Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ludmila Brestičová
Identification number: 1718
University e-mail: ludmila.bresticova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Informatics (FBE)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Dagmar Axamitová
Využití interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka
July 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Kamila Bačová
Výuka informatiky na 2. stupni ZŠ
June 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Lukáš Bajer
Moderní prezentace: nový přístup k efektivním prezentacím
December 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jaroslav Bartoška
Podpora výuky matematiky na ZŠ s využitím ICT
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jiří Bartoška
ICT kompetence pedagogů
July 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Ivan Bednář
Systém Moodle a jeho využití v prostředí střední odborné školy
December 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jan Blažek
Využití počítače ve výuce odborných předmětů
July 2008Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jana Bobčíková
Didaktické hry v prezentačních programech
August 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jana Božeková
Propojení formálního a neformálního vzdělávání na SŠ
May 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Ivana Brabcová
Žákovské projekty s podporou ICT
January 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Kamil Bratršovský
Využití elearningu pro výuku žáků se SPU
July 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Ivana Brhelová
Netradiční zpracování fotografie
July 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Pavel Broža
Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií
September 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Mgr. Jiří Břeň
Projektová činnost na střední škole
June 2007Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Pavel Březina
Školní informační systém v prostředí ZŠ s větším počtem žáků
February 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Mgr. Bc. Roman Cach
Online výukový portál FRED
January 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Petr Caloň
Příprava a realizace projektu učebny pro interaktivní a multimediální výuku společenskovědních předmětů
June 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Kateřina Cásková
Využití výukových programů v hodinách anglického jazyka
August 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jaroslav Cinkl
Videotvorba žáků základní školy
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Magda Crháková
Online výukové programy
December 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Blanka Čechová
Software pro odborné školy oděvní
December 2008Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Lucie Čemusová
Výběr vhodného softwarového řešení pro základní školy
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Renata Čermáková
Výuka algoritmizace na SŠ
June 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Mgr. Tomáš Dědek
Řešení počítačových a datových sítí ve školním prostředí
January 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Hana Dobrovolná
Využití ICT na zakladních školách praktických
May 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jiří Dokoupil
Metodika výuky počítačového konstruování na odborných školách strojírenských
May 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Pavel Drda
Metodika tvorby digitálních učebních materiálů pro matematiku
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Ludmila Drobná
Využití interaktivní tabule při výuce matematiky na II. stupni základní školy
May 2008Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Hana Dudíková
Metodika vedení kroužku se zaměřením na algoritmizaci a programování na nižším stupni gymnázia
January 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Mgr. Ivana Dvořáčková
Využití počítače při reedukaci dyskalkulie
June 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Ladislava Dvořáková
Prvouka, přírodověda a vlastivěda s interaktivní tabulí
June 2008Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Martin Falta
Využití netradičních IT pomůcek při výuce fyziky na II. stupni ZŠ
September 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Lenka Fasorová
Aktivizační prvky ve výuce chemie
February 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Petr Fiala
Komunikační dovednosti ve výuce na ZŠ
January 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Karel Fischer
:Digitální zpracování výuky jako pomocník v přípravě žáků na vyučování
July 2010Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Václav Fišer
Mezinárodní žákovské projekty
January 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Dagmar Flídrová
Vyuziti cloudoveho systemu ve skole se zamerenim na Google Apps for Edu
January 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Gabriela Folvarčíková
Příprava soutěže "Dětské programovací jazyky"
May 2007Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Lukáš Formánek
Klasifikace v prostředí LMS Moodle
June 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Petr Fořt
Řešení žákovských projektů pomocí PLM technologií
June 2010Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jiří Friedl
Možnosti využití programu Zonner Callisto učitelem
July 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Ivan Gavanda
Využití e-learningu v podmínkách SOŠ a SOU
December 2007Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Alexandra Gorčíková
Praktické ověření vzdělávacího obsahu ICT na 1. stupni ZŠ
June 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Milan Hampl
Využití multimediální učebny ve výuce na ZŠ
January 2008Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Marcela Hanáková
Řešení vnitřního informačního systému školy
July 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Barbora Havířová
Metoda vzájemného učení při výuce informatiky
May 2019Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Kamil Hégr
Využití ICT v baristice a baristickém kurzu
September 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Mgr. Lenka Hejdová
Výuka finanční gramotnosti na 1. stupni ZŠ pomocí prostředků ICT
October 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Hodovská
Náklady na skladovou evidenci drobných a malých podniků
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Petr Holub
Využití ICT při výuce učebního oboru řezník-uzenář
February 2008Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jana Homolková
Využití ICT v oblasti člověk a svět práce
September 2013Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Pavel Horák
Interaktivní tabule ve výuce fyziky na základní škole
June 2008Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Michal Horalík
Metodika tvorby digitálních učebních materiálů pro střední školu
January 2013Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Eva Horňáková
Využití zařízení e-Beam ve výuce na druhém stupni ZŠ
December 2009Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Michal Hutěčka
Využití iPadu ve výuce u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
December 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Hana Hvozdenská
Využití ICT v hodinách hudební výchovy na prvním stupni ZŠ
May 2013Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Eva Jamborová
Interaktivní tabule a její využití ve výuce na 2. stupni ZŠ
January 2008Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jakub Janča
Implementace databáze znalostí na základní škole
January 2013Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Helena Janková
Využití interaktivní tabule ve výuce matematiky v 5. ročníku ZŠ
June 2008Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Radovan Jansa
Nasazení cloudu a virtualizace v prostředí střední školy
June 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Jaša
Implementace výukového modulu do informačního systému pro střední školy
May 2008Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): PaedDr. Iva Jínková
Využití ICT dovedností žáků 1. stupně při realizaci EVVO projektu
June 2013Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Petra Jonášová
Hlasovací zařízení ve výuce na 1. stupni ZŠ
December 2007Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Martin Jurtík
Metodická příprava výuky ICT na 1. stupni ZŠ
December 2009Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jan Jůzl
Využití Open Source produktů na základní škole
January 2009Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Vlasta Kajnarová
ICT ve výuce na střední odborné škole
December 2007Displaying the final thesis
67.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Mgr. Dana Kaprálová
Využití ICT v přípravě na základní školní docházku
June 2007Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Tomáš Karásek
Zefektivnění využití LMS Moodle na ZŠ
June 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Alica Kavanová
EJP – elektronická verze portfolia a její aplikace ve výuce
January 2013Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Květa Klímová
Využití Google Apps v práci učitele
May 2011Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Petra Koktavá
Předmět Informatika ve výuce na 1 stupni ZŠ
January 2010Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Kateřina Koubková
Využití ICT při řízení základní školy
December 2012Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Pavlína Krajňáková
Tvorba testů v tabulkovém kalkulátoru
June 2010Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jaroslav Krejčí
Svobodný výukový software a jeho lokalizace
February 2010Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Martina Krejčiříková
Výuka multimédií na druhém stupni ZŠ a nižším stupni gymnázia
December 2012Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Zdeňka Krišová
Úprava seminárních prací na středních školách
January 2009Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Iva Kršňáková
Zpracování podnikatelkého záměru v ekonomických předmětech na odborných školách
December 2012Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): RNDr. Soňa Krysová
Ankety ve webové aplikaci Bakaláři
December 2012Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Šárka Křenová
Počítačová grafika ve výuce na základní škole
December 2008Displaying the final thesis
80.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Mgr. Libor Kubes
Práce s talentovanými žáky na ZŠ
May 2007Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jindřich Kubíček
Využití ICT na partnerských školách Hotelové školy Jeseník
June 2008Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Michaela Kuboňová
Využití ICT v 6. ročníku ZŠ dle ŠVP
January 2008Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Ditta Kukaňová
Možnosti využití GeoGebry pří výuce matematiky na střední škole
December 2012Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Barbora Kulhánková
Prezentační technika ve školách
December 2009Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Monika Kumštarová
Výuka informatiky na základní škole praktické
July 2012Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Anežka Kuncová
Tvorba a správa školního webu pomocí svobodného redakčního systému Albireo
June 2010Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Petr Látal
Zavedení nového předmětu "Tvorba prezentací"
January 2010Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Zdeněk Lichtneger
Výukové programy pro český jazyk a matematiku a jejich využití na 1. stupni ZŠ
June 2008Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Radim Lindner
Metody a formy práce při výuce s interaktivní tabulí.
December 2012Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Zdeněk Liška
Využití tabletů ve výuce
June 2013Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jana Lišková
Analýza zájmu pedadogů o výuku s využitím prostředků ICT na základní škole
February 2013Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Ladislav Lór
Využití wiki technologií ve výuce
June 2010Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Pavel Lovas
Speciální software pro výuku chemie
July 2012Displaying the final thesis
94.Final thesis is incompleteFT(FS)Written by (author): Mgr. Bedřich Lužík
Vybavení odborných učeben moderní technikou
August 2012Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Ivana Macíková
Hodnocení digitálních učebních materiálů pro výuku chemie
August 2013Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jana Macková
Multimediální výuka fyziky
June 2008Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Marie Magerová
Možnosti využití ICT ve výukových projektech na 1. stupni ZŠ
May 2008Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jitka Machačová
Návrh moderní počítačové učebny (školícího střediska)
August 2013Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Roman Machain
Využití ICT při výuce deskriptivní geometrie
May 2019Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Vlasta Maleňáková
PC Control využití prostředí pro řízení učebny
August 2013Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Libor Mandovec
Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj evaluace ICT dovedností
May 2013Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Zdeněk Maniš
Tvorba odborné náplně portálu pro učitele matematiky na 2. stupni ZŠ
May 2011Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jaroslav Marek
Využití ICT technologií v mimoškolní činnosti žáků ZŠ
June 2007Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Švecová Martina
Nové možnosti využití interaktivity ve výuce
June 2011Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): PhDr. Alena Mašláňová
Interaktivní výuka na SŠ typu odborné učiliště
May 2008Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jindřich Matějíček
Práce s webovými aplikacemi systému Bakaláři
August 2012Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Iveta Matušková
Metodika tvorby testů s použitím školního software
December 2012Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Josef Matyáš
E-learning na střední škole
June 2007Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Bc. Lucie Mayerová
Spojení ICT s předmětem tělesná výchova
January 2010Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Vladimír Mezuliáník
Využití informačních technologií ve výuce matematiky na střední škole
February 2009Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Michal Mikláš
Interaktivní výukové objekty
May 2009Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Daniel Mikš
Metodika použití grafických editorů na základní škole
May 2011Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Radek Mikula
Informační systém školy v prostředí moodle
January 2009Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jaroslav Mikyna
Kompenzační cvičení u PC pro odstranění svalových dysbalancí
May 2019Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Kateřina Misková
Využití počítače ve výuce matematiky ve speciálním školství se zaměřením na žáky s SPU
June 2012Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Zdeněk Mucha
Interaktivní tabule a multimédia ve výuce na základní škole
May 2007Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. František Najman
Využití ICT ve výuce odborných předmětů stavebních oborů na odborném učilišti
August 2009Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Roman Navrátil
Práce zástupce ředitele ZŠ s podporou ICT
May 2009Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jan Němec
Metodika tvorby interaktivních DUM
August 2012Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Otmar Němec
Školní interaktivní web
December 2007Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jiří Nohel
Vytvoření výukových materiálů pro potřeby přírodopisu a volitelného předmětu "Člověk a příroda", se zaměřením na myslivost
January 2008Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Roman Ondrůšek
Přechod od statických stránek na redakční systém
February 2009Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Lenka Orálková
Možnosti využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech
February 2009Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Luboš Pajtina
Využití interaktivního zařízení eBeam ve výuce
July 2008Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Kateřina Pálková
Program SketchUp na základní škole
January 2014Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Veronika Pálková
Výuka principů prezentování
January 2014Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Ondřej Pantlík
Využití ICT ve výuce matematiky
February 2009Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jiří Pátek
Projekt počítačové učebny se zaměřením na její správu a řízení s využitím softwarového řešení
January 2009Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Ilona Pavelková
Výuka psaní desetiprstovou metodou na základní škole
February 2013Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): RNDr. Alena Pavlačková
Vybudování e-learningového systému na střední škole
December 2009Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Zbyněk Pavlon
Tvorba interaktivních výukových materiálů v programu EduRibbon
July 2008Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Veronika Pazderová
Tvorba výukových materiálů v programu EduBase
May 2011Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): RNDr. Lubomír Pek
Ochrana zdraví a ergonomie při práci s PC
January 2009Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jarmila Pelcová
Využití ICT v práci ředitele málotřídní školy
July 2007Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Miroslav Pírek
Podpora výuky matematiky s využitím interaktivních materiálů
January 2010Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Milada Podolská
Dokumentace v práci managementu ZŠ
August 2012Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Pavel Polách
Práce s ICT v zájmovém kroužku dětí na ZŠ
July 2009Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Blanka Prišťová
Počítač jako didaktická pomůcka učitele málotřídní školy
July 2009Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aleš Procházka
Implementace systému pro získávání informací z webových zdrojů
April 2012Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): RNDr. Karel Pudil
Video v multimédiích
May 2010Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Petr Rejkuba
Specifika výuky ICT u žáků s lehkým mentálním postižením na 1. stupni ZŠ
June 2013Displaying the final thesis
142.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Pavel Resler
Škola online -- využití v životě školy
February 2013Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Helena Ročňáková
Počítačová podpora školního metodika prevence
May 2019Displaying the final thesis
144.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Radovan Roubalík
Využití ICT ve výuce zeměpisu v podmínkách ŠVP na ZŠ
February 2009Displaying the final thesis
145.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Pavel Roubal
Potřebné znalosti učitele v oblasti počítačové grafiky a fotografování
December 2012Displaying the final thesis
146.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Eliška Rubešová
Příprava školního výletu (exkurse) s využitím ICT
October 2012Displaying the final thesis
147.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Ing. Jan Řezník
IT podpora výuky na střední odborné škole
August 2012Displaying the final thesis
148.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Mgr. Alexandra Severová
Pozice IVT v RVP na gymnáziích
February 2009Displaying the final thesis
149.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jana Scholzová
Praktické maturity z odborných předmětů na obchodní akademii
May 2012Displaying the final thesis
150.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jitka Schovancová
Výuka ICT v 5. ročníku ZŠ dle ŠVP
May 2007Displaying the final thesis
151.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jiří Schreier
Metodika využití ICT ve strojírenských předmětech na odborných školách
June 2007Displaying the final thesis
152.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Martin Sitte
Srovnání interaktivních tabulí a jejich využitelnosti ve výuce
August 2012Displaying the final thesis
153.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jana Sklenářová
Počítač jako pomocník při výuce geometrie
July 2011Displaying the final thesis
154.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Miroslav Sláma
Cloudové služby Office 365 a jejich využití ve škole
June 2013Displaying the final thesis
155.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Andrea Slováková
Počítačové zájmové kroužky a jejich postavení v životě základní školy
December 2009Displaying the final thesis
156.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Světlana Smejkalová
Vizuální styl školní dokumentace
May 2019Displaying the final thesis
157.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Miloslav Sobotka
Inspiromat aneb mezipředmětové vztahy s ICT
June 2010Displaying the final thesis
158.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Věra Sochorová
Využití kancelářských aplikací pro tvorbu příprav
June 2010Displaying the final thesis
159.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Mgr. Zdeněk Sovadina
Využití technologií Web 2.0 ve výuce
June 2010Displaying the final thesis
160.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Libuše Spáčilová
Průřezové téma Mediální výchova na základní škole
June 2009Displaying the final thesis
161.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Eva Srkalová
Využití počítače při integraci žáků se specifickými poruchami
July 2007Displaying the final thesis
162.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Martin Staníček
Možnosti realizace průřezového tématu mediální výchova na ZŠ ve výuce i volnočasových aktivitách
January 2009Displaying the final thesis
163.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Ing. Martin Straka
Analýza a tvorba webových stránek pro střední školu
January 2018Displaying the final thesis
164.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Radovan Syrový
Digitální video v podmínkách střední školy
February 2008Displaying the final thesis
165.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): RNDr. Jiří Šeiner
Využití vizualizace pro výuku algoritmizace
October 2013Displaying the final thesis
166.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Mgr. Lenka Šenkeříková
Vliv moderních technologií na život současných dětí
February 2013Displaying the final thesis
167.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Mgr. Zuzana Šíblová
Tvorba výukových materiálů pro předměty fyzika a IVT se zaměřením na žáky s poruchami učení na ZŠ
June 2008Displaying the final thesis
168.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Markéta Šimková
Využití ICT v genealogii
May 2013Displaying the final thesis
169.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Zuzana Šimůnková
Mezioborová spolupráce ICT a výtvarné výchovy
December 2012Displaying the final thesis
170.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Blanka Škrabalová
ICT ve výuce výtvarné výchovy
September 2013Displaying the final thesis
171.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Miroslav Šlais
3D tisk a jeho využití na ZŠ
May 2019Displaying the final thesis
172.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Václav Šlajchrt
Moderní technologie -- aktuální informace, užití ve škole
July 2007Displaying the final thesis
173.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Taťána Šmigurová
Integrace ICT do výuky předmětů na 1. stupni ZŠ
May 2007Displaying the final thesis
174.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Elen Šoborová
Využití ICT ve výuce oboru kuchař na střední škole
June 2008Displaying the final thesis
175.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Vladimíra Špičková
Výstupní znalosti absolventa ZŠ v oblasti ICT
January 2009Displaying the final thesis
176.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Irena Štaffová
Vzdělávání pedagogů -- v předdůchodovém věku a seniorů v ICT
June 2008Displaying the final thesis
177.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Bohumil Šuhaj
Interaktivní materiály ve výuce němčiny
May 2011Displaying the final thesis
178.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Zdeněk Šustek
Pokročilé využití elearningového prostředí Moodle
May 2011Displaying the final thesis
179.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): RNDr. Ivana Těthalová
Metodické materiály pro výuku ekonomických předmětů
June 2007Displaying the final thesis
180.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Miloslav Tomek
Úkoly a cvičení pro práci s ICT ve výuce
January 2010Displaying the final thesis
181.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Bronislava Trčková
Přechod na nový informační systém školy
May 2019Displaying the final thesis
182.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jitka Ungermannová
Finanční gramotnost na základní škole s podporou ICT
August 2012Displaying the final thesis
183.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Vlastimil Vajďák
Bezpečnost dětí na internetu
August 2012Displaying the final thesis
184.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Petr Vaněček
Využití výpočetní techniky při výuce předmětu zemědělské stroje a zařízení
May 2012Displaying the final thesis
185.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Jan Vaněk
Google SketchUp ve výuce IKT na základní škole
August 2013Displaying the final thesis
186.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Miloslav Vaněk
Elektronické formuláře ve školní praxi
May 2012Displaying the final thesis
187.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Hana Vaňková
Metodika využití Imagine Logo ve výuce
July 2011Displaying the final thesis
188.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jaroslav Velísek
Příprava a realizace volnočasových aktivit pro žáky základní školy
February 2008Displaying the final thesis
189.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Romana Veselá
Využití moderních nástrojů prezentování při volnočasových aktivitách na základní škole
May 2012Displaying the final thesis
190.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Karel Vitula
Fotografická tvorba studentů na střední škole
June 2011Displaying the final thesis
191.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): PaedDr. Jolana Vlková
Informatika na 1. stupni základní školy
December 2012Displaying the final thesis
192.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Svatopluk Vlk
ICT a autistický žák
May 2013Displaying the final thesis
193.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jana Wasserbauerová
ICT v oboru Stavebnictví
December 2007Displaying the final thesis
194.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Robert Weinlich
ICT ve výuce matematiky aneb rukověť začínajícího matematika
February 2008Displaying the final thesis
195.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Matouš Worm
Využití moderních technologií ve sportu
June 2013Displaying the final thesis
196.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Vilém Závodný
Využití e-learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle.
January 2008Displaying the final thesis
197.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Vendula Zemanová
Využití interaktivní tabule na základní škole
December 2007Displaying the final thesis
198.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Alena Zezulová
Posouzení stávající učebny výpočetní techniky a návrh na její rekonstrukci
June 2012Displaying the final thesis
199.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Mgr. Tomáš Zgažar
Redakční systém školy
December 2008Displaying the final thesis
200.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Iva Zikmundová
Návrh informačního systému pro výchovné ústavy
May 2011Displaying the final thesis
201.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Anna Zlámalová
Využití ICT ve výuce německého jazyka
January 2009Displaying the final thesis
202.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Mgr. Tomáš Zouhar
Využití ICT a moderních forem ve výuce hudební výchovy
February 2008Displaying the final thesis
203.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Ing. Marie Žilková
Využití tabulkových kalkulátorů v managamentu školy
March 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress