Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Identification number: 1714
University e-mail: katerina.ryglova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Marketing and Trade (FBE)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of utilizing of customer satisfaction monitoring in tourism
Written by (author): Bc. Ing. Šárka Vondrušková
Department: Department of Marketing and Trade (FBE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Opponent:Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využívání monitoringu spokojenosti zákazníka v cestovním ruchu
Summary:VONDRUŠKOVÁ, Š. Analýza využívání monitoringu spokojenosti zákazníka v cestovním ruchu. Bakalářská práce, Brno, 2006. Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu využívání monitoringu spokojenosti zákazníka v cestovním ruchu. Cílem práce je zjistit, analyzovat a vyhodnotit, zda se podniky zajímají o spokojenost svých zákazníků a zda provádí sledování této spokojenosti. Analýza byla provedena na vzorku vybraných cestovních kanceláří a agentur, ubytovacích zařízení a restauračních zařízení. Práce se dále teoreticky zabývá rozhodovacím procesem spotřebitele (co v něm hraje hlavní roli) a spotřebitelským chováním zákazníků. Při zkoumání využívání monitoringu byl proveden primární průzkum pomocí elektronického dotazování. Výsledky průzkumu jsou prezentovány v závěru bakalářské práce.
Key words:Spokojenost zákazníka, Cestovní ruch, Chování spotřebitele, Marketingový výzkum, Rozhodovací proces

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D..