Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Vít Karber
Identifikačné číslo: 17218
Univerzitný e-mail: vit.karber [at] mendelu.cz
 
Správce a admin. inform. a kom. technol. - Děkanát FRRMS (FRRMS)
 
Systémový integrátor - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Kontakty     Záverečná práca     Publikácie     Orgány     Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

The Role Of Forest Functions Within Ecosystem Services. Brno: Mendel university in Brno, 2016. 108 s. ISBN 978-80-7509-464-3.

Originálny názov: The Role Of Forest Functions Within Ecosystem Services
Český názov:
Editor: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Bc. Vít Karber
Pracovisko: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7509-464-3
Vydavateľ: Mendel university in Brno
Miesto vydania: Brno
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2016
Číslo vydania:
Počet strán: 108
Akcia: The Role of Forest Functions Within Ecosystem Services
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Odbor výsledku: Lesnictví
Ochrana krajinných území
Zemědělská ekonomie
Rok uplatnenia: 2016
Uplatnenie na projektoch: Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí
 
Záznam vložil: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Posledná zmena: 21.03.2017 14:15 (Mgr. et Mgr. Tomáš Mazáč)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

VESELÁ, Š. -- HOLUŠOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. -- LORENCOVÁ, H. -- KARBER, V. -- LAMPARTOVÁ, I. The Role of Forest Functions Within Ecosystem Services. 5. 4. 2016 - 8. 4. 2016, Křtiny (CZ). URL: http://www.icabr.com/forests/

Originálny názov: The Role of Forest Functions Within Ecosystem Services
Český názov:
Organizátor: Mgr. Šárka Veselá
Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Bc. Vít Karber
Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.
Pracovisko: Zámek Křtiny - vzdělávací a kulturní středisko
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Křtiny
Usporiadateľ: Mendel University in Brno
Štát: Česká republika
Rozsah akcie: celosvetová akcia
Typ konferencie: vedecká konferencia
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia: 5. 4. 2016
Dátum ukončenia: 8. 4. 2016
Rok konania:
Počet účastníkov celkom: 92
Počet účastníkov zo zahraničia: 29
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: The aim of the conference is to contribute to the development of knowledge and possibilities of quantification of ecosystem production and social utilisation of forests functions. The goal of the conference is also to contribute to identification of functions of forests as an integral part and a natural base for evaluation of ecosystem services of forests. Last but not least, the conference serves as a platform for presentation of analyses of forest ecosystems as a way to evaluate the functional effects of forests.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: angličtina: Human well-being, ecosystem services, Forest functions
Odbor výsledku: Lesnictví
Městské, oblastní a dopravní plánování
Ekologie - společenstva
Rok uplatnenia: 2016
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch: Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí
URL: http://www.icabr.com/forests/
 
Záznam vložil: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Posledná zmena: 21.03.2017 14:15 (Mgr. et Mgr. Tomáš Mazáč)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -