Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Identification number: 1714
University e-mail: katerina.ryglova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Marketing and Trade (FBE)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The importance and perspective of the certification hotel services
Written by (author): Bc. Daniela Jeřábková
Department: Department of Marketing and Trade (FBE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Opponent:Ing. Klára Mrkosová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Význam a perspektivy certifikace hotelových služeb
Summary:Předmětem bakalářské práce je zhodnocení implementace Oficiální jednotné klasifikace do hotelových služeb. V literárním přehledu jsou zahrnuty poznatky z marketingového managementu ubytovacích služeb s aspektem možnosti jejich certifikace. V souvislosti s tímto aspektem je zmapován také vývoj klasifikace ubytovacích služeb na území České republiky. Vlastní práce zahrnuje primární marketingové výzkumy, zhodnocení současného stavu v oblasti certifikací ubytovacích služeb a aplikaci na modelovém příkladu Lázeňského hotelu Thermal. V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky.
Key words:úroveň a kvalita hotelových služeb, Thermal, Certifikace, hotel, oficiální klasifikace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D..