Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Identification number: 1752
University e-mail: lubor.lacina [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Finance (FBE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Germain Kofi Acka
Decision Making under Uncertainty: Why banks fail despite government bailouts.
August 2022Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Henry Onyemaechi Akwari, BSc
THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA.
May 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Mohammed Algherbawi
The impact of EU financial aid on the economic development in Palestine: case study of impact on business sector.
December 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Atia Milad Aljbiri, Ph.D.
The Importance of Establishing Financial Market in Libyan Economy
July 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ebenezer Amo-Baiden
Foreign Direct Investment with Its Impact On Economic Growth In West Africa
September 2022Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stephen Atalebe
Application of the Optimal Currency Area Theory in the Economic Community of West Africa.
April 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Marcel Babczynski, MBA, M.A.
Relative benefits of PPP in countries with different socieconomic environment
September 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. et Bc. Petra Bartlová
LET systems in the Czech Republic.
January 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Rostislav Bednář
Dopady zavedení eura na bankovní sektor na Slovensku a ve Slovinsku v porovnání s Českou republikou a Maďarskem.
May 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Alexandra Beňadiková
Finanční aspekty vstupu firmy na trh prostřednictvím platformy Amazon: případová studie hmyzího proteinu
January 2020Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šárka Bezděková
Identifikace dopadu zavedení eura na Slovensku v sektoru strojírenství: Srovnání s ČR
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Boháč
Problematika zavedení Eura v ČR a jeho dopad na podnikový sektor.
May 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Bohňová
Mobilita pracovních sil mezi vybranými členskými státy EU v letech 2004-2013.
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Bohňová
Vládna pomoc na stabilizáciu bankového sektoru: prípadová štúdia USA a Írsko.
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Bouška
Vliv zavedení měnového režimu currency board na výkonnost ekonomiky.
May 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Brandejsová
Bankovní krize v EU: doporučení pro vlastníky a management bank z pohledu vhodných nástrojů krizového řízení
January 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vít Brožina
Sbližování cenových hladin mezi členskými zeměmi eurozóny.
May 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Budňáková, Ph.D.
Zefektivněni implementace systému využití strukturálních fondů.
March 2003Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michael Burian, Ph.D.
Historické modely evropské integrace
May 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michael Burian, Ph.D.
Návrh reformy příjmové stránky rozpočtu Evropské unie.
April 2010Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Bůšek
Krizový management eurozóny: případová studie Španělska.
May 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiřina Bušovová
Regional innovation strategy of JMK: the tool for support of regional innovation performance.
May 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mehmet Cosgun, Ph.D.
THE ISLAMIC FINANCE : ISLAMIC FINANCE ANALYSIS IN GERMANY and TURKEY
May 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Čačková
Srovnání role pojišťovacích zprostředkovatelů v ČR.
November 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karolína Čechová
Způsoby financování neziskové organizace: případová studie TK Stabil Brno.
December 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Čejková
Dopad dluhové krize eurozóny na malé a střední podniky se sídlem v Řecku.
April 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tereza Černošková
Vyhodnoceni ekonomických sankcí vůči ruské ekonomice.
May 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Čopianová
Čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.
April 2004Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Drenská
Sbližování cen České republiky k eurozóně.
May 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Dvořák
Komparace vývoje české a slovenské ekonomiky během krize: je existence domácí měny výhodou?
May 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Faja
Migrační politika Spolkové republiky Německo jako možný nástroj pro řešení problémů podniků s očekávanou demografickou krizí
May 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nadja Fehimovič
Příliv přímých zahraničních investic do zemí procházejících ekonomickou transformací
April 2004Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Filípková
Komparace nezaměstnanosti na Slovensku a v České republice.
January 2010Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Filipová
Ekonomické dopady BREXITU na zahraniční obchod Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
May 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Floryán
Dopad zavedení eura na obyvatele ČR.
January 2010Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Folenta
Zahraničný obchod zemí V4 v čase krízy: obdobie rokov 2007 – 2016
May 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Galbová
Ekonomická kríza a zmena role centrálnych bánk: prípadová štúdia Českej a Slovenskej republiky
May 2018Displaying the final thesis
38.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jana Gáťová
Uvádzanie na trh potravín s využitím hmyzieho proteínu: návrh a rozpočet marketingovej stratégie.
April 2020Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Gecová
Mezinárodní měnový fond a jeho role v řešení krize eurozóny: případová studie Řecka.
April 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martina Gecová
Změna monetární politiky ECB v průběhu dluhové a finanční krize.
January 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Habanec
Obchodní vztahy Evropské unie a USA.
May 2014Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tereza Hianiková
Application of Fuzzy logic in financial time series analysis.
May 2008Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Antonín Hlavizňa
Přímé zahraniční investice v kontextu konvergence/divergence zemí Visegradské čtyřky.
May 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Antonín Hlavizňa
Vliv procesu globalizace na proces konvergence rozvojových zemí ve světové ekonomice.
May 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Jiří Holakovský
Důsledky zavedení společné měny euro na slovenskou ekonomiku.
May 2010Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Hrňová
Deset let vlivu členství v Evropské unii na vybraná odvětví českého hospodářství.
May 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Hrňová
Sbližování cenových hladin mezi členskými zeměmi eurozóny v období let 1995 - 2016.
May 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Robert Humbrich
Srovnání makroekonomického vývoje ČR a SR před a po zavedení eura na Slovensku.
May 2018Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Hunalová
Vliv zavedení eura na Slovensku na přímé zahraniční investice a zahraniční obchod: srovnání s ČR.
May 2014Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Hutař
Dopady krize eurozóny a migrační krize na sektor nákladní dopravy.
May 2017Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. David Hýbl
Zhodnocení ekonomické situace transformačního Polska a současné Ukrajiny se zaměřením na fiskální politiku.
May 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Chlíbek
Řízení devizové expozice a rizika podniku v souvislosti s ukončením devizových intervencí ČNB
May 2017Displaying the final thesis
53.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Katarína Chudá
Rola firiem vo financovaní politických strán.
December 2019Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Jandorová
Porovnání nezaměstnanosti mažů a žen v regionu Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska.
March 2004Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Jesenská
Vplyv zavedenia eura na konkurencieschopnosť automobilového priemyslu v SR: porovnanie s ČR
May 2017Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Jetelina
European Central Bank Independence Revisited: has there been a shift in past two decades?
September 2022Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Juráček
Heterogenita eurozóny optikou Taylorova pravidla.
May 2015Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Marek Juráček
Implications of external imbalances across the Euro Area member countries
July 2020Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nataša Kačmárová
Hodnocení finanční výkonnosti podnikatelských subjektů v České a Slovenské republice v letech 2003 - 2012.
May 2014Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nataša Kačmárová
Vplyv eura na slovenskú ekonomiku v čase krízy: porovnanie s vývojom v ČR.
April 2012Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Kadidlo
Fiscal federalism: Eurozone Budget and Its Stabilization function.
May 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lukáš Kadidlo
Záměr disertační práce HPS
July 2017Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kadlec
Forex interventions of CNB in front of the door to Eurozone.
May 2015Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Karásková
Vliv integrace migrantů do Německa na trh práce a hodnocení zvolených integračních modelů.
January 2018Displaying the final thesis
65.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Juraj Klimeš
Dopady přijetí eura ČR pro bankovní sektor a ČNB.
April 2020Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Knotek
Účinnost hospodářské politiky v období ekonomické krize a po jejím ukončení.
May 2013Displaying the final thesis
67.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michael Kokesz
Dopady BREXITU na obchodní a ekonomickou spolupráci České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
May 2019Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Petr König, Ph.D.
Reforma příjmů a výdajů rozpočtu EU dle principů teorie fiskálního federalismu
August 2009Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr König, Ph.D.
Reforma vlastních zdrojů Evropské unie.
January 2003Displaying the final thesis
70.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kateřina Kopúnová
Návrh marketingové strategie - hmyzí protein jako běžná součást lidského jídelníčku.
May 2019Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Koreis
Dopady zavedení eura na slovenský automobilový průmysl: porovnaní s ČR.
May 2016Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Korenko
Cluster Analysis of OCA Criteria in Eurozone.
May 2015Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Kosová
Optimalizace daňového zatížení z hlediska využití daňových rájů.
April 2004Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kostelecká
HODNOCENÍ NEZAMĚSTNANOSTI KRAJE VYSOČINA V KONTEXTU ČR.
December 2010Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Marie Koubková
Dopad vstupu do EU na daňové zatížení firmy
April 2004Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Koutná
Dopady vstupu České republiky do EU na malé a střední podniky.
January 2013Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Kozlová
Přímé zahraniční investice - analýza dopadu vstupu České republiky do Evropské unie.
November 2002Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Krivošová
Odkup půdy cizozemci jako faktor zvýšení ceny zemědělské půdy v České republice.
May 2017Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kucián
Dopady ekonomické krize na cenovou konvergenci v zemích eurozóny.
May 2016Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamila Kukačková
Ekonomické efekty zavedení mentoringu učitelů v České republice z pohledu veřejných financí.
April 2017Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamila Kukačková
Hodnocení vzdělávacích systémů v EU prostřednictvím studií o mzdách a úrovni vzdělávání.
May 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Kuželová
Dopad zavedení Eura na malé a střední podniky na Slovensku.
May 2013Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rosca Kyei-Baffour
THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORTS AND ECONOMIC GROWTH IN GHANA: A FIVE YEARS GAP COMPARISON
May 2019Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Lontras
Systém financování malých a středních podniků v Německu a Velké Británii.
May 2019Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Lontras
Transformace zahraničního obchodu v České republice a Maďarsku.
May 2017Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Lysoněk
Přímé zahraniční investice: jejich determinanty a dopady na podniky země PZI přijímající.
April 2013Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tereza Machová
Turečtí pracovníci na německém trhu práce v 70. letech a řešení migrační krize z pohledu podnikového sektoru
May 2017Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Majzel
Kompáracia investičních stimulov poskytnutých pri vstupe automobiliek na slovenský a český trh.
May 2017Displaying the final thesis
89.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Judita Malůšková
Řízení neziskových organizací - případová studie skautský oddíl
April 2020Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Naison Muvanhu Mandigo
An investigation of the long-run relationship between Capital Market Indices and macroeconomics variables in Zimbabwe
May 2017Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Marko
Faktory pôsobiace na dynamiku vzniku malých a stredných podnikov v členských krajinách EÚ.
May 2014Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Martincová
Regional consequences of Economic and Financial Crisis in Greece.
January 2016Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vít Mašek
Dopady Brexitu na obchodní a ekonomickou spolupráci České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
May 2019Displaying the final thesis
94.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): JUDr. Ing. Jitka Matějková
Methods of assessment of public work contracts by economic advantage of the offer
July 2020Displaying the final thesis
95.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Radim Matula, Ph.D.
Hodnocení pravděpodobnosti onemocnění rakovinou jako prostředek pro zefektivnění řízení zdravotní péče a jejich nákladů.
May 2013Displaying the final thesis
96.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bismark Mensah
The Relationship Between Macroeconomic Variable of West Africa Convergence criteria and Their Financial Development.
December 2019Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Michalcová
Devizové intervence centrální banky a náklady jejich opuštění: příklad Švýcarské centrální banky
January 2016Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Michna
Komparace zavedení německé marky do bývalé NDR a zavedení eura do ČR, možné konsekvence.
January 2008Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Michnová
Důsledky zavedení Hartz reforem v Německu na flexibilitu trhu práce: doporučení pro ČR.
January 2015Displaying the final thesis
100.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Markéta Mlčúchová
Budoucnost příjmů rozpočtu Evropské unie.
January 2020Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Mlčúchová
Hodnocení alternativních příjmů a vyjednávání o rozpočtu Evropské unie
May 2017Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Moncman, DiS.
Dopady zavedení programového rozpočtování na obec Bystřice nad Pernštejnem: doporučení konkrétních opatření pro management obce.
May 2011Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tinashe Mudavanhu
Purchasing Power Parity (PPP) Deviations: The case of Zimbabwe and it’s five neighbouring countries (1997 – 2016).
May 2019Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Musilová
Prediction of Exchanhe Rate between CZK/GBP and EURO/GBP.
December 2006Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Musilová
Srovnání dotací do zemědělství před a po vstupu ČR do EU
April 2004Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Musilová
Přímé zahraniční investice: dopad na platební bilanci a hrozba vzniku duální ekonomiky v ČR
May 2008Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Musil
Problematika nezaměstnanosti v okrese Blansko.
February 2005Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Nováčková
Zaměstnanost žen po návratu z rodičovské dovolené.
May 2016Displaying the final thesis
109.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ondřej Novák
Vliv vynaložených finančních prostředků na výsledky voleb.
May 2019Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Kamila Nováková, Ph.D.
Výnosová hodnota zemědělského podniku a její uplatnění v rámci strategického řízení podniku
June 2013Displaying the final thesis
111.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Veronika Nováková
Vliv krize eurozóny na konkurenceschopnost ve státech PIIGS
May 2011Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Chidi Augustine Nwachukwu
External debt of Nigeria and its solution.
May 2010Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Olešová
Finanční situace automobilového průmyslu v České republice v letech 2000 - 2014.
January 2016Displaying the final thesis
114.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jana Oralová
Hodnocení stability vybraných evropských měnových režimů v kontextu hospodářské recese
May 2013Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Oravová
Youth Employment Programmes in EU with a focus on Greece.
January 2016Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Osadská
Human resources mobility within European Union
May 2005Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Ostřížek, Ph.D.
Kvantitativní a kvalitativní metody stanovení hranice rizik v projektech typu PPP
May 2007Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Paličková
Impact of financial and economic crisis on Spain: regional aspects.
January 2015Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Paličková
Krize v eurozóně a její dopad na cestovní ruch v Italské republice.
January 2013Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Pastorek
Zhodnotenie dopadu nominálnych negatívnych úrokových sadzieb na agregátny dopyt.
May 2018Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Pešková
Podpora rozvoje flexibility trhu práce a rovných příležitostí: případová studie firemní školky na Mendelu v Brně
May 2010Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marian Petrjanoš
Impact of world economic crisis on unemployment in Spain.
April 2010Displaying the final thesis
123.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Klára Plecitá
Záměr disertační práce HPS
July 2017Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Pohl
Návrh evropského modelu podpory v nezaměstnanosti.
May 2018Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Pomykalová
Vliv vystoupení Velké Británie z EU na finanční instituce se sídlem v City of London: Doporučení pro rozhodování vlastníků a manažerů o přesunu sídla.
April 2018Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iveta Pospíchalová
Pozitivní dopady vstupu Turecka do EU.
April 2011Displaying the final thesis
127.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marek Poul
Hmyz - (staro)nová potravina: ekonomické souvislosti a marketingová strategie.
April 2020Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Procházka
Vliv vybraných veřejných výdajů na ekonomický růst jednotlivých států Brazilské federace
May 2017Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Procházková
Devizový kurz koruny jako determinant českého exportu.
May 2010Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mgr. Jan Přenosil, Ph.D.
Využívání prostředků politiky hospodářské a sociální soudržnosti Případová studie výdajového plánu statutárního města
June 2009Displaying the final thesis
131.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Sabina Půčková
Srovnání stavu českého zemědělství před a po vstupu do Evropské unie.
May 2014Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Říha
Impact of exchange rate arrangement on economy in the Czech Republic and Slovakia during the financial and economic crisis.
May 2010Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Říha
Proposal for changing current criteria for effective enlargement of the european economic and monetary union .
April 2008Displaying the final thesis
134.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jan Říha
Stabilita Eurozóny a podmínky budoucího úspěšného fungování systému
May 2013Displaying the final thesis
135.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Inka Saparová
Obchod mezi EU a Indií: případová studie využití potenciálu indické ekonomiky
April 2020Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Silvie Satrapová
Návrh marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh pro firmu Emco spol s r.o.
May 2019Displaying the final thesis
137.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tomáš Sedlák
Návrh marketingové strategie pro uvedení produktů s hmyzím proteinem na trh doplňků stravy pro sportovce.
January 2020Displaying the final thesis
138.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tomáš Selucký
Transakční devizová expozice a možnosti jejího zajištění.
May 2007Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Stanislav Sendek, Ph.D.
Kvantifikácia rizika aplikácie eHealth v zdravotnom sektore v podmienkach Slovenskej republiky.
April 2015Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Severová
Analýza vývoje spotřebitelských cen v České republice po vstupu do EU.
January 2009Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Slováčková
Ekonomické efekty vybraných zemědělských inovací v pěstebních technologiích ozimé pšenice.
May 2016Displaying the final thesis
142.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Slováčková
Investice do zemědělské půdy.
May 2014Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Sotolářová
Dopad krize eurozóny na malé a střední podniky: případová studie české a slovenské ekonomiky.
May 2014Displaying the final thesis
144.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dražen Stajič
Bosnia and Herzegovina and currency board arrangement.
May 2010Displaying the final thesis
145.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dominik Staněk
Ekonomická krize a role Evropské centrální banky.
January 2019Displaying the final thesis
146.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jitka Stejskalová
Využití strukturálních fondů EU v České republice na příkladu projektu výstavby selesiánského střediska mládeže Líšeň.
May 2010Displaying the final thesis
147.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Střechová
Ekonomický dopad zavedení školného na rozpočet university.
January 2011Displaying the final thesis
148.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Svitálková, Ph.D.
Dopad finanční krize na efektivnost vybraných bank v EU
April 2015Displaying the final thesis
149.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Svoboda
Náklady konverze koruny na euro.
June 2006Displaying the final thesis
150.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Synková
Návrh modelu spolupráce universit a firem: kvantifikace nákladů implementace navrženého modelu.
January 2013Displaying the final thesis
151.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Šafárová
KONVERGENCIA VYBRANÝCH ŠTÁTOV EU K JEDNOTNEJ EURÓPSKEJ MENE-EURU
April 2008Displaying the final thesis
152.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Šarmírová
Liberalizace osobní železniční dopravy v České republice.
January 2015Displaying the final thesis
153.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriam Šebková
Posouzení vlivu nezaměstnanosti na rozvoj regionu Svitavy.
April 2003Displaying the final thesis
154.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Ševčíková
Návrh komunikační kampaně pro přijetí eura v ČR: odhad finančních nákladů kampaně
May 2018Displaying the final thesis
155.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tatiana Ševčíková
Vliv zavedení jednotné měny na sbližování cen zboží a služeb v rámci měnové unie
May 2010Displaying the final thesis
156.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Šiler
Ekonomické přínosy obnovy vozového parku MHD v Brně.
May 2016Displaying the final thesis
157.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Šírová
Změna struktury a kvality pedagogů 1. stupně základních škol ve veřejném školství: vliv zvýšení platů.
May 2018Displaying the final thesis
158.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Působení peněžní nabídky na akciové trhy
May 2012Displaying the final thesis
159.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Eva Škrobáková
Znalostní ekonomiky a implementace výhod na vybranou ekonomiku EU.
April 2020Displaying the final thesis
160.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Špaček
Fundamentální analýza devizového trhu.
January 2004Displaying the final thesis
161.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tomáš Špilák
Možnosti malých a středních podniků (MSP) k financování v rámci Unie kapitálových trhů mezi zeměmi EU (CMU – Capital Market Union).
April 2020Displaying the final thesis
162.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Štulrajterová
Náklady organizácie „dovozu“ pracovnej sily na nemecký trh: historické skúsenosti.
May 2017Displaying the final thesis
163.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Štulrajterová
Nekonvenčné nástroje monetárnej politiky.
May 2019Displaying the final thesis
164.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Simona Tkačiková
Vplyv brexitu na pracovnú migráciu z krajín EU do Veľkej Británie.
May 2019Displaying the final thesis
165.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martina Tůmová
Fiskální politika Eurozóny a vliv finanční krize na její členy.
May 2010Displaying the final thesis
166.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Helena Ukropcová
Uvádění na trh potravin s využitím hmyzího proteinu jako potraviny nového typu: návrh a rozpočet marketingové strategie.
December 2019Displaying the final thesis
167.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Vaďura
Komparace procesu transformace v Bulharsku, Rumunsku, České republice, Maďarsku a Polsku
January 2010Displaying the final thesis
168.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Vaníček, Ph.D.
Řízení devizového rizika
April 2003Displaying the final thesis
169.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Vařejková
Dopady zavedení eura na podnikatelskou sféru v ČR.
January 2013Displaying the final thesis
170.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Večerka
Srovnání dvou měnových institucí: Evropské centrální banky a Federálního rezervního systému
January 2004Displaying the final thesis
171.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Videman
Dopady vstupu do bankovní unie pro nečlenské země eurozóny: případová studie ČR
May 2019Displaying the final thesis
172.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Vinkler
Sbližování cenových hladin mezi členskými zeměmi eurozóny.
May 2010Displaying the final thesis
173.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Vojče
Labour market reforms in Spain and its impact on labour market flexibility.
May 2015Displaying the final thesis
174.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Petr Volek, Ph.D.
Outsourcované (externí) evaluace veřejných výdajových programů.
November 2010Displaying the final thesis
175.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tomáš Vyklický
Systém financování středních podniků a start-upů v České republice.
April 2020Displaying the final thesis
176.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Zruban
Reforma rozpočtu Evropské unie.
January 2014Displaying the final thesis
177.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Zruban
Vplyv eura na slovenskú ekonomiku v čase krízy.
May 2011Displaying the final thesis
178.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Maroš Zruban
Záměr disertační práce HPS
July 2017Displaying the final thesis
179.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Žůrková
Dopravní nehody a jejich vliv na příjmy a výdaje státního rozpočtu České republiky.
May 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress