Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Identification number: 1752
University e-mail: lubor.lacina [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Finance (FBE)

Contacts
     
     
     Publications
     
Placements
     
     
Conferences
     

The Office phone number and Office number items are set by the OSSA at your department or the system integrator.

User forwards the university mail to a different address.
 
Office phone number:+420 545 132 433
Office address: DF FBE, Zemědělská 1, 61300 Brno
Office number:
BA39N4088 (Q4.88)
E-mail:lacina [at] mendelu.cz
Web page address:
mec.mendelu.cz
Key word:euro, evropská integrace, krize eurozóny
Consulting hours:
LS 2019/2020 - pondělí 13.00 - 14.00, čtvrtek 15.00 - 16.00, jinak po individuální domluvě. Monday 1 - 2 p.m, Thuersday 3 - 4 p.m. or after consultation via email.
Note:
Nabízím vedení doktorských a diplomových prací s problematikou evropské ekonomické a měnové integrace včetně prací zabývajícícch se využitím dat z databází mikroekonomických - podnikových dat. Přijímám a vedu práce zabývající se ekonomickými souvislostmi využití hmyzu jako laternativní formy proteinu ve výživě hospodářských zvířat a jako potraviny nového typu. Přijímám a vedu práce zabývající se financováním start-upů a malých a středních podniků - crowfunding a jiné alaternativy k bankovním úvěrům. I supervise thesis with problematic of economic integration, role od FDI, and economic growth factors outside EU (Africa, Asia, Latin America)including the role of foreign aid and demografic trends. Více informací vypsaná témata v UIS nebo po osobní domluvě.

export