Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ludmila Brestičová
Identification number: 1718
 
Academic staff - assistant - Department of Informatics (FBE)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts
     
     
Final thesis
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Final thesis
Thesis title:Free time activity -- Media education
Written by (author):
Ing. Ludmila Brestičová
Department:
Institute of Lifelong Learning
Thesis supervisor:
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Volnočasové aktivity a mediální výchova
Summary:
Brestičová, L. Tvorba školního časopisu -- využití počítače ve volném čase dětí a mládeže Práce se zabývá školním časopisem jako volnočasovou aktivitou s hlavním důrazem na využití prostředků ICT při jeho tvorbě. V úvodu jsou popsány volnočasové aktivity žáků a studentů s možnostmi využití ICT. Hlavní část práce je věnována metodice tvorby školního časopisu a přehledu zkušeností od zahájení vytváření nového periodika až po problémy s vydáváním a možnostmi jejich řešení. Závěrečná část se věnuje průřezovému tématu Mediální výchova a ukazuje možnosti začlenění problematiky školních časopisů do ŠVP jednotlivých škol.
Key words:
volnočasové aktivity, školní časopis, mediální výchova

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Dr. Ing. Jiří Rybička.