Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Veronika Švehlová, Ph.D.
Identifikační číslo: 17394
Univerzitní e-mail: xrozikov [at] node.mendelu.cz
 
C 99 93  Studium pedagogiky C-SOP
ICV C-SOP komb [roč 1]
Celoživotní vzdělávání, kombinovaná forma
1. ročník
 
Externí oponentka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     
     
Závěrečná práce
     
     
Publikace     Orgány
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Plynová chromatografie esterů mastných kyselin ve vybraných druzích potravin.
Autor:
Ing. Veronika Švehlová, Ph.D.
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Dana Bednaříková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Plynová chromatografie esterů mastných kyselin ve vybraných druzích potravin.
Abstrakt:
Ve své diplomové práci zpracovávám problematiku mastných kyselin, jejich chemickou stavbu, funkci, charakteristiku, možnosti izolace a jejich zastoupení v živočišných tucích, rostlinných olejích a v různých druzích masa. Zastoupení mastných kyselin a lipidů celkově ve výživě člověka a porovnání se zásadami správné výživy. V práci jsou uvedeny teoretické základy chromatografie obecně a se zaměřením na plynovou chromatografii a popisu přístrojového vybavení. Cílem mé práce je navržení metodiky pro izolaci mastných kyselin z reálných potravinových vzorků a jejich analýza na GC-FID. Zoptimalizování všech faktorů ovlivňujících analýzu a přizpůsobení je podmínkám našeho měření. Nastavit nejvhodnější teplotní a časový program na plynovém chromatografu Fisons 8000 series. Naměřené vzorky kvalitativně vyhodnotit dle porovnání elučního času a objemu neznámé složky se standardem při stejných podmínkách a následně vyhodnotit kvantitativně pomocí plochy píku. V diplomové práci byly použity jako vzorky pro analyzování různé druhy masa vepřového, kuřecího, hovězího, kachního, králičího a rybího. Vzorky masa pocházely z domácího a intenzivního chovu.
Klíčová slova:
mastné kyseliny, plynová chromatografie, maso

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D..