Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Identification number: 1714
University e-mail: katerina.ryglova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Marketing and Trade (FBE)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of activities of the Information centre for tourists in Brno
Written by (author): Ing. Renata Kovářová
Department: Department of Marketing and Trade (FBE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Opponent:Ing. Tomáš Urbánek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza činnosti turistického informačního centra v Brně
Summary:Bakalářská práce se zabývá analyzováním a hodnocením činnosti turistického informačního centra (TIC) města Brna. Praktická část zachycuje současný stav činnosti TIC, analýzu klientely a ke sběru aktuálních dat využívá vlastní dotazníkové šetření. Na závěr je sestavena SWOT analýza TIC a jsou podána doporučení, které by mohly pomoci vylepšit činnost TIC, zvýšit jeho návštěvnost nejenom turisty, ale i místním obyvatelstvem a tím přispět k rozvoji cestovního ruchu v Brně.
Key words:turistické informační centrum, cestovní ruch, Brno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D..