci penzijní reformy
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Petr Kupčík, Ph.D.
Spravedlivé rozložení důchodového břemene mezi generace.
září 2016Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Barbora Kvapilová
Ochrana spotřebitele v evropském pojišťovnictví
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mgr. Simona Lacková
Analýza cestovního pojištění v České republice
duben 2003Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Linda Lahodná
Řízení rizik v komerční pojišťovně
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jiřina Lapešová
Analýza vývoje a struktury penzijního fondu
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Laubová
Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví
leden 2010Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Lukešová
Postavení Pojišťovny České spořitelny, a. s., na pojistném trhu České republiky
červen 2003Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Marečková
Integrovaná prevence jako nástroj environmentálního managementu
duben 2003Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jitka Měchurová
Zhodnocení vývoje pojistných trhů v České republice a ve vybraných státech Evropské unie
leden 2018Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Minářová
Outsourcing v komerční pojišťovně
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. David Možnar
Model pojištění podnikatelských rizik
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radek Mráz
Srovnání komerčního životního pojištění a penzijního připojištění
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Jan Musil
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Nečasová
Implementace požadavků směrnice Solvency II
leden 2016Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Nerudová
Identifikace a krytí rizik ve školním zemědělském podniku
leden 2016Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Nerudová
Controlling v komerční pojišťovně
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radana Novotná
Environmentální pojištění v České republice a ve vybraných státech Evropské unie
leden 2017Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Otřísalová
Proces likvidace pojistných událostí
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vladislava Pálková
Soukromé životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Bc. Lucie Parolková
Velikost veřejného sektoru a ovlivňující faktory
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lucie Pečinková
Využití pojistné matematiky v práci pojišťovacího zprostředkovatele
leden 2013Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Pešková
Hodnocení systému pojištění zemědělských rizik
leden 2015Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iveta Petláková
Technické rezervy jako jeden ze způsobů řízení rizik komerční pojišťovny
leden 2015Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zdeněk Polák
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
leden 2007Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Procházková, DiS.
Analýza bankopojištění v České republice
leden 2009Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marcela Remešová
Taxace pojistných smluv životního pojištění
leden 2006Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Matyáš Řihák
Vybrané aspekty zemědělského pojištění v České republice a v Evropské unii
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Sedláčková
Analýza dopadů konceptu Solventnost II
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michal Slavíček
Vývoj pojistného trhu v České republice v letech 1991-2014
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Sliwková
Pojištění majetku z pohledu spotřebitele
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marek Slouka
Změna podmínek životního pojištění a její vliv na rozhodování klientů a pojistitelů
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. David Sobotka
Hodnocení výkonnosti komerčních pojišťoven s využitím moderních přístupů
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Somr
Partnerství veřejného a soukromého sektoru v pojišťovnictví
leden 2008Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Staňková
Analýza činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů po vstupu České republiky do Evropské unie
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kateřina Staňková
Komparace činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Stehlíková
Koncept bankopojištění v Evropské unii
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Stehlíková
Pojištění majetku obce
leden 2012Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Stránská
Řízení rizik v komerční pojišťovně
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Strýček
Řízení rizik v komerční pojišťovně
leden 2016Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Aleš Svobodník
Komparace kapitálového a investičního životního pojištění u vybraných pojišťovacích institucí
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
113.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Svobodová
Bankopojištění jako distribuční kanál
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
114.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavel Šafařík
Současná podoba finančního poradenství
leden 2015Zobrazení závěrečné práce
115.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Miloslav Šebela
Optimalizace pojištění větrného parku Pavlov I.
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
116.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Šimčíková
Pojištění úvěrových rizik v zahraničním obchodě
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
117.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Šmitková
Posouzení finanční situace komerčních pojišťoven České republiky a Slovenska
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
118.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucie Šmitková
Rozbor cestovního pojištění na českém pojistném trhu
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
119.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Klára Šteffková
Fondové pilíře důchodových systémů zemí V4 a jejich produkty
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
120.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Štočková
Provozní systém pro komerční pojišťovny
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
121.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zuzana Štůlová
Rozbor úlohy České kanceláře pojistitelů
leden 2011Zobrazení závěrečné práce
122.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iveta Šulcová
Dopady finanční krize na veřejné finance
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
123.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michaela Švihálková
Regulace a dohled nad pojišťovacími zprostředkovateli
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
124.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Jiřina Tajovská
Likvidace škod z pojistných událostí
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
125.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Talašová
Analýza marketingových přístupů v pojišťovnictví
duben 2003Zobrazení závěrečné práce
126.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Miroslav Tomala
Zprostředkování životního a úrazového pojištění
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
127.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Vendula Topinková
Poplatková struktura životních pojištění a penzijních připojištění
leden 2011Zobrazení závěrečné práce
128.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. et Ing. Jana Tymová
Zemědělské pojištění
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
129.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Unzeitigová
Ochrana spotřebitele na pojistném trhu v České republice
leden 2016Zobrazení závěrečné práce
130.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Karel Urban
Vybrané aspekty marketingu v životním pojištění
leden 2004Zobrazení závěrečné práce
131.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Markéta Vajčnerová
Zhodnocení využívání distribučních kanálů v pojišťovnictví
leden 2016Zobrazení závěrečné práce
132.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Irena Valenčíková
Využití outsourcingu v pojišťovnictví
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
133.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Vilímová
Hodnocení výkonnosti a konkurenceschopnosti komerční pojišťovny
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
134.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jaroslav Vlach
Analýza penzijního fondu ze sociálně ekonomického hlediska
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
135.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslav Vlach
Sociálně ekonomická analýza vývoje penzijního připojištění
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
136.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Vlčková
Pojištění municipalit v mikroregionu Tišnovsko
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
137.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dana Volfová
Systém environmentálního pojištění v ČR a ve vybraných zemích EU
leden 2011Zobrazení závěrečné práce
138.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Vykoukalová
Pojištění pohledávek
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
139.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iveta Zajícová
Rating komerčních pojišťoven
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
140.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Zatloukalová
Budování obchodní skupiny v komerční pojišťovně
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
141.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Zemanová, Ph.D.
Analýza postavení České pojišťovny a. s. na pojistném trhu
červen 2005Zobrazení závěrečné práce
142.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Zetková
Analýza aktuálního modelu nemocenského pojištění
leden 2009Zobrazení závěrečné práce
143.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Zetková
Řízení rizik v komerční pojišťovně
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
144.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Josef Zrůst, Ph.D.
Komparace soukromého životního pojištění a penzijního připojištění
duben 2005Zobrazení závěrečné práce
145.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zuzana Žandovská
Pojištění u leasingových společností
květen 2010Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována