Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Identification number: 1755
University e-mail: eva.vavrova [at] mendelu.cz
 
Akadem. vedoucí vědecko-výzk. pracovnice - Expert Engineering Department (ILE)
 
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The Office phone number and Office number items are set by the OSSA at your department or the system integrator.

User forwards the university mail to a different address (distribution server office365).
 
Office phone number:+420 545 135 240, +420 545 132 449
Office address: OEI ILE, Zemědělská 5, 61300 Brno
Office number:BA39N4087 (Q4.87), BA05N3012 (E3.12)
E-mail:vavrova [at] mendelu.cz
Consulting hours:Konzultace pro doktorandy i diplomanty na základě mailové domluvy.
Note:Kapacita vedení závěrečných prací na ICV s obhajobou v akademickém roce 2018/19 je naplněná. Pro další období přijímám vedení záv. prací pouze na ICV Mendelu.

User information in vCard formatUser information in vCard format