Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Veronika Švehlová, Ph.D.
Identifikační číslo: 17394
Univerzitní e-mail: xrozikov [at] node.mendelu.cz
 
C 99 93  Studium pedagogiky C-SOP
ICV C-SOP komb [roč 1]
Celoživotní vzdělávání, kombinovaná forma
1. ročník
 
Externí oponentka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty          
Závěrečná práce
          
     
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Přínosy a rizika používání pesticidů v rostlinné produkci
Autor: Ing. Veronika Švehlová, Ph.D.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Jiří Procházka
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Přínosy a rizika používání pesticidů v rostlinné produkci
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce bylo prostudovat a zpracovat problematiku pesticidů jejich pozitivní a negativní účinky ovlivňující pěstování rostlin s dopady na životní prostředí, živočišnou říši a na člověka. Rozdělení pesticidů je dle hlavních chemických skupin a dle použití proti škodlivým činitelům. Úvodní kapitoly se zabývají tímto rozdělením a přiřazením významných účinných látek k chemickým strukturám používaných v minulosti a v současnosti, stručným popsáním jejich účinků a ovlivnění životního prostředí. Fyzikálně chemické vlastnosti stanovené analytickými metodami a biologické vlastnosti určují pesticidní aktivitu, která udává toxicitu dané látky, schopnost tvorby reziduí, biokumulaci a perzistenci v životním prostředí. Poznání nebezpečných účinků a jejich nepříznivého vlivu na životní prostředí vede k zajištění bezpečnosti a selektivnosti chemikálií, k vývoji nových moderních pesticidů a alternativních postupů při ochraně rostlin před škodlivými činiteli. Přihlášení přípravků k registraci a jejich aplikace je usměrněna legislativními opatřeními. V poslední části mé bakalářské práce srovnávám používání pesticidů v letech 2003- 2007.
Klíčová slova:
pesticidy, životní prostředí, škodlivý činitelé

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D..