Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Vít Karber
Identifikačné číslo: 17218
Univerzitný e-mail: vit.karber [at] mendelu.cz
 
Správce a admin. inform. a kom. technol. - Děkanát FRRMS (FRRMS)
 
Systémový integrátor - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Kontakty     Záverečná práca     Publikácie     Orgány     Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VESELÁ, Š. -- SCHNEIDER, J. -- HOLUŠOVÁ, K. -- LAMPARTOVÁ, I. -- KARBER, V. -- LORENCOVÁ, H. -- LACINA, D. Funkce lesů v systému ekosystémových služeb. 23. 4. 2016 - 24. 4. 2016, Křtiny (CZ).

Originálny názov: Funkce lesů v systému ekosystémových služeb
Anglický názov:
Organizátor: Mgr. Šárka Veselá
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.
Bc. Vít Karber
Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Ing. Darek Lacina
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Křtiny
Usporiadateľ: Mendelova univerzita v Brně
Štát: Česká republika
Rozsah akcie: celoštátna akcia
Typ konferencie: ostatné
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia: 23. 4. 2016
Dátum ukončenia: 24. 4. 2016
Rok konania:
Počet účastníkov celkom:
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2016
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch: Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí
 
Záznam vložil: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Posledná zmena: 26.06.2016 18:00 (Ing. Jiří Schneider, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -