Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Identification number: 1714
University e-mail: katerina.ryglova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Marketing and Trade (FBE)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Magdalena Balharová
Certifikace Cyklisté vítáni a její vliv na vinařskou turistiku v oblasti Znojemska
April 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Balková
Identifikace faktorů brzdící podnikatelské aktivity v cestovním ruchu na venkově
May 2006Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Balková
Předpoklady pro cestovní ruch v mikroregionu Hlinecko
June 2003Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Vendula Bartoňová
Incentivní cestovní ruch v ČR
June 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Monika Bédiová, Ph.D.
Spokojnosť a lojalita klientov cestovného ruchu.
September 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Belavá
Spokojenost klientů ubytovacích zařízení v Jihomoravském kraji
May 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Thorsten Bendisch
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro area
September 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Benešová
Marketingová analýza cestovního ruchu ve městě Brně
January 2006Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Kristina Börner
Offside trap against game-changer: BigData – big problems or magical mobile moments?
October 2021Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Bornová
Perspektivy slevových portálů v oblasti cestovního ruchu v České republice
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Bratránková
Kvantifikace spokojenosti zákazníka s využitím GAP modelu v hotelnictví
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vít Bravený
Společenská odpovědnost v cestovním ruchu
April 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mariana Bražinová
Loajalita návštěvníka k destinaci
January 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Burešová
Analýza destinačního managementu v ČR
April 2006Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Cigánková
Faktory ovlivňující nákupní proces služeb cestovního ruchu
May 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Cigánková
Identifikace faktorů ovlivňujících spokojenost zákazníka cestovních kanceláří
May 2006Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Crha
Budování konkurenční výhody v oblasti Facility managementu (FM)
September 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Crhová
Hodnocení kvality informačních center
May 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Crlíková
Strategie posílení pozice Brna v kontextu cestovního ruchu
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Karolína Czyžová
Loajalita návštěvníka k horské destinaci
April 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Čechová
Identifikace stěžejních faktorů ovlivňujících spotřebitelské chování v cestovním ruchu
January 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Čopáková
Analýza komunikační politiky stavební spořitelny Komerční banky
May 2004Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Čopáková
Analýza vývoje komunikační politiky stavební spořitelny Modrá pyramida
June 2006Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS.
Metodika hodnocení potenciálu poskytovatele kongresových služeb
May 2005Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Egerová
Zhodnocení marketingových aktivit Turistického informačního centra města Cheb
May 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Věra Eliášová
Rozvoj agroturistiky v mikroregionu Chvojnice
May 2003Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Feist
Podpora víkendových pobytů v Brně
May 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Stefan Frank, M.A.
Vnímání ekonomických subjektů na kapitálových trzích
October 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Galářová
Analýza corporate identity ve společnosti Exploranium CZ
May 2004Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Hamříková
Spokojenost cestujících společnosti STUDENT AGENCY s.r.o.
May 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alena Harmáčková
Image JMK v kontextu cestovního ruchu
May 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Hebká
Řízení vztahu se zákazníkem ve firmě Renault Trucks CR
January 2005Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Hégrová
Agroturistika na Jesenicku
May 2005Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Hégrová
Identifikace hlavních změn spotřebitelského chování v pohostinských službách
May 2007Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Thomas Hinterholzer
Consumer behaviour of airline passengers at airports
June 2021Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Hort
Analýza marketingových aktivit firmy Agroturistika, s.r.o.
May 2004Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Blanka Houdková
Marketingová analýza hotelového zařízení v kraji Vysočina
April 2003Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jan Hubený
Metodika vstupu českých (malých a středních) firem na trh s LCC zeměmi
March 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Aneta Chaloupková
Perspektivy barové scény v Brně
January 2020Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Charvátová
Kvalita ve venkovském cestovním ruchu
May 2015Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Illková
Analýza marketingové činnosti hotelu Voroněž v Brně
April 2003Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Jankovič
Loajalita návštěvníka lázeňské destinace
April 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kateřina Jarošová
Spokojenost a loajalita hostů ubytovacích zařízeních v ČR
April 2020Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Jeřábková
Význam a perspektivy certifikace hotelových služeb
January 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Věra Judasová
Přínosy festivalu Academia Film Olomouc
January 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vladimír Jurča
Analýza marketingové činnosti realitní kanceláře
June 2003Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Jurková
Image města Brna v kontextu cestovního ruchu
May 2017Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Kadlecová
Analýza rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Novoměstsko
April 2003Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renata Kovářová
Analýza činnosti turistického informačního centra v Brně
May 2006Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Králiková
Faktory kvality cestovního ruchu ve venkovských destinacích z pohledu poptávky
May 2016Displaying the final thesis
51.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Andrea Králiková
Satisfaction and loyalty in destination marketing
September 2022Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Králiková
Vliv image destinace na loajalitu návštěvníka k destinaci
May 2018Displaying the final thesis
53.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Pavel Kratochvíl
Analýza rozvoje cestovního ruchu v Brně
May 2007Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Krausová
Motivy a postoje hostů restaurací ke spropitnému
May 2018Displaying the final thesis
55.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Patrik Kubát
Faktory rozvoje podnikání v cestovním ruchu ve venkovských oblastech
September 2022Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Kučerová
Strategie posílení image města Brna v kontextu cestovního ruchu
May 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Kvapilová
Kvalita cestovního ruchu ve venkovských regionech
May 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Pavel Lacina
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionech v kontextu výběru destinace.
August 2019Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Machalová
Využívání auditu spokojenosti zákazníka v dopravě
August 2006Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Marková
Řízení kvality služeb v hotelnictví
January 2012Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tadeáš Maršálek
Motivy a postoje hostů ke spropitnému v hostinském zařízení
May 2018Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Martináková
Hodnocení kvality vybraných středisek cestovního ruchu
January 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lyaysan Mavlikaeva, Ph.D.
Tourist satisfaction and loyalty to the destination in the context of a perspective source market.
September 2015Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Mazúrová
Zhodnocení kvality cestovního ruchu v oblasti Zemplínska Šírava
January 2017Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Petra Medková
Programy zákaznické věrnosti v hotelových řetězcích
May 2015Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jan Meloun
Strategie posílení image ČR v rámci rozvoje cestovního ruchu
May 2010Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Menzlová
Využití a perspektivy moderních komunikačních nástrojů v cestovním ruchu
May 2013Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Mikulíková
Analýza cestovního ruchu v České republice
April 2003Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Mišková
Kvalita ve vinařských destinacích
April 2017Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Mrkosová
Kvantifikace spokojenosti zákazníka cestovních kanceláří
November 2008Displaying the final thesis
71.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Klára Mrkosová
Věrnostní programy jako součást marketingové strategie
May 2012Displaying the final thesis
72.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Daniel Mrkvica
Profil návštěvníka letiště Brno
April 2020Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Nečasová
Komunikační mix v oblasti trvale udržitelného cestovního ruchu
May 2011Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Němcová
Průzkum spokojenosti návštěvníka destinace
May 2007Displaying the final thesis
75.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Daniela Novotná
Kvalita služeb v zábavních tematických parcích
January 2019Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tereza Ostřanská
Image města Brna v kontextu cestovního ruchu
May 2018Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Pavlík
Využití GDS/rezervačních systémů v cestovním ruchu v ČR
May 2011Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Astrida Peruthová
Hodnocení kvality venkovské destinace cestovního ruchu
July 2018Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Petyovská
Možnosti rozvoje ekoagroturistiky v České republice
May 2011Displaying the final thesis
80.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Kateřina Pipeková
Kvalita služeb v cestovním ruchu v České republice
January 2017Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Pipeková
Potenciál segmentu hendikepovaných klientů v cestovním ruchu
May 2014Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Marta Pisarská
Analýza využití informačních technologií konečnými spotřebiteli v cestovním ruchu
May 2006Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Poláchová
Analýza prezentace ČR agenturou CzechTourism na Slovensku
January 2007Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Poláchová
Strategie rozvoje cestovního ruchu se zaměřením na památky UNESCO
June 2009Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klára Profotová
Kvalita ve vinařských destinacích z pohledu poptávky
May 2016Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Přetrdílová
Analýza destinačního managementu v ČR
January 2009Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Tina Yvonne Rönnberg, Ph.D.
German Consumer Expectations and Behaviour in the Field of Digital Kitchen
November 2019Displaying the final thesis
88.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Alexander Salmen
Consumer behavior of people with handicaps and disabilities
February 2021Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Sedláčková
Perspektivy dřevo-stavební firmy v Prostějově
May 2013Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Stanislav Selecký
The Image of the Czech Republic in Finland in Tourism Context
May 2019Displaying the final thesis
91.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Eva Skálová
Rozvoj potenciálu vinařské turistiky v evropském kontextu
July 2017Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zita Slezáková
Výzkum spokojenosti zákazníka
May 2005Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Staníková
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti Valašska
January 2011Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adéla Staňková
Loajalita návštěvníka lázeňské destinace
January 2017Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adéla Staňková
Společenská odpovědnost firem v hotelnictví
May 2019Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Stejskalová
Strategie posílení image Jihomoravského kraje v kontextu cestovního ruchu
May 2012Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrícia Straková
Kvalita a spokojenost klienta v hotelnictví
May 2017Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrícia Straková
Kvalita vo vidieckom cestovnom ruchu
May 2015Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Syslová
Strategie posílení image Vysočiny v kontextu cestovního ruchu
January 2012Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Šedá
Analýza propagace cestovního ruchu města Brna
May 2005Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Šedá
Analýza spokojenosti zákazníka u vybraných dopravních společností
January 2009Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Analýza komunikační politiky firmy Lohmann & Rauscher
January 2004Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Analýza marketingové strategie firmy Rauscher
January 2006Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Ševelová
Kvalita služeb v pohostinství
May 2013Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Šimečková
Zhodnocení kvality turistické oblasti
May 2016Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Šmakalová
Bariéry rozvoje podnikání na venkově v oblasti cestovního ruchu
May 2015Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Štětková
Analýza destinačního managementu v JMK
January 2008Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Štoderová
Hodnocení kvality lázeňské destinace
April 2017Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Šuhajová
Loajalita návštěvníka turistické destinace
May 2016Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Těthalová
The Quality and Loyalty in Wine Tourism
May 2016Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Vévoda
Vliv letecké přepravy na celkový prožitek z dovolené
April 2017Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Vévoda
Vliv přímé letecké linky na rozvoj cestovního ruchu v destinaci
May 2018Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Vlachová
Loajalita k destinaci
May 2018Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Volas
Marketingová komunikace společnosti LION CAR, s.r.o.
June 2005Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Šárka Vondrušková
Analyza destinacniho managementu v JMK
May 2009Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Šárka Vondrušková
Využívání monitoringu spokojenosti zákazníka v cestovním ruchu
January 2007Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Vybíralová
Potenciál vítězů soutěže Vesnice roku v kontextu cestovního ruchu
May 2011Displaying the final thesis
118.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Sonja Wernicke
Success factors of international brands in China
February 2013Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Zahradníková
Uplatnění marketingového auditu u českých firem
May 2004Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslava Zajícová
Analýza destinačního managementu v mikroregionu Jevišovka
May 2005Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Zápařková
Rozvoj certifikačních systémů v cestovním ruchu
May 2015Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nela Zemánková
Youth Tourism v České republice
December 2017Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Věra Zmeková
Kvalita služeb ve vybraném oboru cestovního ruchu
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress