Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Identification number: 1714
University e-mail: katerina.ryglova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Marketing and Trade (FBE)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Quality of services in hospitality industry
Written by (author): Ing. Veronika Ševelová
Department: Department of Marketing and Trade (FBE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Kvalita služeb v pohostinství
Summary:Bakalářská práce je zaměřena na kvalitu služeb v pohostinství. Hlavním cílem této práce je prostřednictvím zákazníků identifikovat stěžejní faktory kvality služeb v pohostinství, které povedou ke zlepšení kvality služeb a k zvýšení konkurenceschopnosti poskytovatelů služeb v pohostinství. Práce je rozdělena dvě části, na teoretickou a vlastní část. V teoretické části práce jsou zpracovány poznatky týkající se cestovního ruchu, pohostinství, spokojenosti zákazníka, kvality služeb a řízení kvality služeb. Vlastní část zahrnuje analýzu současného stavu v oblasti kvality pohostinství, analýzu a popis výsledků zjištěných prostřednictvím dotazníkového šetření.
Key words:pohostinství, stravovací služby, ubytovací služby, spokojenost zákazníků, dimenze kvality služeb, kvalita služeb, řízení kvality služeb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D..