Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Vít Karber
Identifikačné číslo: 17218
Univerzitný e-mail: vit.karber [at] mendelu.cz
 
Správce a admin. inform. a kom. technol. - Děkanát FRRMS (FRRMS)
 
Systémový integrátor - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Kontakty
     
     
Publikácie
     Orgány          

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

Funkce lesů v systému ekosystémových služeb. Brno: Mendelova universita v Brně, 2016. 72 s. ISBN 978-80-7509-468-1.

Originálny názov:
Funkce lesů v systému ekosystémových služeb
Anglický názov:
Editor:
Pracovisko:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7509-468-1
Vydavateľ:
Mendelova universita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2016
Číslo vydania:
Počet strán:
72
Akcia:
Funkce lesů v systému ekosystémových služeb
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2016
Uplatnenie na projektoch:
Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 13.01.2017 18:35 (Ing. Jiří Schneider, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

VESELÁ, Š. -- SCHNEIDER, J. -- HOLUŠOVÁ, K. -- LAMPARTOVÁ, I. -- KARBER, V. -- LORENCOVÁ, H. -- LACINA, D. Funkce lesů v systému ekosystémových služeb. 23. 4. 2016 - 24. 4. 2016, Křtiny (CZ).

Originálny názov:
Funkce lesů v systému ekosystémových služeb
Anglický názov:
Organizátor: Mgr. Šárka Veselá
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.
Bc. Vít Karber
Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Ing. Darek Lacina
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Křtiny
Usporiadateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Štát:
Česká republika
Rozsah akcie: celoštátna akcia
Typ konferencie:
ostatné
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
23. 4. 2016
Dátum ukončenia:
24. 4. 2016
Rok konania:
Počet účastníkov celkom:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2016
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch:
Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
26.06.2016 18:00 (Ing. Jiří Schneider, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2345
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -