Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1714
Univerzitný e-mail: katerina.ryglova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - docentka - Ústav marketingu a obchodu (PEF)
 
Externá učiteľka - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba
     
Publikácie
     Orgány     Konferencie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRÁLIKOVÁ, A. -- PERUTHOVÁ, A. -- RYGLOVÁ, K. Impact of destination image on satisfaction and loyalty. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. zv. 68, č. 1, s. 199--209. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/1/0199/

Originálny názov:
Impact of destination image on satisfaction and loyalty
Český názov:
Autor:
Ing. Andrea Králiková
Astrida Peruthová
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Pracovisko: Ústav marketingu a obchodu
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 68
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany:
199
Do strany:
209
Počet strán:
11
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Tourist destinations are currently subjects of strong competition and their visitors are influenced by various factors, including the image of a destination. This paper deals with the topic of destination image and its influence on the tourist overall satisfaction and loyalty towards a destination. The study is aiming at domestic tourists in the Czech Republic. The data were obtained through a questionnaire survey with quota sampling. Sixteen destination image factors were researched. Nine of the factors have an influence on overall satisfaction (the most influential one being the attractiveness of a destination, the uniqueness of a destination and the friendly acceptance by the locals). Eight factors were statistically proved to have an influence on loyalty by means of oral or online recommendation, with the most influential factor being the sense of security. Finally, four factors have an influence on loyalty by means of the intention to revisit a destination (the uniqueness of a destination, food, the suitability of a destination for summer and all-year-round holiday). The research results enable deeper understanding of the loyalty towards a destination which is very important for destination managers and services providers in destination.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://acta.mendelu.cz/68/1/0199/
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
14.04.2020 08:26 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originálny názov:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikácie:
Periodikum
ISSN:
1211-8516
Štát vydavateľa: Česká republika
Miesto vydania:
Brno
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
URL:
http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
čeština
Kľúčové slová:
čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
VolumeRočník
Lokácia
43
1995Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Informační centrum-studovna
44
1996Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996
Informační centrum-studovna
45
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997
Informační centrum-studovna
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Informační centrum-studovna
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
471999Informační centrum-studovna
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000
Informační centrum-studovna
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
492001
Informační centrum-studovna
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002
Informační centrum-studovna
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2003Informační centrum-studovna
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522004
Informační centrum-studovna
522004
Informační centrum-čítárna časopisů
532005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005Informační centrum-studovna
532005
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006Informační centrum-studovna
542006
Informační centrum-čítárna časopisů
552007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007
Informační centrum-studovna
552007Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-studovna
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009Informační centrum-studovna
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
582010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
582010Informační centrum-studovna
582010
Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011
Informační centrum-studovna
59
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
60
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012
Informační centrum-studovna
60
2012
Informační centrum-čítárna časopisů

Čiastkové knižnice
Názov
Číslo
ÚstavKnihovníkTelefón
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035
Informační centrum-studovna
944/3
+420 545 136 201
jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3ÚK ÚVIS CPAlena Galbavá+420 519 367 395
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
Lenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Zodpovedná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Posledná zmena:
05.05.2020 12:58 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1
2
34
5
zlé
dobré        nezaujímavé
zaujímavé
Hodnotilo: 19
Priemer: 3.95
        
Hodnotilo: 17Priemer: 4.00
1
2345
        
1
2
3
4
5
laické
odborné
        
teoretické
praktické
Hodnotilo: 16Priemer: 4.06
        
Hodnotilo: 13
Priemer: 4.38