Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Identification number: 1714
University e-mail: katerina.ryglova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Marketing and Trade (FBE)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Quality in wine destinations
Written by (author): Bc. Lucie Mišková
Department: Department of Marketing and Trade (FBE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Opponent:Ing. Astrida Peruthová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Kvalita ve vinařských destinacích
Summary:Mišková, L., Kvalita ve vinařských destinacích. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Tato bakalářská práce se zabývá faktory kvality ve vinařské destinaci Lednicko-valtický areál a Pálava. První část je teoretická, a vysvětluje pojmy, které s touto prací souvisí, jako jsou cestovní ruch a jeho kvalita ve vinařské destinaci LVA a Pálava. Druhá část je praktická a je tvořena kvantitativním výzkumem, hodnotícím jednotlivé faktory loajality a kvality cestovního ruchu v této vinařské destinaci. Dále pokračuje analýzou současného stavu destinace a hodnocením faktorů kvality na základě IPA analýzy. Závěrem jsou stanoveny návrhy a doporučení na zlepšení, které by mohly vést ke zvýšení kvality cestovního ruchu v této destinaci.
Key words:vinařská turistika, destinace, kvalita, cesrtovní ruch

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D..