Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Vít Karber
Identifikační číslo: 17218
Univerzitní e-mail: vit.karber [at] mendelu.cz
 
Správce a admin. inform. a kom. technol. - Děkanát FRRMS (FRRMS)
 
Systémový integrátor - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (MENDELU)

     
Závěrečná práce
     
Publikace
     
     Konference
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

Funkce lesů v systému ekosystémových služeb. Brno: Mendelova universita v Brně, 2016. 72 s. ISBN 978-80-7509-468-1.

Originální název:
Funkce lesů v systému ekosystémových služeb
Anglický název:
Editor:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Bc. Vít Karber
Pracoviště:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-468-1
Nakladatel:
Mendelova universita v Brně
Místo vydání: Brno
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2016
Číslo vydání:
Počet stran:
72
Akce: Funkce lesů v systému ekosystémových služeb
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2016
Uplatněno na projektech:
Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
13.01.2017 18:35 (Ing. Jiří Schneider, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

VESELÁ, Š. -- SCHNEIDER, J. -- HOLUŠOVÁ, K. -- LAMPARTOVÁ, I. -- KARBER, V. -- LORENCOVÁ, H. -- LACINA, D. Funkce lesů v systému ekosystémových služeb. 23. 4. 2016 - 24. 4. 2016, Křtiny (CZ).

Originální název:
Funkce lesů v systému ekosystémových služeb
Anglický název:
Organizátor:
Pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Křtiny
Pořadatel:
Mendelova univerzita v Brně
Stát: Česká republika
Rozsah akce:
celostátní akce
Typ konference:
ostatní
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení: 23. 4. 2016
Datum ukončení:
24. 4. 2016
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2016
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 26.06.2016 18:00 (Ing. Jiří Schneider, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -