Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Identification number: 1714
University e-mail: katerina.ryglova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Marketing and Trade (FBE)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Travellers' Satisfaction of STUDENT AGENCY s.r.o.
Written by (author): Ing. Marcela Hamříková
Department: Department of Marketing and Trade (FBE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Opponent:Mgr. Kristýna Čermáková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Spokojenost cestujících společnosti STUDENT AGENCY s.r.o.
Summary:Hlavním cílem diplomové práce je návrh strategie vedoucí ke zvýšení spokojenosti cestujících společnosti STUDENT AGENCY. Ke splnění toho cíle bylo použito primární dotazníkové šetření. Jako nástroj byl využit dotazník, který měl písemnou a online podobu. Dílčím cílem je analýza chování spotřebitele využívajícího služby společnosti, určení nejdůležitějších faktorů, na jejichž základě spotřebitel hodnotí úroveň spokojenosti a jak je s těmito faktory spokojen.
Key words:služby, autobusová doprava, dotazník, spokojenost spotřebitele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D..