Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Veronika Švehlová, Ph.D.
Identifikační číslo: 17394
Univerzitní e-mail: xrozikov [at] node.mendelu.cz
 
C 99 93  Studium pedagogiky C-SOP
ICV C-SOP komb [roč 1]
Celoživotní vzdělávání, kombinovaná forma
1. ročník
 
Externí oponentka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
     
Projekty     
     Orgány
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Analýza vybraných zemědělských produktů z hlediska optimálního poměru n-3 a n-6 polynenasycených mastných kyselin
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Oponent 2:
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Analýza vybraných zemědělských produktů z hlediska optimálního poměru n-3 a n-6 polynenasycených mastných kyselin
Abstrakt:
Praktická část této práce se skládá ze tří hlavních kapitol: Metoda stanovení polynenasycených mastných kyselin plynovou chromatografií; Vliv přídavku semen šalvěje španělské na obsah PUFA n-3 v tkáních živočichů; Vliv EPA a DHA na obsah krevních lipidů v plazmě a zastoupení mastných kyselin v tkáních potkanů. Cílem bylo zvýšit obsah PUFA n-3 v živočišných tkáních, zlepšit poměr n-6/n-3 mastných kyselin a snížit hladiny celkového cholesterolu a LDL cholesterolu a zvýšit hladinu HDL cholesterolu. Experimentální část předkládané práce vznikla za podpory IGA. Vliv přídavku semen šalvěje španělské na obsah PUFA n-3 v tkáních živočichů byl analyzován v křepelčích vejcích, kuřecím mase a tří druhů hmyzu pro kvalitativní a kvantitativní zastoupení mastných kyselin. V experimentu bylo dosaženo zvýšení obsahu PUFA n-3 v živočišných tkáních (P < 0,05). Přídavek semen šalvěje španělské do krmiva zvířat měl vliv na senzorické vlastnosti jejich produktů. Vliv EPA a DHA na obsah krevních lipidů v plazmě a zastoupení mastných kyselin v tkáních potkanů bylo ovlivněno přidáním lososového a palmového oleje do krmiva modelových zvířat. V pokusu byl u skupiny s obsahem lososového oleje v krmivu snížen obsah celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triacylglycerolů v porovnání se skupinou kontrolní a skupinou s přídavkem palmového tuku do krmiva (P < 0,05).
Klíčová slova:mastné kyseliny, hmyz, křepelčí vejce

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc..