Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Identification number: 1712
University e-mail: lea.kubickova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Marketing and Trade (FBE)
Head of department - Department of Marketing and Trade (FBE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Francis Akoetey
Exchange rate forecasting
October 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Anderlová
Změna marketingové strategie podniku
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renata Bajerová
Řízení zásob
January 2006Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renata Bajerová
Využití ABC analýzy při řízení skladového hospodářství
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Bauerová
Specifika řízení zásob u prodejen obuvi
May 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Běšínská
Internacionalizace malých a středních podniků a jejich vstup na zahraniční trhy
January 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Běšínská
Rozbor distribučních cest potravin
May 2004Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Bílková
Rizikové faktory internacionalizačního procesu MSP v potravinářství
May 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Blažej
Řízení zásob v podniku
May 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Bocanová
Tvorba obchodní strategie v oblasti prodeje služeb
May 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Bruknerová
Specifika internacionalizačního procesu MSP v zemědělství
January 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. David Burger
Řízení zásob ve vybraném podniku
May 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nicol Cupáková
Specification of the import of goods from China to EU within the textile industry
January 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Čermáková
Strategie zavádění nového produktu na trh
January 2006Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eliška Červená
Návrh marketingové strategie pro ovocná piva pivovaru Rebel
May 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radim Dirgas
Optimalizace nákladů na přepravu zkapalněného plynu ve společnosti FLAGA PLYN, spol .s r.o.
May 2005Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Dojčinovičová
Rizikové faktory procesu internacionalizace MSP podnikajících v potravinářském průmyslu
January 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Dolečková
Návrh komunikační strategie obchodní firmy cílené na segment "senioři" s důrazem na využití sociálních sítí
May 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ibrahim Musah Donkoh, Ph.D.
Internationalization Process of SMEs and the Impacts of Networks: Perspectives from an Emerging Economy
October 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Drozdová
Rizikové faktory internacionalizace MSP v dřevozpracujícím průmyslu
January 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Dubská
Internacionalizace MSP - faktory úspěchu v internacionalizačním procesu MSP v oblasti potravinářské výroby.
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Dufková
Identifikace rizikových faktorů internacionalizačního procesu malých a středních firem v potravinářském průmyslu
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Dunajská
Analýza dopravy ve firmě SPEDOS s.r.o.
May 2004Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Dunajská
Návrh marketingové strategie produktu
January 2007Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Dvořáčková
Internacionalizace malých a středních podniků - oblast stavebnictví
May 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Englišová
Role rodinných podniků v rozvoji regionu
May 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ekaterina Evgenyeva
Decoy Pricing
May 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Filipová
Řízení zásob ve výrobním podniku
May 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Fišerová
Marketingová strategie penzionu
January 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Fišerová
Problémové oblasti a výhody formy rodinného podnikání v zemědělství
May 2018Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zbyněk Grebeníček
Analýza státní podpory exportu a možnosti financování exportních operací
May 2005Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Hájková
Rizikové faktory internacionalizačního procesu malých a středních podniků v zemědělství
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Hájková, DiS.
Rizika internacionalizačního procesu MSP
May 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jouni Hämäläinen
Marketing in Ice Hockey - comparison of the Czech Republic and Finland
May 2007Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Klaus Peter Hamann
Development of the vintage car market in Germany - systematic analysis
March 2022Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Hanák
Opportunities for Small and Medium Sized Enterprises in Znojmo region
May 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radana Hanáková
Analýza vývojových trendů obchodních sítí, srovnání ČR - Francie
May 2007Displaying the final thesis
38.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Markéta Hanko
Motivy internacionalizace malých a středních podniků v regionu Břeclav
May 2018Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martina Hánová
EUs’ impact on the internationalization process of Czech agricultural SMEs
January 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Hlaváčková
Marketing Strategy Change Management
January 2018Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Hochvaldová
Návrh marketingové strategie pro vybraný "event"
May 2019Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Hošek
Řízení zásob ve vybraném podniku
May 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.Final thesisWritten by (author): Ludowick Charlec
The ageing of the European population as an opportunity for companies
May 2006Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Chudá
Klíčové faktory úspěchu strojírenského podniku
May 2019Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Chudáček
Internationalization process of the Czech SME´s
January 2017Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. David Irmann
Změna organizační struktury firmy MHA, s.r.o.
May 2012Displaying the final thesis
47.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Aneta Jakubowská
Plýtvání potravinami v hromadném stravování studentů
May 2020Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Jančářová
Role malých a středních podniků v rozvoji vybraného venkovského regionu
January 2018Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeňka Jelínková
Současné trendy v řízení dodavatelsko odběratelských vztahů ve strojírenství
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Sofie Jílková
Řízení zásob ve vybraném podniku
January 2020Displaying the final thesis
51.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Alena Jindrová
Speicfika internacionalizačního procesu malých podniků
May 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Juhaňáková
Marketingová strategie objektů hipoturistiky ve Zlínském kraji
May 2012Displaying the final thesis
53.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Anna Kadlčková
Bariéry vstupu na čínský trh
January 2021Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Kadlčková
Marketingová strategie komunitní stítě Bezones
May 2018Displaying the final thesis
55.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jaroslav Kantorek
Řízení vztahů se zákazníky v oblasti fitness služeb
May 2020Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamila Klimusová
Risks of internationalization of SMEs in relation to the EU
January 2015Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamila Klimusová
Řízení zásob ve výrobním podniku
May 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Korandová
Marketingové plánování - tvorba metodiky marketingového plánování pro firmu RACIO, s.r.o.
April 2003Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Koudelková
Řízení zásob výrobního podniku
May 2011Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Kramárová
Tvorba metodiky hodnocení dodavatelů ve výrobním podniku
May 2018Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Krejčík
Optimalizace výběru dodavatele
January 2006Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Sabina Krejčí
Limity ovlivňující nakupování seniorů v maloobchodních prodejnách
May 2017Displaying the final thesis
63.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Barbora Kučerová
Plýtvání potravinami v maloobchodních řetězcích
May 2020Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Kučová
Analýza změny místa výroby středně velké oděvní firmy a výběr nejvhodnější varianty přesunu výroby do zahraničí
May 2006Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Kudláčková
Internacionalizace MSP a identifikace rizikových faktorů
May 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Kudličková
Logistika výrobního podniku na plastové obaly
May 2007Displaying the final thesis
67.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Anna Kupková
Vliv geografických, demografických a psychografických faktorů na internacionaliazční proces MSP v pohraničí
May 2014Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Liszka
Návrh marketingové strategie
May 2019Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šárka Marková
Internacionalizace MSP ve strojírenství
May 2011Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Marková
Řízení změny marketingové strategie
May 2013Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karolína Mičunková
Komparace specifik internacionalizačního procesu českých a slovinských malých a středních podniků
January 2016Displaying the final thesis
72.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lucia Mihalčinová
Internacionalizace MSP v oblasti strojírenství
January 2012Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominik Michalík
Návrh komunikační strategie k oslovení segmentu seniorů
May 2018Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Mikešková
Optimalizace skladování zásob v závodě Sfinx Holešov
May 2005Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Mikešková
Řízení zásob ve firmě Nestlé Česko s.r.o., závod Sfinx Holešov
May 2007Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Milar
Analýza dopravy ve firmě Makovec, a.s.
January 2007Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Morávková, Ph.D.
Rizikové faktory procesu internacionalizace MSP
May 2012Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martina Morávková, Ph.D.
Řízení rizik internacionalizačního procesu českých MSP
September 2016Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Muroň
Internacionalizace MSP v oboru vinařství
April 2011Displaying the final thesis
80.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Igor Nečas
Role OSVČ a mikropodniků v rámci rozvoje venkova České republiky
August 2019Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Nekvindová
Change Management of Business Strategy and Internationalization of Trading Company
January 2017Displaying the final thesis
82.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Valéria Nemčišinová
Optimalizace řízení vztahu se zákazníky ve firmě poskykutující služby
January 2020Displaying the final thesis
83.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Jiří Němec
Analýza trhu účetních a poradenských služeb na Tišnovsku
May 2004Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štěpán Neuwirth
Internationalization of the company
January 2008Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štěpán Neuwirth
Modely řízení zásob
May 2004Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Jochen Nürk, Ph.D.
A Model for Strategic Alignment of Supply Chain Management Information Systems: Dynamic Capabilities of Digital Business Models
September 2020Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Pavlová
Dodavatelsko-odběratelské procesy v zemědělství
May 2014Displaying the final thesis
88.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Roman Pelc
Zavádění systému "GO- GREEN" v logistické firmě
January 2012Displaying the final thesis
89.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jakub Pernica
Framing efekt - možnosti jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní stretegie
September 2022Displaying the final thesis
90.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Aleš Petr
Vliv průmyslu 4.0 na dodavatelsko-odběratelské vztahy na trhu B2B
August 2021Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Carol Natalia Pezo Paredes
Current development of trade between the EU and Mercosur
January 2015Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Podhrázská
Analýza chování spotřebitele na trhu s vínem v ČR
April 2007Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alice Pospíchalová
Optimalizace nákupního procesu
April 2011Displaying the final thesis
94.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kamila Pravcová
Využití sociálních médií pro podporu rozvoje a financování sportovních oddílů provozující neolympijské sporty
May 2020Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Procházková, Ph.D.
Analýza možností spolupráce malých a středních podniků se studenty vysokých škol v ČR
May 2008Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iva Přikrylová
Řízení zásob ve výrobním podniku
January 2012Displaying the final thesis
97.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Palina Puhach
Výběr a hodnocení dodavatelů výrobních, skladovacích a kancelářských prostor pro zvolenou firmu
May 2020Displaying the final thesis
98.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Miroslav Radiměřský
TEORIE A EMPIRIE ZAHRANIČNÉHO OBCHODU V RÁMCI EU
July 2017Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Reháková
Specifika internacionalizace slovenských malých a středních podniků
May 2016Displaying the final thesis
100.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Pavel Rieder, MBA
Limity aplikace internacionalizačních modelů v podmínkách českých MSP
July 2017Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Růžičková
Analýza dopravy ve firmě AGRO Brno - Tuřany, a.s.
May 2005Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Růžičková
Marketingový mix zahradnického oddělení ve vybraném podniku
January 2009Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Růžková
Fenomén plýtvání potravin se zaměřením na restaurační zařízení
May 2018Displaying the final thesis
104.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Radka Rybanská
Zhodnocení prodejního prostoru vybraného sortimentu v retailu a jeho vnímání spotřebiteli
May 2020Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Říčařová
Vliv malých a středních podniků na rozvoj vybraného regionu
May 2018Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Natália Sečányová
Generation Y's perception towards purchasing "Made in China" specified segments: Implication for Apparel Industry
May 2019Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matěj Sedláček
Business strategy change management in IT company
May 2016Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Sedláková
Rizikové faktory procesu internacionalizace MSP podnikajících v potravinářském průmyslu
January 2014Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Sedláková
Rizika internacionalizačního procesu MSP při vstupu na čínský trh
January 2014Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Dipl.-Ing. Jens Schweitzer, Ph.D.
Order sequence optimization of a two-stage storage and order picking system
March 2020Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Staněk
Analýza trhu s biomasem z hlediska spotřebitele
July 2005Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Staňková
SLEDOVATELNOST MATERIÁLOVÉHO TOKU VE VÝROBNÍM PROCESU SE ZAMĚŘENÍM NA OMEZENÍ ZTRÁTOVOSTI VE VLASTNÍM PROCESU VÝROBY
May 2007Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Starnovský
Internacionalizace MSP podnikajících v oblasti ICT
May 2012Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Starnovský
Rizika v procesu internacionalizace MSP podnikajících v oblasti ICT.
May 2014Displaying the final thesis
115.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jakub Starnovský
Role malých a středních podniků v rozvoji rurálních oblastí
July 2017Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Stehlík
Řízení zásob společnosti, působící na automobilovém trhu jako autorizovaný dealer automobilů značek Jaguar, Land Rover a Range Rover.
January 2012Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Stehlík
Specifické problémy prodeje a problémy řízení zásob u prodejců osobních automobilů
May 2015Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Straka
Vnímání rizikových faktorů internacionalizačního procesu MSP ve vybraných státech EU
May 2014Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Strnková
Internacionalizace malých a středních podniků v oboru vinařství
May 2010Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Súček
Strategie vstupu zahraniční firmy na český trh
May 2007Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Svobodová
Návrh marketingové strategie
May 2006Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Svobodová
Marketingová analýza cestovní agentury
January 2006Displaying the final thesis
123.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jan Šarman
Plýtvání potravinami - generace Y
May 2020Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Šílová
Role MSP v rozvoji venkovského regionu
May 2016Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Šocová
Implementace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí ve Zlínském kraji
January 2017Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Šocová
Komunikační strategie cílená na skupinu "senioři"
January 2019Displaying the final thesis
127.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tomáš Šťastný
Chování spotřebitele na trhu s mléčnými výrobky ve vztahu k privátním značkám
May 2020Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Štegner
Limity aplikace vybraných internacionalizačních modelů v podmínkách českých MSP
May 2015Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Švábová
Role malých a středních podniků v rozvoji venkovských oblastí
May 2015Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeňka Teclová
Role malých a středních podniků v rozvoji venkovského regionu
January 2016Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Tesáčková
Aspects of Entering a Foreign Market
July 2004Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Tesáčková
Building Business Competitiveness through Outsourcing
May 2007Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Tisovský
Internationalization of companies in the Russian market
January 2017Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Toufarová
Consumer behaviour in luxury clothing market
May 2017Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Trhlíková, DiS.
Analýza komunikačního mixu vlastních značek společnosti TERM, spol. s r.o.
January 2009Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Turzák
Vhodné nástroje marketingovej komunikácie na oslovenie seniorov
May 2017Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marcela Tuzová, Ph.D.
Internacionalizační proces malých a středních podniků působcích v zemědělství
September 2016Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Úšelová
Specifics of the internationalization process of agricultural micro-enterprises in terms of risks and barriers.
January 2016Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Vacková
Finanční a obchodní aspekty dodavatelsko odběratelských vztahů v podniku
May 2011Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Vencálková
Rizika internacionalizace malých a středních strojírenských podniků
January 2018Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lucie Veselá, Ph.D.
Determinanty adopce elektronické výměny dat
September 2016Displaying the final thesis
142.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kateřina Viktorová
Chování spotřebitelů na trhu s masem a masnými výrobky
May 2020Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Vinkláriková
Rodinné podniky
May 2016Displaying the final thesis
144.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Vítová
Internacionalizace malých a středních firem v oblasti cestovního ruchu
May 2011Displaying the final thesis
145.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Vítová
Rizikové faktory v internacionalizačním procesu MSP podnikajících ve strojírenství
May 2013Displaying the final thesis
146.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Votoupalová
Rizikové faktory procesu internacionalizace MSP v textilním průmyslu
May 2012Displaying the final thesis
147.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Vránová
Implemetace politiky aktivního stárnutí ve Zlínském kraji ve vazbě na trh práce
May 2017Displaying the final thesis
148.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Zelenská
Marketing communication strategy proposal of the non-profit organisation
May 2018Displaying the final thesis
149.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Zelinková
Evaluation and selection of supplier for a company
January 2008Displaying the final thesis
150.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivona Zemánková
Role MSP v rozvoji venkovských regionů
May 2015Displaying the final thesis
151.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Žalman
Impact of EU on the internationalization of Czech SMEs in ICT industry
May 2015Displaying the final thesis
152.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Žochová
Framing effect a jeho využití v marketingu
May 2019Displaying the final thesis
153.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Žochová
Optimalizace nabídky pro poskytovatele služeb pohybových aktivit pro seniory
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress